Otsime majutusteenuse raamlepingu partnereid

Ootame majutusteenuse osutajatelt  hinnapakkumust lihtsustatud korras tellitavatele teenustele hankes „Hotelliteenused 2017-2019“. Otsime raamlepingu partnereid Tartu kesklinnas, Tallinna kesklinnas ja Tallinna Lennujaama läheduses majutus- ja konverentsiteenuste jm hotelli poolt pakutavate teenuste kasutamiseks.

Teenuse osutamine toimub 24 kuu jooksul alates raamlepingu sõlmimisest vastavalt hankedokumentides sätestatud tingimustele.

Vaata dokumenti: Hankedokumendid  lihtsustatud korras tellitavatele teenustele „Hotelliteenused 2017-2019“