Õpilaste teadustööde riiklik konkurss

Õpilaste teadustööde konkursi eesmärk on pakkuda koolides valmivatele uurimistöödele võistluslikku väljundit ning motiveerida ja innustada noori valima uurimistöödes teaduslikumaid teemakäsitlusi.

Konkursi lõppvoor, kuhu kutsutakse kuni 100 parima töö autorid oma töid esitlema, ja auhindade väljakuulutamine toimuvad Õpilaste teadusfestivalil 28.-29. aprillil 2016. a Tallinnas Kultuurikatlas.

Konkursitöid hinnatakse eraldi põhikooli ja gümnaasiumi astmes. Võitjate vahel läheb jagamisele 11 400 euro suurune preemiafond. Rahalised preemiad on ka esimese preemia pälvinud tööde juhendajatele.

Konkursil osalemine annab hea võimaluse ennast proovile panna, saada juurde uusi teadmisi ja oskusi ning kohtuda teiste sarnaste huvidega eakaaslastega nii Eestist, Euroopast kui ka mujalt maailmast.

Auhinnasaajate seast valitakse välja Eesti esindajad Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursile ning ülemaailmsele teaduskonkursile Intel ISEF Ameerika Ühendriikides. Preemiaks on ka osalemine noorte teadusnädalal Londonis, noorte teaduslaagris Šveitsi alpides ja Šveitsi talendifoorumil.  Lisaks annavad paljud asutused ja ettevõtted välja eriauhindu.

Olulised kuupäevad:

1. märts – konkursitööde esitamise tähtaeg

28.-29. aprill – konkursi lõppvoor Õpilaste teadusfestivalil Tallinnas Kultuurikatlas

29. aprill – auhinnatseremoonia Tallinnas

Konkurssi korraldab Eesti Teadusagentuur koostöös Haridus-ja Teadusministeeriumiga.

Rohkem teavet konkursi ja osalemistingimuste kohta leiate Eesti Teadusagentuuri veebilehelt.

http://www.etag.ee/tegevused/konkursid/opilaste-teadustoode-konkurss

Kontakt ja lisainfo:

Kaili Kaseorg-Cremona

konkursi koordinaator

tel 5805 0869

kaili.kaseorg@etag.ee