M-ERA.NET-i kolmas rahvusvaheline ühiskonkurss on avatud

Koostöövõrgustiku M-ERA.NET järjekorras kolmas rahvusvaheline ühiskonkurss avanes 6. juunil 2014. Ühiskonkursil osalevad 24 riigi, sh Taiwani ja Venemaa, 35 rahastavat organisatsiooni.

Rahastatavateks valdkondadeks on:

  1. Integrated Computational Materials Engineering
  2. New Surfaces and Coatings
  3. Composite Technology
  4. Materials for Sustainable and Affordable Low Carbon Energy Technologies
  5. Materials for Health
  6. Functional Materials Focusing on Sensors

Eeltaotluste esitamise tähtaeg on 16. september 2014 kl 12.00 Brüsseli aja järgi.

Täpsem info, k.a. ühiskonkursi dokumendid, on ühiskonkursi kodulehel https://www.m-era.net/joint-call-2014

M-ERA.NET-i 2014. aasta ühiskonkursil pakub partnerite otsimise võimalust NMPTeAm2 oma kodulehel http://www.nmpteam.com/ .

Rahvusvahelise hindamiskomisjoni töö tulemusena moodustatakse kõigis valdkondades esitatud taotlustest ühtne pingerida, mille alusel rahastavad organisatsioonid otsustavad projektide rahastamise. Eesti Teadusagentuur on otsustanud rahastada kokku kuni 100 000 euroga projekte kahes valdkonnas

2. New Surfaces and Coatings

4. Materials for Sustainable and Affordable Low Carbon Energy Technologies

M-ERA.NET on Euroopa materjaliteadust ja –tehnoloogiat rahastavate organisatsioonide ja programmide võrgustik, mille partneriteks on 25 Euroopa riigi 37 rahastavat organisatsiooni, neist 29 on rahvuslikku ja 7 regionaalset organisatsiooni.

Üksikasjalikum info M-ERA.NET-i kodulehel https://www.m-era.net/

 Info: Aare Ignat, aare.ignat@etag.ee