M-ERA.NET-i 2015. aasta ühiskonkursi grandid on jagatud

Euroopa materjaliteadust ja –tehnoloogiat rahastavate organisatsioonide ja programmide võrgustiku M-ERA.NET neljandal rahvusvahelisel ühiskonkursil osales 34 rahastavat organisatsiooni 22 Euroopa riigist. Neile lisandusid Taiwan, Korea, Brasiilia São Paulo osariik ning Venemaa.  Kahes valdkonnas (New Surfaces and Coatings ja Materials for Sustainable and Affordable Low Carbon Energy Technologies), oli võimalik osaleda ka Eesti teadlastel.

Taotlusi sai esitada järgmistes valdkondades:

  • Integrated Computational Materials Engineering
  • New Surfaces and Coatings
  • High performance synthetic and biobased composites
  • Materials for Sustainable and Affordable Low Carbon Energy Technologies
  • Tailoring of bioactive material surfaces for health applications
  • Materials  for Additive Manufacturing

Neist kahes (New Surfaces and Coatings ja Materials for Sustainable and Affordable Low Carbon Energy Technologies), mida Eesti Teadusagentuur on otsustanud rahastada kokku kuni 50 000 euroga, oli võimalik osaleda ka Eesti teadlastel.

Ühiskonkursi rahastuskoosoleku otsusega rahastatakse 19 projekti, nende seas ka Tartu Ülikooli teadlase, PhD Ivar Kruusenbergi poolt koordineeritavat projekti teemal Wood-based Carbon Catalysts for Low-temperature Fuel Cells. Partneriteks on Läti Riiklik Puidukeemia Instituut, Leedu Loodusteaduste ja Tehnoloogia Keskus ning Horizon Tselluloosi ja Paberi AS.

Konkursile esitati 156 taotlust 140 miljonile eurole, neist 93 taotlust kogusummas 78,4 miljonit eurot pääses lõppvooru. Lõppvooru pääsenud projektitaotluse keskmine eelarve oli 840 000 eurot, sellest 650 000 eurot taotleti konkursi raames.

M-ERA.NET on Euroopa materjaliteadust ja –tehnoloogiat rahastavate organisatsioonide ja programmide võrgustik, mille partneriteks on 25 Euroopa riigi 36 rahastavat organisatsiooni, neist 29 on rahvuslikku ja 7 regionaalset organisatsiooni. Alates 2016. aasta veebruarist jätkab võrgustik Horisont 2020 raames kui M-ERA.NET2.

Üksikasjalikum info M-ERA.NET-i kodulehel https://www.m-era.net/