Küsitlus ERC grantide taotlemist toetavate võimaluste parandamiseks

Eesti Teadusagentuur kutsub teadlasi, kes on huvitatud ERC (European Research Council) grantide taotlemisest või on neid juba taotlenud, vastama lühikesele küsimustikule, et parandada teadlastele pakutavaid tugimeetmeid. Vastuseid küsimustikule ootame 21. aprillini 2017.

ERC grandid on ühed hinnatumad kogu maailmas. Grandi pälvinud teadlane saab silmapaistva rahalise toetuse (1,5-2,5 miljonit eurot) kõrval suure vabaduse just teda köitvate uurimisküsimustega tegelemiseks. Samuti kaasneb grandiga märkimisväärne tunnustus teadusmaailmas.

Seni on Eesti teadlaste edu ERC grantide taotlemisel olnud võrdlemisi tagasihoidlik. Eestist on ERC grandi pälvinud viis teadlast. “Eesti teadusasutused on Horisont 2020 programmis võrdlemisi edukad olnud, kuid vaatamata mitmetele tugimeetmetele ERC grandi taotlejaid Eestist palju ei ole. Püüame küsitlusega välja selgitada, miks see nii on ning kuidas saaksime olukorda parandada,“ selgitas Eesti Teadusagentuuri teaduprogrammide osakonna juhtaja, Oskar Otsus.

Eesti Teadusagentuur pakub ERC grandi taotlejatele mitmeid erinevaid toetusmeetmeid, millega saate lähemalt tutvuda siin:

Programmi kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

 

Eestikeelse küsimustiku leiab siit.

Ingliskeelse küsimustiku leiab siit.

 

Kontakt:

Oskar Otsus
Mobilitas Pluss juht
7 317 350, 5306 5302
oskar.otsus@etag.ee