Kuidas mõõta teaduse headust?

6. novembril toimub Tartus hotellis London seminar „Kuidas mõõta teaduse headust: bibliomeetria võimalused teadustöö hindamisel“. Seminari peaesinejateks on Henk Moed ja Gunnar Sivertsen.

Seminaril antakse ülevaade bibliomeetriliste indikaatorite kasutamise võimalustest ja ohtudest, teistes riikides kasutusel olevatest hindamise praktikatest ja trendidest, tutvustakse Eestis tehtud analüüse ja arutletakse teadustöö hindamise edasiste suundade ning rahastamisotsuste aluseks olevate bibliomeetriliste indikaatorite üle Eestis.

„Teadustöö tulemuslikkuse hindamisel kasutatakse tavaliselt peamiselt bibliomeetrilisi  indikaatoreid,  neid on üsna lihtne koguda.  Paraku kaasnevad sellise mõõtmisega ka ohud. Seminaril  tahame arutada, kuidas bibliomeetrilisi andmeid kõige sisukamalt kasutada,“ ütles SA Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees Andres Koppel.

Vaata kava: http://www.etag.ee/analuus/seminar-kuidas-moota-teaduse-headust-bibliomeetria-voimalused-teadustoo-hindamisel/

Registreerimine on lõppenud! Seminari ettekannetest tehakse videolood!

Lisainfo:

Maarja-Liisa Kärp
Tel: 731 7346
maarja-liisa.karp@etag.ee