Paktiga liitumine

Ootame paktiga liituma uusi partnereid, kes soovivad teaduse, tehnoloogia ja inseneeria edendamisse panustada ideede, tegevuste ja/või ressurssidega. Paktiga liituda soovijad koostavad tegevuskava, millega määratletakse oma tegevused pakti eesmärkide saavutamiseks, tegevuste elluviimine toimub liituja eelarveliste võimaluste piires. Teadus- ja tehnoloogiapakti puhul ei ole tegemist projektiga, kust on võimalik taotleda tegevus- või muud toetust.

Miks liituda
– Paktiga liitumine võimaldab anda oma panuse teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna hariduse kvaliteedi tõstmisse ning arengusuundade määratlemisse.
– Koostöövõrgustik pakub tuge ja uut infot oma tegevuste kavandamisel ning elluviimisel, võimaldab olla infovahetuses pakti teiste partneritega, osaleda võrgustikukohtumistel, saada osa teiste parimast praktikast ning jagada oma kogemusi.
– Paktiga seotud teavitustegevused ning veebikeskkond miks.ee tutvustavad pakti partnereid ja nende tegevusi ka laiemale avalikkusele. Igal paktiga liitunud partneril on õigus oma turundusmaterjalides kasutada teadus- ja tehnoloogiapakti tunnusgraafikat, näitamaks panustamist teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna arengusse.
– Paktiga liitunud üldhariduskoolidele, kes soovivad arendada koostööd ettevõtetega, pakub Teadusagentuur tuge koostööeesmärkide kirjeldamisel, sobiva profiiliga ettevõtte otsimisel ning läbirääkimistel.
Tutvu pakti eesmärkide ja tegevuste peamiste suundadega siit.

Paktiga on tänaseks liitunud või oma liitumist ette valmistamas üle 40 partneri. Allpool on toodud liitunute tegevuskavad.

Tutvu lähemalt:
Teadus- ja tehnoloogiapakti terviktekst
Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevuskava
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tegevuskava
Eesti Inseneride Liidu tegevuskava
Kadrina Keskkooli tegevuskava
Viimsi Keskkooli teadmiskeskuse „Collegium Eruditionis“ tegevuskava
Eraisik Riin Tamme tegevuskava
Tartu Observatooriumi tegevuskava
Merivälja Kooli tegevuskava
Bioteaduste Üliõpilaste Seltsi tegevuskava
F9 Distribution Baltic UAB tegevuskava
Pelgulinna Gümnaasiumi tegevuskava
Tallinna Ülikooli tegevuskava
TTÜ Innovatsiooni ja ettevõtluskeskuse Mektory Tehnoloogiakooli tegevuskava
Tallinna Loomaaia tegevuskava
MTÜ Eesti2.0 tegevuskava
Tallinna Reaalkooli tegevuskava
SA Kutsekoda tegevuskava
Innovatsioonikeskus INNOKAS tegevuskava
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) tegevuskava
Jõhvi gümnaasiumi tegevuskava
Järveküla_kooli_tegevuskava

Paktiga on liitunud ka Teenusmajanduse Koda, kelle tegevuskava lisame veebilehele esimesel võimalusel.

Lisainfo:
Signe Ambre
Teaduse populariseerimise osakond
Tel 731 7356
signe.ambre@etag.ee