Teadus- ja tehnoloogiapakt

ETTP_logo_EST_rgb

Eesti Teadusagentuur on Teadus- ja tehnoloogiapakti koordinaator. Teadus- ja tehnoloogiapakt on ühiskondlik koostöölepe teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna arendamiseks. Pakti üldeesmärk on valdkonna hariduse ja ettevõtluse jätkusuutlik arendamine ning piisava tööjõu tagamine Eestis.

Teadus- ja tehnoloogiapakti eesmärk on:

  • teadvustada laiemale avalikkusele teaduse, tehnoloogia ja inseneeria olulist rolli ühiskonna ja majanduse arengus;
  • luua tervikpilt erinevate osapoolte tegevustest teaduse, tehnoloogia ja inseneeria vastu huvi äratamisel, õppimise edendamisel, karjäärivõimaluste tutvustamisel ja töökohtade leidmise toetamisel;
  • kaasata erinevaid osapooli ja ressursse valdkonna arengute toetamiseks ning loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia (edaspidi LTT) valdkonna oskuste edendamiseks;
  • saavutada pakti osapoolte tegevuste koordineeritus ja koosmõju valdkonna jätkusuutliku arengu tagamiseks, mis kindlustab riiklike strateegiate eesmärkide täitmise nii lühikeses kui pikas perspektiivis.

Teadus- ja tehnoloogiapakti raames on eesmärk partnerite tegevustega ja omavahelises koostöös edendada kolme põhisuunda:

  1. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria populariseerimine ühiskonnas, eeskätt noorte hulgas.
  2. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna hariduse kvaliteedi tõstmine kõikidel haridustasemetel.
  3. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonnas töötamise väärtustamine.

Paktiga liitumine:
Kutsume pakti võrgustikuga liituma avalikku ja kolmandat sektorit, sh ettevõtluse esindusorganisatsioone, eriala- ja kutseühendusi, kohalikke omavalitsusi, ettevõtteid, akadeemilisi- ja haridusasutusi ning vabatahtlikke üksikisikuid. Kuna vastavalt teadus- ja arendustegevuse korralduse seadusele on iga ministeerium vastutav oma valdkonna teadus- ja arendustegevuse korraldamise eest, siis oodatakse Teadus- ja tehnoloogiapaktiga liituma kõiki ministeeriume. Paktiga liitujal on vaja koostada oma tegevuskava. Loe liitumisest ja tutvu liitunud partnerite tegevuskavadega siit.

Lisainfo:
Signe Ambre
Teaduse populariseerimise osakond
Tel 731 7356
signe.ambre@etag.ee