Science Europe

 

 

 

Science Europe on Euroopa teadust rahastavate organisatsioonide ja  suurte teadusasutuste ühendus, mille eesmärk on toetada Euroopa teadust ja Euroopa Teadusruumi. Eesti Teadusagentuur on üks Science Europe’i asutajaliikmetest. Science Europe  büroo asub Brüsselis. Teadusagentuuri esindab Science Europe üldkogul juhatuse esimees Andres Koppel.

Science Europe on moodustanud ühiste teaduspoliitiliste seisukohtade väljatöötamiseks, soovituste andmiseks ning teaduspoliitikate rakendamiseks  teaduskomitee ja  9 temaatilist töörühma. Science Europe seisukohavõtud ja soovitused mõjutavad nii Euroopa teaduspoliitika kujundamist kui ka liikmesorganisatsioonide tegevuse kavandamist.

Temaatilised töörühmad koosnevad Science Europe liikmesorganisatsioonide esindajatest.

Eesti Teadusagentuuri esindajad Science Europe töörühmades:

  • Avatud juurdepääs teaduspublikatsioonidele – Marika Meltsas
  • Teaduse infrastruktuurid – Priit Tamm
  • Teadusuuringute usaldusväärsus – Kadri Mäger
  • Soolõime ja mitmekesisus –
  • Evalveerimine – 
  • Teaduse avaandmed – Viktor Muuli

Teaduskomitees esindab Eestit Andres Metspalu