Koostöö Riigimetsa Majandamise Keskusega

Eesti Teadusagentuur ja Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) kutsuvad osalema koostööpäeval, mille eesmärgiks on ettevõtte ja koolide omavahelise koostöö algatamine loodus- ja täppisteaduste (LLT) valdkonna ainete õpetamisel. 

Ettevõtete kaasamine õppetöösse aitab õpet viia õpilastele arusaadavamaks, näidata paremini teooria ja reaalse elu seoseid ning tutvustada erinevaid ameteid ja karjäärivõimalusi nagu eeldab õppekava. Sellega seoses aitab Eesti Teadusagentuur koolide ja ettevõtete koostööd alustada.

RMK hoida on pool Eesti metsadest ehk ¼ Eestimaast. Igapäevaselt tegeleb RMK metsanduse, looduskaitse ja looduses liikujatega. Soovime kaasa aidata, et üldharidusse jõuaks teadmised ja oskused biomajandusest – valdkonnast, mis võtab enda alla RMK erinevad rollid, aga on seotud ka nt tööstuse ja tootmise, kliimamuutuste jpm. RMK töötajatel peavad olema head teadmised nt matemaatikas, bioloogias, füüsikas jt valdkondadest, aga ka head üldoskused nagu meeskonnatöö ja suhtlemisoskus.

Korraldame koostööpäevad 26. mail Tallinnas ja 9. juunil Tartus, kus räägitakse, milliseid võimalusi pakub RMK praegu ning arutatakse, millised on koolidepoolsed vajadused, millele tuginedes RMK uusi võimalusi saaks luua. Koostööpäeval saavad õpetajad/koolid alustada oma tegevusplaani koostamist, kuidas olemasolevaid ja tulevasi võimalusi kasutades täita õppekavaga seotud eesmärke ning rikastada tavapärast aineprogrammi.

Üritus kestab kl 12.00-16.30 (sh lõuna kl 14.00). Kogunemine alates kl 11.30. Vaata päevakava siit.

Osalemine on tasuta, koostööpäeva toimumist finantseeritakse Euroopa Liidu Regionaalarengufondi TeaMe+ tegevustest.
Vajalik on eelnev registreerumine alloleva lingi kaudu:
osalemine koostööpäeval Tartus 9. juunil (registreerumine lõppeb 7. juunil)

Lisainfo:
Signe Ambre
Eesti Teadusagentuur
e-post: signe.ambre@etag.ee
Tel 731 7356