Konverents teadusest kui Eesti arengumootorist

Eesti Teadusagentuuri, Rektorite Nõukogu ja Teaduste Akadeemia koostöös algab 23. septembril kell 11 Tallinnas Riigikogu konverentsisaalis konverents “Teadus kui Eesti arengumootor. Kas mõtleme veel või teeme ära?

Konverents on jätk möödunud aasta novembri toimunud  konverentsile „Eesti teadus meie riigi kestlikkuse hoidjana: väljakutsed ja võimalused?“, kus poliitikud, teadlased ning ettevõtjad jõudsid ühiselt seisukohale, et Vabariigi Valitsus peaks ellu viima Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegias 2014–2020 lubatud teaduse rahastamise kasvu ühe protsendini SKP-st.

Eesti Teadusagentuuri juhi Andres Koppeli sõnul toob konverents uuesti kokku teadlased, poliitikud ja ettevõtjad, et saada ja jagada selgeid sõnumeid, millisena nähakse Eesti teadussüsteemi arenguid lähiaastatel ja kas aasta tagasi saavutatud ühised arusaamad on jätkuvalt aktuaalsed.

Konverentsi esimeses osas on kavas haridus-ja teadusministri Jürgen Ligi, Euroopa Kontrollikoja liikme ja Tartu Ülikooli nõukogu esimehe Kersti Kaljulaiu ning akadeemiku ja ettevõtja Mart Ustavi ettekanded.

Ettekannetele järgneb paneeldiskussioon „Kas teadus on oluline, ehk kuidas kulu tuluks muuta (aasta hiljem).“ Riigikogu fraktsioonide esindajate osavõtul.

Konverentsi kava ja teemakohased lingid: http://www.etag.ee/uritus/konverents-teadus-kui-eesti-arengumootor-kas-motleme-veel-voi-teeme-ara/

 

Lisainfo: Andres Koppel, ETAg juhatuse esimees, tel 731 7340 ja tel 5133 944;

e-post: andres.koppel@etag.ee