Konkurss uutele personaalsetele uurimistoetustele tuleb väga tihe

Personaalsete uurimistoetuste 2016. aasta taotlusvooru laekus 284 taotlust, neist 168 olid otsingutoetused ning 116 starditoetust. Järeldoktoritaotlusi laekus kokku 69, neist 29 taotlejat teeb järeldoktori teadustööd Eestis ning 40  välisriikides
Esitatud taotluste kogumaht on 19 miljonit eurot. Nii personaalseteks uurimistoetusteks kui ka järeldoktoritoetusteks eraldatud vahendite kogumaht on aga ligikaudu 3,2 miljonit eurot.

Teadusagentuur viib järgnevalt läbi taotluste tehnilise kontrolli, seejärel toimub taotluste retsenseerimine. Hindamisnõukogu teeb eelotsused 30. oktoobril toimuval koosolekul ning need saadetakse taotlejatele tagasiside saamiseks novembrikuu algul. Lõppotsused saavad teatavaks jaanuaris 2016.

Lisainfo: Madis Saluveer, uurimistoetuste osakonna juhataja , tel 730 0326 ja 503 2094, e-post: madis.saluveer@etag.ee