Tööpakkumine püsistažöörile Eesti teadus- ja arendustegevuse (TA) büroosse

SA Eesti Teadusagentuur korraldab avaliku konkursi püsistažööri (10 kuud) leidmiseks Eesti TA büroosse Brüsselis 2016. aastal. Püsistažöör osaleb Brüsseli büroo töös, toetades büroo juhti tööülesannete täitmisel.

Kandideerimise tähtaeg on 29. jaanuar. Lisainformatsioon ja kandideerimine toimub CV-online-is vt http://www.cv.ee/toopakkumine/sa-eesti-teadusagentuur/pusistazoor-d443205.html?client=5887