Konkurss koostööpäevade moderaatori leidmiseks

Eesti Teadusagentuur koordineerib teadus- ja tehnoloogiapakti – ühiskondlikku koostöölepet, mille eesmärgiks on teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna arendamine – noorte huvi tõstmine, hariduse kvaliteedi arendamine ja valdkonnas töötamise väärtustamine. Selle raames on oluline koolide ja ettevõtete koostöö arendamine, et tõsta õpilaste arusaamist õpitavatest loodus- ja täppisteaduste ainetest ning võimekust teha edasisi teadlikke karjäärivalikuid.
Koolide-ettevõtete koostöö arendamise tegevuste raames toimuvad kaks koostööpäeva, mille läbiviimiseks korraldame konkursi päevamoderaatori leidmiseks.

Sisseostetava teenuse kirjeldus:

  • Rühmatööde modereerimine, selleks sobivate meetodite valimine koostöös korraldajaga;
  • Ühel koostööpäeval osaleb kuni 20 õpetajat, õppealajuhti, õppejuhti;
  • Üks koostööpäev toimub Tallinnas ja teine Tartus enne 20. juunit 2017.
Päevakava
11.30 Kogunemine ja hommikukohv
12.00 Seminaripäeva sissejuhatus.
Rühmatöö: koolipoolsed vajadused. Ettevõtte sisuteemade ning õppematerjalide seostamine õppekavaga.
14.00 Lõuna
14.45 Rühmatöö: tegevuskava koostamine ja töökorralduse planeerimine. (Millised on olulised töökorralduse valdkonnad, mis ainete õpetajaid soovitakse kaasata, millised teemad õppekavast valitakse esimeses järjekorras jne).
16.30-17.00 Kokkuvõtted. Edasiste sammude kokkuleppimine

Nõuded teenuse osutajale:

  • erinevate modereerimismetoodite väga hea tundmine;
  • varasem kogemus analoogsete koostööpäevade läbiviimisel;

Palume pakkumiseks aadressile signe.ambre@etag.ee hiljemalt 5. aprilliks saata järgmised dokumendid:

  • Töö teostaja kogemuse kirjeldus antud valdkonnas (võib olla esitatud ka CV vormis)
  • Hinnapakkumine kirjeldatud töö teostamiseks.

Tööde eest tasumine toimub arvete alusel, mis esitatakse peale koolituspäeva toimumist.

Lisainfo:
Signe Ambre, tel 731 7356, signe.ambre@etag.ee

Koostööpäevade läbiviimist rahastatakse Euroopa Regionaalfondi TeaMe+ tegevustest.