Kaheksa parimat projekti said BONUS teadusprojekti konkursil rahastuse

1. aprillil 2015 anti stardipauk kaheksale BONUS programmi 2014. aasta teadusprojektide konkursil edukaks osutunud projektile, kogueelarvega 17.3 miljonit eurot.

Eelmisel aastal  välja kuulutatud teaduskonkurss teemal “Sustainable Ecosystem Services” osutus väga populaarseks – kokku esitati 60 taotlust, neist 39sse ehk enam kui pooltesse projektidesse olid kaasatud  Eesti teadlased.

8 rahastuse saanud teadusprojekti hulgas on neli projekti, kus partneriks on kokku viis Eesti mereteadlaste gruppi:

BALTCOAST  (A systems approach framework for coastal research and management in the Baltic) – partneriks on  Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituut (Dr. Are Kont)

GO4BALTIC  (Coherent policies and governance of the Baltic Sea) – partneriks on Säästva Eesti Instituut (Dr. Kaja Peterson)

SHEBA  (Sustainable shipping and environment in the Baltic Sea)  – partneriks on Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituut (Dr. Urmas Raudsepp)

STORMWINDS (Strategic and operational risk management for wintertime maritime transportation system) – partneriteks on Tartu Ülikooli Mereinstituut (Dr. Robert Aps) ning Tallinna Tehnikaülikooli Mehhaanikainstituut (Dr. Kristjan Tabri).

BONUS programm on kaheksa Läänemereäärse riigi (Eesti, Läti, Leedu, Poola, Saksamaa, Soome, Rootsi, Taani) ja Euroopa Liidu koostöös elluviidav algatus, mille eesmärk on Läänemere piirkonna säästva arengu toetamine ning Euroopa teadusruumi loomisele ja ülesehitamisele kaasaaitamine. Programmi 100 miljoni euro suurusest eelarvest pool finantseerivad osalevate riikide teadust rahastavad organisatsioonid, teise poole katab  Euroopa Liidu 7. raamprogramm.

Rohkem infot BONUS programmi kohta: www.bonusportal.org

Maria Habicht, maria.habicht@etag.ee

Margit Suuroja, margit.suuroja@etag.ee