Järeldoktorite stipendiumid teadustööks Jaapanis – tähtaeg 15.03.16

Konkurss toimub Eesti Teadusagentuuri ja Jaapani Teaduse Edendamise Ühingu (Japanese Society for Promotion of Science, JSPS) koostöös.

2002. aastal sõlmisid Jaapani Teaduse Edendamise Ühing (Japanese Society for Promotion of Science, JSPS) ja toonane Eesti Teadusfond leppe, mille kohaselt on Eesti Teadusagentuur on JSPS’i koostööpartneriks ja esindusorganisatsiooniks Eestis. Sellega on loodud Eesti järeldoktoritele võimalus kord aastas Eesti Teadusagentuuri vahendusel taotleda stipendiume teadustööks Jaapanis. Eesti Teadusagentuurile esitatud taotlused hinnatakse kohapeal ning parim saadetakse rahastamisotsuse tegemiseks JSPS’ile.

JSPS’i järeldoktorite stipendiumiprogrammi eesmärgiks on edendada rahvusvahelist koostööd ja vastastikust mõistmist teadustöö kaudu Jaapanis. Hetkel on JSPS’il koostööpartnereid 27 maailma riigis.

STIPENDIUMI TAOTLEMINE 2016. AASTAKS

Avatud on konkurss järeldoktori stipendiumile Jaapanis. Taotluste esitamise tähtaeg – 15. märts 2016.

Taotluse koos lisadega palume saata ETAgi esindusse Tallinnas aadressile A. Lauteri 5 (II korrus), Tallinn 10114 või elektrooniliselt e-posti aare.ignat@etag.ee .

Lühiinformatsioon järeldoktorite programmi kohta:

  1. Teadustöö valdkond:

–          kõik humanitaar-, sotsiaal- ja loodusteaduste valdkonnad.

  1. Nõudmised taotlejale:

–          peab olema Eesti Vabariigi kodanik või selle alaline elanik

–          peab omama doktorikraadi, mis on omistatud hiljemalt enne stipendiumi algust kuid mitte varem kui 2. aprillil 2010.

–          teadustöö programm peab olema eelnevalt kooskõlastatud jaapanipoolse vastuvõtjaga.

–          varem JSPS’i stipendiumi saanud teadlaste taotlusi ei arvestata

–          esitatav taotlus peab olema originaal käsitsi kirjutatud allkirjaga või PDF formaadis dokumendifail, mis on allkirjastatud dokumendile kleebitud allkirjakujutisega.

–          kõik dokumendid peavad olema kas inglise või jaapani keeles. Kui esitatakse originaaldokument mõnes muus keeles, peab sellega kaasas olema inglisekeelne tõlge (tõlge võib olla mitteametlik, koostatud vastuvõtja või taotleja poolt).

Taotlemise vormi ja üksikasjaliku juhendi leiate JSPS kodulehelt (http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/long_list.html).

NB! Palume hoolikalt tutvuda taotluse koostamise juhendiga ning arvestada sealseid soovitusi ning märkusi.

Informatsioon konkursi kohta:

Aare Ignat

Eesti Teadusagentuur

aare.ignat@etag.ee