Ideekonkursi „Teadushuvihariduse näidisõppekavade tellimine“ tulemused

23. märtsil lõppenud ideekonkursile „Teadushuvihariduse näidisõppekavade tellimine“ esitati 17 ideed, mille hulgast tunnistati võitjateks järgmised pakkujad ja ideekavandid (juhuslikus järjekorras):

1. Arnold Rein Tatunts – märksõna „Rakett“;
2. Pernova Hariduskeskus – märksõna „Alfa“;
3. Aarne Paul – märksõna „Rosetta“;
4. Tartu Ülikooli muuseum – märksõna „Uurime Universumi“;
5. OÜ Minilabor – märksõna „Igapäevane teadus lastele“;
6. Tartu Keskkonnahariduse Keskus – märksõnad „geoloogia1-3“, „geoloogia 4-6“, „inseneeria noorteni1“, „metsnugis1“, „metsnugis2“.

Ideekonkursi võitnud ideekavandite põhjal valmivad novembriks näidisõppekavad koos õppeprotsessi kirjeldustega, mis lihtsustavad teadushuviringide alustamist ja läbiviimist.

Riigihanget rahastatakse Euroopa Regionaalfondi TeaMe + toetuse andmise tingimuste raames.

TeaMe+ eesmärgiks on positiivse ühiskondliku fooni loomine LTT valdkonnas õppimisele ja töötamisele ning noorte huvide mõjutamine.

 

Kontakt:

Katrin Saart,

tel 730 0378 ja 5695 5985

katrin.saart@etag.ee