ETAg otsib programmijuhti ja Horisont 2020 konsultanti

 

SA Eesti Teadusagentuur

Eesti Teadusagentuuri põhifunktsioonideks on uurimistoetuste eraldamise teel teadusuuringute finantseerimine ja sellekohase teaduspoliitika elluviimine.

Programmi “Riigi Teadus- ja Arendustegevuse toetamine” ülesandeks on toetada valdkondlike rakendusuuringute läbiviimist ja riigiasutuste teadus- ja arendustegevusalase võimekuse tõstmist. Tegevuse ligemale 29 miljoni euro suurusest eelarvest rahastatakse muuhulgas valdkonnapoliitikatest tulenevaid T&A tegevusi, ministeeriumite ja riigiasutuste analüütilise võimekuse suurendamist, ministeeriumite teadusnõunike võrgustiku loomist ja tugitegevusi (koolitusi, poliitikaanalüüsi ja -seiret, asjakohaste infosüsteemide arendamist). Tegevused rahastatakse Euroopa Liidu tõukefondidest.

Pakutav töökoht:
PROGRAMMIJUHT
Tööülesanded
 • Programmi “Riigi Teadus- ja Arendustegevuse toetamine” ettevalmistamine ja elluviimine.
Nõudmised kandidaadile
 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • Euroopa Liidu projektide juhtimiskogemus vähemalt kolm aastat
 • teadmised Euroopa Liidu ja Eesti teadus- ja arendustegevusest ning nende institutsioonidest;
 • Euroopa Liidu struktuuritoetuste alaste õigusaktide ning neid reguleerivate protseduurireeglite tundmine ja rakendamise oskus;
 • väga head planeerimis-, juhtimis- ja suhtlemisoskused;
 • väga hea eesti ja hea inglise keele suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 • kohusetunne, vastutus-, otsustus- ja analüüsivõime;
 • algatusvõime, loovus ja usaldusväärsus;
 • hea pingetaluvus;
 • lojaalsus ja orienteeritus riigi ning asutuse huvidele;
 • võime innustunud ja jõuliseks eestvedamiseks.
Kasuks tuleb
 • eelnev töökogemus teadus- ja arendustegevuse valdkonnas või avalikus sektoris.
Omalt poolt pakume
 • täistööajaga tähtajalist töökohta (kuni programmi lõpuni 2023);
 • võimalust aidata kaasa Eesti teaduse arengule;
 • arengu- ja enesetäiendamise võimalusi;
 • rõõmu töötada asjatundlikus ja kaasaegses asutuses.
Lisainformatsioon
Kandideerimiseks palume saata CV ja motivatsioonikiri CV Online keskkonnast. Lisainformatsioon annelii.kivikas@etag.ee või telefonil 731 7341, Annelii Kivikas
Tööle asumise aeg  04.05.2015
Nõutud haridus  Kõrgharidus (magister)
Nõutud keeled  eesti, inglise
Nõutud töökogemus  2-5 aastat
Tööaeg  Täistööaeg
Asukoht  Tartu
Pakutav töökoht:
HORISONT 2020 KONSULTANT
Tööülesanded
 • valdkonna programmide info ettevalmistamine ja sihtgruppidele levitamine;
 • seminaridel ja koolitustel esinemine;
 • sihtgrupi nõustamine;
 • statistilise materjali kogumine;
 • erialaste uuringute tegemine;
 • Euroopa Komisjoni päringutele vastamine;
 • programmikomitee töös osalemine;
 • Eestisisesele teaduskorraldusele sisendi andmine;
 • konsultandi vastutusvaldkonnad on: ettevõtlusmeetmed; turvaline ühiskond; riskikapital; ettevalmistus- ja käibemaksutoetused; Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogiainstituudi progr.
Nõudmised kandidaadile
 • töökogemus teadus- ja arendustegevuse valdkonnas vähemalt kaks aastat;
 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • teadmised Eesti ja EL teadus- ja arenduspoliitikast ning –tegevusest;
 • head analüütilised teadmised ja oskused;
 • inglise keele oskus heal tasemel;
 • täpsus, korrektsus ja kohusetunne;
 • koostöövõime ja usaldusväärsus.
Omalt poolt pakume
 • võimalust aidata kaasa Eesti teaduse arengule;
 • arengu- ja enesetäiendamise võimalusi;
 • rõõmu töötada asjatundlikus ja kaasaegses asutuses.
Lisainformatsioon
Kandideerimiseks palume saata CV ja motivatsioonikiri CV Online keskkonnast. Lisainformatsioon annelii.kivikas@etag.ee või telefonil 731 7341, Annelii Kivikas
Tööle asumise aeg  04.05.2015
Nõutud haridus  Kõrgharidus (magister)
Nõutud keeled  eesti, inglise
Nõutud töökogemus  2-5 aastat
Tööaeg  Täistööaeg
Asukoht  Tartu
Kontaktandmed:
Kontaktisik  Annelii Kivikas, Personalijuht
Aadress  Soola 8, 51014 Tartu
Lisainfo telefonil  731 7341
Koduleht  http://http://www.etag.ee/teadusagentuur/