ERA-CVD esimese ühiskonkursil rahastuse saanud projektid said alguse 1. aprillil 2017

Kardiovaskulaarsete haiguste teemalise projekti ERA-CVD esimesel ühiskonkursil “Heart Failure” sai kolmeks aastaks rahastuse 14 ühisprojekti. Nende  hulgas on ka projekt „Determining the role of clinical and epigenetic risk markers in dilated cardiomyopathies and heart failure“ (DERECTIN-HF), mille üheks partneriks on ka Tartu Ülikooli professor Andres Metspalu poolt juhitav töörühm. Projekti koordinaatoriks on Saksamaa ning teisteks partneriteks Prantsusmaa, Poola ja Hollandi teadlased.

 

Lisainfo Eesti Teadusagentuuris
Egle Soe
egle.soe@etag.ee