ERA-CVD eelteade: 11. jaanuaril 2018 avaneb uus taotlusvoor “Transnational Cardiovascular Research Projects driven by Early Career Scientists”

Euroopa Teadusruumi võrgustikuprojekt ERA-CVD eesmärk on koostöö edendamine kardiovaskulaarsete haiguste uurimisel. 2015 algatatud võrgustik koondab teadust rahastavaid asutusi 18 riigist. Praeguseks on võrgustik viinud läbi kaks ühiskonkurssi. Kummalgi konkursil pälvis rahastuse ka Eesti töörühma osalusega uurimisprojekt: 2016. aastal DETECTIN-HF: Determining the role of clinical and epigenetic risk markers in dilated cardiomyopathies and heart failure prof A. Metspalu töörühma osalusel ning 2017. aastal Druggable-MI-genes: Utilising myocardial infarction genes for better treatment prof A. Metspalu ja prof J. Björkegreni töörühma osalusel.

Järgmine, noorteadlastele suunatud ühiskonkurss avatakse 11. jaanuaril 2018.

2018. aasta ühiskonkursi eesmärk on jõustada noorteadlasi rahvusvaheliste ja multidistsiplinaarsete ühisprojektide kaudu. Siirdemeditsiinilise lähenemisega uurimisprojektid võivad keskenduda erinevatele südamehaiguse vormidele. Oodatud on ambitsioonikad ja uudsed projektiideed, kus ressursside ja teabe jagamine annab nähtavat lisandväärtust. Oodatud on ka koostöövormid, mis toetavad prekliiniliste tulemuste viimist kliinilisse kasutusse. Kutsest on välja jäetud kliinilised sekkumisuuringud; uute kohortide, registrite ja/või biomaterjalipankade rajamine; ajuveresoonte ja reumaatilised haigused. Samuti ei hõlma taotlusvoor sõeluuringute läbiviimist ega uuringuid, mille peamine eesmärk on ennetus ja terviseedendus.

Taotluses peavad osalema teadlased, kes vastavad oma riigi noorteadlase määratlusele, vähemalt kolmest riigist järgmiste hulgast: Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Itaalia, Kanada, Läti, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Taiwan, Türgi.

Kolleegide leidmiseks saab kasutada partneriotsingu vahendit: https://partnering.pt-dlr.de/ERA-CVD 

Eesti põhitaotleja peab olema saanud doktorikraadi kaks kuni seitse aastat enne eeltaotlusvooru tähtaega. Seitsme aasta piiri võib pikendada vanemapuhkus, kaitseväeteenistus või tõsine haigus. Edukaks osutuvaid Eesti töörühmi toetatakse programmist Mobilitas Pluss, mille elluviija on ETAg ja mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist. Eesti töörühma taotletav eelarve ei tohi ületada 150 000 eurot.

Eeltaotluste esitamise tähtaeg: 15. märts 2018 kl 17.00 CET.

Lõpptaotluste tähtaeg: 15. juuni 2018 kl 17.00 CET.

Vt lähemalt:
– http://www.era-cvd.eu/256.php
http://www.era-cvd.eu/media/content/ERA-CVD_call%20text-2018_preannouncement.pdf

Eesti nõuete kohta vt lähemalt ka ETAgi Mobilitas Plussi nõudeid (v.a p. 1.2.5)

Lähem info Eesti Teadusagentuuris
– ühiskonkursi kohta: Katrin Kello, katrin.kello@etag.ee 
– programmi Mobilitas Pluss nõuete ja eelarve kohta: Margus Harak, harak@etag.ee; Tel 731 7343 ja 511 0332