Eesti välisteadlased korrastasid Lahemaa rahvuspargi kultuuripärandit

Reedel, 9. juuni hommikul kogunesid Eestis elavad ja töötavad välisteadlased ja nende pereliikmed Muuksi Linnamäele Harjumaal Kuusalu vallas, kus alustati juba traditsiooniks saanud kevadise talgupäevaga.  Talgutegevust juhtis Keskkonnaameti kultuuripärandi spetsialist Ave Paulus, kelle akadeemiline taust on seotud Eesti Kunstiakadeemia ja Tartu Ülikooliga.

Esimene ülesanne oli puhastada madalast võsast Hundikangrute kivikirstkalmete kompleksi ümbrus. „Hundikangrud on üks piirkonna suurimaid selliseid matmispaiku ning kahtlemata oli see omal ajal väga püha paik,“ sõnas Ave Paulus ajaloolist kohta tutvustades. Talgulised aitasid avada muinasmaastikku, lõigates kalmete ümbrusest oksi ja vedades neid eemale hunnikutesse. See aitab pikemas perspektiivis vältida metsastumist ja tagab kalmetele ligipääsu nii uurimiseks kui külastamiseks.

Pärastlõunal aidati teha ettevalmistusi Suurpea küla selle suve suursündmuseks, Lahemaa militaarpärandi seminariks. Selleks koristati mereäärse Suurpea militaarinstituudi ruume ja ümbrust. Räägiti ka möödunud sajandi ajaloosündmustest ning Põhja-Eesti ranniku kujunemisest ja eripäradest.

Talgud on hea võimalus ühiskonda panustada

EURAXESSi kevadise välisteadlaste retke keskmeks on viimastel aastatel kujunenud just talgud, kus korrastatakse looduskaitsealasid või aidatakse abivajajaid. Varasemalt on käidud puhastamas Pärnu ja Saaremaa rannaniite, samuti on aidatud koristada Põlvamaal Maarja külas. Lisaks tööle on kahepäevase ürituse osa ka tutvumine kohalike olulisemate ja huvitavamate paikadega. Seekord külastati veel Mohni saart, Võhma seltsimaja, Ilumäe kabelit ja Palmse mõisa.

Kevadised talgud on välisteadlaste seas väga populaarsed, sest sellisel moel saavad nad panustada Eesti ühiskonda, tunnetades ennast selle osana. Samuti aitavad talguretked tundma õppida Eesti eri paiku. Tagasisides ilmnes, et osalejatele meeldib eriti selle ürituse mitmetahulisus –omavahelise tutvumise kõrval peetakse oluliseks ettevõtmise heategevuslikku eesmärki ning võimalust linnast eemal Eesti ajaloo ja kultuuriga vahetult tutvuda.

Välisteadlaste koristustalgute korraldajad olid EURAXESSi Eesti võrgustik, Eesti Teadusagentuur ja Keskkonnaamet.

Mis on EURAXESS?

EURAXESS on Euroopa Komisjoni algatatud üleeuroopaline võrgustik, mis pakub tuge mobiilsetele teadlastele. Teadlasi nõustatakse praktilistes küsimustes, nagu viisad ja elamisload, maksusüsteemid, aga ka perega kolimisega seotud teemad. Komisjoni tasandil hallatakse teadlaste töökuulutuse andmebaasi ning tegeletakse teadlaste õiguste kaitsega. Eesti EURAXESSi võrgustikul on 9 liiget, sh teadusasutused ja koordineerivad asutused. Eesti Teadusagentuur haldab EURAXESSi Eesti portaali (www.euraxess.ee), uudiskirja ja sotsiaalmeedialehte.

Talgupäeva galerii leiab siit.

Lisainfo
Hanna Raig
EURAXESS Estonia
Eesti Teadusagentuur
tel 7300338
www.etag.ee