Eesti välisteadlased kogunevad talgutele Maarja külla

Laupäeval, 28. mail tulevad Eesti teadusasutustes töötavad välisteadlased koos peredega kokku traditsioonilistele talgutele. Eesti EURAXESSi võrgustiku eestvõttel ollakse seekord abiks Põlvamaal Maarja küla kevadtöödel. Maarja külas elavad intellektipuudega täiskasvanud, kes oma igapäevaelu enamasti ise korraldavad, aga seejuures on iga abikäsi väga teretulnud.

 Põlvamaale on tulemas ligi viiskümmend teadlast ja pereliiget kolmeteistkümnest riigist, sealhulgas Indiast, Indoneesiast, Iraanist, Jaapanist, Hiinast, Armeeniast, Portugalist ja muljalt.

Talgulised saavad valida, kas soovivad puhastada kuusenoorendikku võsast, kiviktaimlaid umbrohust, pesta ühishoonetes aknaid või aidata vaibakojas kaltsuribasid lõigata.

Pärast tööd ootab talgulisi jalutuskäik maalilises Taevaskojas. 29. mail sõidetakse enne koduteele asumist läbi ka Maanteemuuseumist.

Siiri Kolka teadusagentuurist ütles talgute algatust kommenteerides, et maailmas tuntakse juba üsna hästi meie kodanikualgatust „Teeme ära!“. „Pakume juba mitmendat aastat järjest ka siin elavatele välismaa teadlastele võimaluse panustada sellisel moel Eesti kogukonda. Osavõtt talgutest on alati väga rahvarohke, sest see tekitab tugevama seose Eesti ühiskonna ja keskkonnaga ning lähendab teadlasi omavahel.“ Eelmistel aastatel on koristatud Pärnu ja Saarema rannaniite ning aidatud eri töödega Kiikla lastekodu Ida-Virumaal.

Sündmuse korraldavad EURAXESSi Eesti võrgustik ja Eesti Teadusagentuur.

EURAXESS on Euroopa Komisjoni algatatud üle-euroopaline võrgustik, mis pakub tuge mobiilsetele teadlastele. Teadlasi nõustatakse praktilistes küsimustes, nagu viisad ja elamisload, maksusüsteemid, aga ka perega kolimisega seotud teemadel. Komisjoni tasandil hallatakse teadlaste tööportaali EURAXESS Jobs ning tegeletakse teadlaste õiguste kaitsega. Eesti EURAXESSi võrgustikul on 9 liiget, sh teadusasutused ja koordineerivad asutused. Haldame EURAXESSi Eesti portaali, uudiskirja ja sotsiaalmeedialehte.

Lisainfo: Siiri Kolka, Eesti Teadusagentuur, EURAXESS Estonia, tel 7300338, e-post: siiri.kolka@etag.ee

www.euraxess.ee