Eesti välisteadlased aitavad Saaremaal puisniite taastada

Laupäeval, 16. mail tulevad Eesti teadusasutustes töötavad välisteadlased kokku traditsioonilistele talgutele. Eesti EURAXESSi võrgustiku eestvõttel osaletakse seekord Keskkonnaameti algatatud taastustöödel meie liigirikastel puisniitudel Saaremaal Ennu külas ning tutvutakse seminaril Eesti Teadusagentuuri tegevustega välisteadlaste toetamisel.

Saaremaale on tulemas ligi seitsekümmend teadlast ja pereliiget seitsmeteistkümnest riigist, sealhulgas Indiast, Iraanist, Jaapanist, Hiinast, Pakistanist ja Slovakkiast, Ukrainast ja Valgevenest.

Siiri Kolka teadusagentuurist ütles talgute algatust kommenteerides, et maailmas tuntakse juba üsna hästi meie kodanikualgatust „Teeme ära!“. „ Pakume juba kolmandat aastat järjest ka siin elavatele välismaa teadlastele võimaluse panustada sellisel moel Eesti kogukonda. Osavõtt talgutest on alati väga rahvarohke, sest see tekitab tugevama seose Eesti ühiskonna ja keskkonnaga, mis on kindlasti aluseks ka kodusemale tundele, samuti lähendab see teadlasi omavahel.“ Kahel eelmisel aastal koristasid välisteadlased Pärnu rannaniitu ja aitasid eri töödega Kiikla lastekodu Ida-Virumaal.

Talgute teisel,  seminaripäeval  tutvustatakse Eesti Teadusagentuuri pakutavaid teenuseid välisteadlaste toetamiseks. Välisteadlaste ja nende perede nõustamisega tegeleb Euroopa Komisjoni algatatud EURAXESSi võrgustik.  Peale selle hakatakse juhtima Eesti Siseministeeriumi algatatud ja Euroopa Sotsiaalfondi toetatud Kohanemisprogrammi teadlaste moodulit. Seminaril tutvustatakse pakutavaid ja planeeritavaid teenuseid ning koordinaatoritel on väärtuslik võimalus arutleda nendel teemadel otsese sihtrühmaga. Lisaks toob Aveliina Helm Tartu ülikoolist hea näite Eestis tehtavast teadusest, rääkides puisniitude taastamise põhjustest, eesmärkidest ja seonduvast teadustegevusest.

Sündmuse korraldab Eesti Teadusagentuur ja EURAXESSi Eesti võrgustik koostöös Keskkonnaametiga.

EURAXESS on Euroopa Komisjoni algatatud üle-euroopaline võrgustik, mille eesmärk on pakkuda tuge mobiilsetele teadlastele. Teadlasi nõustatakse praktilistes küsimustes, nagu viisad ja elamisload, maksusüsteemid, aga ka perega kolimisega seotud teemadel. Komisjoni tasandil hallatakse teadlaste tööportaali EURAXESS Jobs ning tegeletakse teadlaste õiguste kaitsega. Eesti EURAXESSi võrgustikul on 8 liiget, sh teadusasutused ja koordineerivad asutused. Haldame EURAXESSi Eesti portaali, uudiskirja ja sotsiaalmeedialehte.

Lisainfo: Siiri Kolka, Eesti Teadusagentuur, EURAXESS Estonia, tel 7300338, e-post: siiri.kolka@etag.ee
www.euraxess.ee, www.etag.ee

Sündmust rahastab Euroopa Sotsiaalfondi programm “TeRaS”.

EL_Sotsiaalfond_horisontaallogo_euraxess