Eesti Teadusagentuur, Rektorite Nõukogu ja Eesti Teaduste Akadeemia  kutsuvad poliitikuid, teadlasi ja ettevõtjaid Eesti arengu huvides otsustavalt tegutsema

Eesti Teadusagentuuri, Rektorite Nõukogu ja Teaduste Akadeemia koostöös toimub 23. septembril kell 11 Tallinnas konverents “Teadus kui Eesti arengumootor. Kas mõtleme veel või teeme ära?“

Peagi möödub aasta konverentsist „Eesti teadus meie riigi kestlikkuse hoidjana: väljakutsed ja võimalused?“, kus poliitikud, teadlased ning ettevõtjad jõudsid ühiselt seisukohale, et Vabariigi Valitsus peaks ellu viima Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegias 2014–2020 lubatud teaduse rahastamise kasvu ühe protsendini SKP-st.

Möödunudaastaste arutluste mõjul kajastasid paljud erakonnad teaduse probleeme oma valimisplatvormides ning lahendusmeetmeid on jõudnud ka valitsuse koalitsioonileppesse. Paraku pole ei üldsusel ega teadlaskonnal selgust, mis edasi saama hakkab.

Kutsume uuesti Riigikogu konverentsisaali kokku poliitikud, teadlased ja ettevõtjad, et saada ja jagada selgeid sõnumeid, millisena nähakse Eesti teadussüsteemi arenguid lähiaastatel ja kas aasta tagasi saavutatud ühised arusaamad on jätkuvalt aktuaalsed.

Konverentsi esimeses osas on kavas haridus-ja teadusministri Jürgen Ligi, Euroopa Kontrollikoja liikme ja Tartu Ülikooli nõukogu esimehe Kersti Kaljulaiu ning akadeemiku ja ettevõtja Mart Ustavi ettekanded.

Ettekannetele järgneb paneeldiskussioon „Kas teadus on oluline, ehk kuidas kulu tuluks muuta (aasta hiljem).“ Riigikogu fraktsioonide esindajate osavõtul.

 

Lisainfo: Eeva Kumberg, tel 7317382, e-post: eeva.kumberg@etag.ee