Edu papilloomiviiruse tekitatud vähkkasvajate ravimite väljatöötamisel tuli aastatepikkuse teadustööga

Akadeemik Mart Ustavi juhitud Icosagen Cell Factory, TÜ Tehnoloogiainstituudi ja TÜ Keemiainstituudi koostöös tehtud edusammud papilloomiviiruse tõttu tekkivate vähkkasvajate ravimite väljatöötamisel pälvivad tähelepanu maailma teadusajakirjades ja teadusringkondades.

Eile ilmus avatud juurdepääsuga teadusjakirjas PLOS Phatogens meie teadlastelt artikkel „Identification of several high-risk HPV inhibitors and drug targets with a novel high-throughput screening assay.“

http://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1006168

Mart Ustavi sõnul seisab teadlastel ees suur töö. „Meie välja töötatud ja valideeritud ravimikandidaatide skriiningsüsteem loob võimalused reaalseks läbimurdeks inimese papilloomiviiruste poolt tekitatavate vähkkasvajate vastase ravimi loomiseks. Ravimikandidaatide identifitseerimise järgselt viime läbi pre-kliinilised ravimikatsetused loomadel,  seejärel seisavad ees  inimkatsed. Ainult inimkatsetes saadud tõenduste alusel saab võtta sellised ravimid kasutusele inimeste ravis,“ toonitas professor, akadeemik Mart Ustav.

Eestis sureb papilloomiviiruse tekitatud kasvajatesse umbes 100 inimest aastas, maailmas üle 250 000.  Aastas diagnoositakse ainuüksi USA-s kuus miljonit uut nakatumisjuhtu.

Samal teemal :

Tartu ülikooli teadlased saavutasid läbimurde inimese papilloomviiruse ravimite arenduses

Eesti teadlased saavutasid emakakaelavähki tekitava viiruse ravi uuringutes läbimurde

Vaata animatsiooni ravimiarenduse kohta Youtube’is