Eesti, Taani ja Hollandi esindajad allkirjastasid toetusdeklaratsiooni EL loodusteaduste ja tehnoloogia koalitsiooni loomiseks

Reedel, 2 oktoobril Amsterdamis toimunud loodusteaduste- ja tehnoloogia tulevikuteemalisel konverentsil algatatud hea tahte koalitsiooni (EU STEM Coalition) loomisele pannakse suured lootused struktuurse koostöö parandamiseks loodusteaduste ja tehnoloogia valdkonnas kogu Euroopas. Koalitsiooni eesmärkideks on eelkõige tõsta loodusteaduste ja tehnoloogia valdkonna arengu huvides teadlikkust valitsuste, tööstuse ja hariduse, riiklikul ja Euroopa tasandil, rõhutades LTT hariduse olulist rolli meie ühiskonnas.

Eesti poolt kirjutas deklaratsioonile alla Eesti Teadusagentuuri (ETAg) teaduse populariseerimise osakonna juhataja Terje Tuisk. ETAg tegeleb teaduse, tehnoloogia ja inseneeria arengu toetamisega läbi Teadus- ja tehnoloogiapakti koordineerimise. Paktiga liitumine on avatud kõikidele soovijatele. Lähem info teadusagentuuri veebilehelt.

Koalitsiooni esimeses pressiteates rõhutatakse loodus-ja inseneriteaduste ning tehnoloogiate rolli tähtsust kogu Euroopa tuleviku jaoks. “Nii praeguse kui järgmise põlvkonna insenerid on olulised meile kõigile, sest nemad kindlustavad jätku eelmiste põlvkondade loodud edule ja majanduslikule heaolule Euroopas,” rõhutatakse teates. EL STEM koalitsiooni liikmesriigid jagavad omavahel kogemusi ja teadmisi ning lubavad koalitsioonileppes parandada valitsuse, ettevõtluse ja haridusasutuste vahelist koostööd ning aktiveerida teisi liikmesriike, et loodusteaduste, tehnoloogia ja inseneeria tuleviku teema jõuaks riiklikule otsustustasandile.

Lisainfo:

Signe Ambre
Teaduse populariseerimise osakonna arendusjuht
Tel 731 7356
signe.ambre@etag.ee