Brüsselis arutati Eesti ja Euroopa mereteaduse uurimisprioriteetide üle

Eesti Teadusagentuuri Brüsseli büroo korraldas koostöös Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudiga 22. aprillil 2015 Brüsselis seminari “Cooperation in Marine Science around the Baltic Sea and beyond: a contribution to Europe’s Societal Challenges”.

Seminaril tutvustati Eesti mereteadust ja Horisont 2020 raamprogrammi prioriteete mereressursside uurimisvaldkonnas (esineja Peter Crawley Euroopa Komisjonist), ning arutleti valdkonna võimaluste ja väljakutsete teemal. Lisaks andis Dr. Kaisa Kononen, BONUS programmi direktor, ülevaate Läänemere ühise teadusprogrammi “BONUS” prioriteetidest merega seotud ökosüsteemide uuringutes. Käsitletud teemadega on võimalik täpsemalt tutvuda seminari kokkuvõttes.

Seminaril osalesid Eestist ettekannetega Prof. Georg Martin Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudist ja Prof. Jüri Elken Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituudist. Esitlustele järgnes paneeldiskussioon, milles osalesid esindajad kahest olulisest Euroopa koostööalgatusest mereteaduse valdkonnas – BONUS ja JPI Oceans. Paneeli fookusteemad olid mereressursside jätkusuutlik majandamine ning prioriteetsete, piisavalt uurimata teadusteemade kaardistamine. Paneeli modereeris Prof. Henn Ojaveer Eesti Mereinstituudist. Seminari tervituskõne pidas Euroopa Parlamendi saadik Hr. Tunne Kelam.

 

Ürituse kokkuvõte on kättesaadav SIIN ja kava SIIN

Ettekanded: Euroopa Komisjon, BONUS, MereinstituutMeresüsteemide Instituut

 

Rohkem informatsiooni seminari kohta:
Vallo Mulk (Vallo.Mulk@etag.ee)
Eesti Teadusagentuuri Brüsseli büroo juhataja