BONUS programmi konkursile “Blue Baltic” eelregistreeriti 93 taotlust

2015. aasta novembris väljakuulutatud ja 9. veebruaril lõppenud Läänemere piirkonna teadus- ja arendustegevuse programmi BONUS (www.bonusportal.org) konkursile “Blue Baltic” laekus 93 ettevalmistatavat projektitaotlust, kuhu on kaasatud 622 partnerit.

Osalejate hulgas on kõik BONUS liikmesriigid, st Eesti, Läti, Leedu, Poola, Saksamaa, Soome, Rootsi ja Taani. Lisaks viies taotluses esindatud Venemaale on osalejaid ka USAst, Austraaliast, Kanadast, Austriast, Belgiast, Tšehhi Vabariigist, Prantsusmaalt, Norrast, Portugalist, Hollandist ja UKst.

Üksteist teemat olid jagatud kahte gruppi. Esimeses, teadusprojektide grupis oli kõige populaarsem ohtlike ainete teema (12 taotlust), järgnesid toitumisahela, ökotehnoloogiate ja seire teemad (igas 9 taotlust). Teises, innovatsiooniprojektide grupis, registreeriti kõige rohkem taotlusi kaugseire teemadele (15), järgnesid ökotehnoloogia 14  ja vesiviljelus 6 taotlusega.

Partnereid on kõige rohkem Rootsist (135). Järgnevad Saksamaa (120), Soome (81), Taani (80), Poola (71), Eesti (45), Leedu (35), Läti (24). Muudest riikidest on 35 partnerit.

Suuri ettevõtteid on 13, keskmise suurusega 9 ja väikseid 86 (sh 21 Rootsist, 20 Saksamaalt ja 11 Poolast). Eestit on esindamas 7 ettevõtet. Üldse on ettevõtteid 49-s projektikonsortsiumis, ehk 52,7% kõikidest eelregistreeritud taotlustest. Eesti Teadusagentuuri konsultandi Maria Habichti sõnul võisid taotlusi esitada kõik huvilised, kellele valdkond sobis. Kuna tegu on eelregistreeringuga, ei saa taotlejaid veel välja tuua.

Täistaotluste esitamise tähtaeg on 10. märtsil 2016 kell 17.00 CET. Täistaotluse saavad esitada ainult eelregistreerunud meeskonnad. Varasema kolme konkursi kogemuste põhjal võib eeldada, et ka seekord jõuavad täistaotluseni umbes 80% eelregistreeritud projektiideedest.

Lisainfo: Margit Suuroja, peaspetsialist (ERA-NET Cofund; BONUS) , tel  731 7361 ja  5564 0548, e-post  margit.suuroja@etag.ee ja  Maria Habicht, konsultant,  tel  730 0327 ja  517 4058; e-post maria.habicht@etag.ee