Avalik konkurss lühiajaliste stažööride leidmiseks Eesti TA büroosse Brüsselis lõppeb 17. juunil

SA Eesti Teadusagentuur korraldab avaliku konkursi lühiajaliste stažööride (orienteeruvalt 4 nädalat) leidmiseks Eesti teadus- ja arendustegevuse (edaspidi TA) büroosse Brüsselis 2016. aasta sügiseks. Konkursile on oodatud kandideerima Eesti ülikoolide ja teiste teadus- ja arendusasutuste ning ministeeriumite ja nende allasutuste töötajad, kelle tööülesanneteks on muuhulgas Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste initsiatiividega seotud teadus- ja arendusprojektide ja programmide koordineerimine ja administreerimine ning  rahvusvahelise teaduskoostöö edendamine oma teadusvaldkonnas või asutuse haldusalas.

Stažöör saab Eesti TA Brüsseli büroos stažeerides võimaluse:

  • osaleda oma valdkonna üritustel Brüsselis;
  • osaleda EL institutsioonide töörühmades;
  • osaleda büroo ja Brüsselis asuva teiste riikide TA büroode võrgustiku (ingl Informal Group of RTD Liaison Offices, edaspidi IGLO) töös;
  • korraldada oma valdkonnas Eesti teadust tutvustavaid seminare, infopäevi ja kokkusaamisi koostööpartneritega Brüsselis;
  • kohtuda oma valdkonna poliitikakujundajate ja spetsialistidega;
  • omandada põhjalikum arusaamine EL institutsioonide ja teiste Brüsselis tegutsevate TA organisatsioonide tööst.

Stažeerimise kestvuseks büroos on orienteeruvalt 4 nädalat.  Käesoleva 2016. aasta konkursi raames võib esitada taotlusi stažeerimiseks perioodil

1. september kuni 18. detsember 2016. a.

Stažeerimisavaldus tuleb esitada hiljemalt 17. juuniks 2016. a lähetava asutuse allkirjaõigusliku isiku ja lähetatava stažööri poolt:

  • digitaalselt allkirjastatuna aadressil kadri.sirg@etag.ee;
  • või paberkandjal allkirjastatuna märksõnaga „Stažööride konkurss“ aadressil:

Sihtasutus Eesti Teadusagentuur
Soola 8
Tartu 51013

Täiendav informatsioon konkursi kohta, sh avalduse vorm ja juhend on leitavad Eesti Teadusagentuuri kodulehel:
http://www.etag.ee/koostoo/horisont-2020/eesti-teadus-ja-arendustegevuse-kontaktburoo-brusselis/stazooride-konkursid/

——————————————————————-

Eesti TA Brüsseli büroo lühiajalist stažeerimisvõimalust tutvustavad infotunnid 2016. aastal

Eesti TA Brüsseli büroo korraldab 8. ja 9. juunil 2016. aastal infotunnid. Infotunnis tutvustab Eesti Brüsseli TA büroo stažeerimisvõimalusi ja büroo tegevust Brüsseli büroo juhataja Kadri Sirg.
TTÜ mehaanikateaduskonna dekaan, professor Tauno Otto, kes stažeeris büroos tööstuse digitaliseerimisega seonduvatel teemadel mais 2016. aastal, jagab kuulajatega stažeerimise praktilist kogemust ja annab soovitusi taotlejatele. Teised büroos varem lühiajaliselt stažeerinud stažöörid jagavad oma kogemusi.

Infotunnid toimuvad:

Tartus, 8. juunil, kell 10.45-12.45
Eesti Teadusagentuuri Tartu kontor (Soola 8 (nn Plasku ärihoone), V korrus)

Tallinnas, 9. juunil, kell 9-11 
Kreutzwald Hotel Tallinn, (Endla 23, saal Kalev, I korrus)

Täpsem informatsioon ja registreerumine infotundidesse on leitavad http://www.etag.ee/koostoo/horisont-2020/eesti-teadus-ja-arendustegevuse-kontaktburoo-brusselis/stazooride-konkursid/

Lisainformatsioon konkursi, infotundide ja büroo tegevuse kohta:

Kadri Sirg
Büroo juhataja
Eesti TA büroo Brüsselis
Square de Meeûs 1, 1000 Brüssel
e-mail: kadri.sirg@etag.ee
Telefon: +32 2 265 0933