Algas personaalse uurimistoetuse järeldoktoritoetuse taotlusvoor

Algas personaalse uurimistoetuse järeldoktoritoetuse taotlusvoor, mis kestab 30. septembrini 2014. Taotlusvooru maht on ligikaudu 180 000 eurot.

Toetuse eesmärgiks on toetada Eesti doktorikraadi või sellele vastava välisriigi kvalifikatsiooni omandanud teadlaste iseseisva karjääri jätkamist tugevates teadusrühmades. Toetus on teadus- ja arendusasutuses töötava teadlase järeldoktoriprojekti täitmiseks eraldatav toetus, mida on kahte tüüpi: välisriikidest Eestisse tuleva järeldoktori toetus ja  välisriiki suunduva järeldoktori toetus. Toetust võib taotleda isik Eesti teadus- ja arendusasutuse nõusoleku alusel.

Taotlused esitatakse elektroonselt Eesti Teadusinfosüsteemi ETIS kaudu (www.etis.ee). Taotlusvooru otsused selguvad detsembri keskpaigas.

Lisainfo: http://www.etag.ee/wp-content/uploads/2012/05/PUT-kk-LISA-3-JD-taotlemise-tingimused-ja-kord-2014-05-20.pdf