Alanud on taotluste esitamine korraliseks evalveerimiseks 2017

2017. aastal viiakse läbi korralise evalveerimise voor, mille käigus hinnatakse teadus- ja arendusasutuse vastava valdkonna taset võrreldes valdkonna rahvusvahelise tasemega. Korralise evalveerimise positiivne tulemus tagab õiguse taotleda TA finantseerimist riigieelarvest ning annab ülikoolidele õiguse viia läbi doktoriõpet.

Evalveerimist saab taotleda kuues valdkonnas:

  • loodusteadused,
  • tehnika ja tehnoloogia,
  • arsti- ja terviseteadused,
  • humanitaarteadused,
  • sotsiaalteadused,
  • põllumajandusteadused ja veterinaaria.

Taotluse esitamise tähtaeg on 15. november. Taotluse vormi ning muud seotud dokumendid leiab teadusagentuuri kodulehelt: http://www.etag.ee/tegevused/evalveerimine/korraline-evalveerimine/

Korralise evalveerimise vooru 2017 reguleerib määrus https://www.riigiteataja.ee/akt/104112016003.

Lisainfo:  Eva-Liisa Otsus, analüüsiosakonna juhataja,  tel 730 0379, e-post eva-liisa.otsus@etag.ee