Uudised

Esmakordselt andis majandus- ja kommunikatsiooniministeerium Eesti Teadusagentuuri korraldatud üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil välja eripreemia parimale tööle infotehnoloogia valdkonnas

Reimo Rehkli, 20.01.2015, 14:54

Preemia andis üle majandus- ja taristuminister Urve Palo ja selle pälvis Tallinna Tehnikaülikooli magister Priit Kruus töö „Eesti üleriigilise digiretsepti süsteemi hindamise raamistiku arendamine“ eest.

Eesti kontekstil ja rahvusvahelisel kogemusel valminud raamistikku ...

Loe edasi »

„Keskkonnakaitse ja –tehnoloogia teadus- ja arendustegevus“ (KESTA) programmi vahehindamise lõpparuanne

Reimo Rehkli, 20.01.2015, 14:26

Käesoleva vahehindamise eesmärgiks oli läbi viia Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu“ meetme „Keskkonnatehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine“ programmi „Keskkonnakaitse ja ...

Loe edasi »

Eesti Teadusagentuur

Sihtasutus Eesti Teadusagentuur alustas tegevust 1. märtsil 2012. aastal. Eesti Teadusagentuuri loodi eesmärgiga korrastada teadus- ja arendustegevuse rahastamise süsteemi. Eesti Teadusagentuur loodi SA Eesti Teadusfondi baasil ning sellega liideti SA Archimedes teaduskoostöö keskus.