Kutsume kõiki õpilasi leiutama!

Õpilasleiutajate riiklikule konkursile oodatakse noorte nutikaid töid ka sel aastal.  Konkursi tähtaeg on 15. oktoober 2018. Oodatud on kõik ideed, mis aitavad lahendada meie igapäevaeluga seotud probleeme. Konkurssi korraldab Eesti Teadusagentuur ning seda rahastab Haridus- ja teadusministeerium.

Konkurss julgustab õpilasi loovalt mõtlema ja leiutama. Nii näiteks olid eelmisel aastal konkursile esitatud tööde hulgas kiibiga lukk, mis aitab toa lükandukse kindlalt sulgeda, nutikas tordiplaat puhuks, kui torditükke peab täpselt jaguma erinevale arvule sööjatele, jalalingid mootorrulale, et mitte kiiretel hüpetel kukkuda ning biojäätmeid lagundav prügikast.

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi tehnoloogiaõpetuse õpetaja Urmas Kuusik selgitab põhjuseid, miks tema oma õpilastega konkursil juba aastaid osalenud on: „Leiutamine on meeldiv täiendus ja vaheldus õppeprotsessile, sest mõlemad teenivad ühist eesmärki – arendavad õpilaste loovust. Ei ole vale öelda, et leiutamine annab tiivad. Seda nii sõna otseses kui ülekantud tähenduses. Ideede genereerimine ja arendamine, disainimine, meeskonnatöö, sünergia on need märksõnad, mis leiutamisega kaasnevad. Õpilased saavad konkursilt huvitava võistluskogemuse ja tunnustuse, sõltumata lõpptulemusest peetakse alati meeles kõiki õpilasi ja nende juhendajaid, kes panustasid oma osalemisega võistluse kordaminekule. Selline positiivne tagasiside on kindlasti üheks põhjuseks paljudest, miks ma õpilastega õpilasleiutajate riiklikul konkursil olen osalenud ja osalen edaspidi.“

Konkursi auhinnafond on 25 950 eurot. Preemiaid ja auhindu jagub nii õpilastele kui ka juhendajatele ja parimale koolile. Osalema on oodatud kõik leiutamishuvilised õpilased eelkoolist kuni 12. klassini, kaasa arvatud kutsekooliõpilased.

Eriauhindu annavad välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Eesti Patendiamet koostöös Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooniga, Eesti Rahvusringhääling, Eesti Ameerika Suursaatkond, Kuninglik Taani Saatkond, SA Teaduskeskus AHHAA, Energia Avastuskeskus, TTÜ Mektory Tehnoloogiakool, ajakiri Minu Maailm, Lottemaa.
Konkursi tulemused avalikustatakse ja auhinnad antakse üle detsembris.

Põhjalikuma info konkursi tingimuste, tööde esitamise ja nõuete kohta leiate konkursi kodulehelt http://www.etag.ee/leiutajad

Lisainformatsioon: Margit Lehis, konkursi koordinaator, Eesti Teadusagentuur, margit.lehis@etag.ee Tel 730 0335 Mob 520 3270

PARROT’ koostööprogramm edendab Eesti ja Prantsuse teadlaste koostööd

19. märtsil avati Prantsuse-Eesti koostööprogrammi PARROT reisigrantide taotlusvoor aastateks 2019-2020. Taotluste esitamise tähtaeg on 04. juuni 2018.

PARROT on Prantsuse-Eesti teadus- ja tehnoloogiaalane koostööprogramm, mida esindavad ja koordineerivad vastavalt Prantsuse Vabariigi Välisministeerium ja Eesti Haridus- ja Teadusministeerium. Eestis korraldavad tööd Eesti Teadusagentuur ja Prantsuse Suursaatkonna kultuuri- ja koostööosakond.

Programmi eesmärgiks on arendada kahe riigi teadus- ja tehnoloogia-alast koostööd kõikides fundamentaal- ning rakendusteaduse valdkondades, sealhulgas humanitaar- ja sotsiaalteadusi. Erilist tähelepanu pööratakse mõlema poole jaoks olulistele valdkondadele, milleks on informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad, küberkaitse, robootika, keskkonnateadused, biotehnoloogia, materjaliteadused, nanotehnoloogiad, lingvistika. Alates esimesest konkursist on doktorantide ning noorteadlaste kaasamine projektides programmi jaoks prioriteetne.

Avalik konkurss ühistele teadusprojektidele kestusega 2 aastat kuulutatakse välja iga kahe aasta tagant. Koostööpartneritel tuleb esitada identne ingliskeelne ühistaotlus mõlema riigi vastutavale ametkonnale. Projekte hindavad nii Eesti kui Prantsuse ekspertkomisjonid. Ühisprojektide lõpliku rahastamise otsustab Eesti-Prantsuse ühiskomisjon.

PARROT’ programmi esimene ühiskonkurss korraldati 2002. aastal ning siiani on kaheksale ühiskonkursile esitatud 110 taotlust, millest rahastatud on 59 ühisprojekti.

Konkursi tingimused 2018

Taotlusvorm 2018

Täpsem informatsioon käesoleva aasta konkursi kohta:
Aare Ignat
PARROT programmi juht
Aare.Ignat@etag.ee

Taotlusvoor lühiajalisteks õppevisiitideks ERC grandi hoidjate juurde ootab huvilisi

Eesti Teadusagentuur (ETAg) pakub ERC (Euroopa Teadusuuringute Nõukogu) grantide taotlemisest huvitatud teadlastele võimalust minna lühiajalisele õppevisiidile praeguste grandihoidjate juurde. Kuni seitse päeva vältava õppevisiidi eesmärk on ERC grantide taotlemisel edukaks osutunud teadlaste kogemustest õppimine ja oma taotluse koostamiseks vajalike näpunäidete saamine.

Õppevisiidile suunduval teadlasel peaks juba olemas olema oma tulevase ERC grandi taotluse visioon ning ta peaks kavandama lähema kahe aasta jooksul ERC grandi taotluse esitamist. ERC grandi hoidja kogemustest õppimine võiks aidata teadlast taotluse ettevalmistamisel.

Õppevisiidi taotlusi saab esitada Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) vahendusel. Taotlusvormi avamiseks palume õppevisiidil osaleda soovival teadlasel edastada oma soov aadressile margus.harak@etag.ee.

Külastatava ERC grandi hoidja leidmiseks saab vajadusel abi oma koduasutuse teadus- ja arendusosakonnast või Eesti Teadusagentuurist.

Õppevisiitide taotlusvoor on ETIS-es avatud kuni 11. oktoobrini, kell 17.00.

Käesolevas voorus on plaanis toetada vähemalt viie teadlase õppereisi. Reisi kulud hüvitab ETAg teadlase koduasutusele tagantjärgi maksedokumentide alusel kuni 1500 euro ulatuses.

Õppevisiidi rahastamise või mitterahastamise otsus saabub oktoobri jooksul.

Pärast otsuse tegemist on aega visiidil käimiseks 9 kuud. Seega tuleks taotlejatel kindlasti hinnata, kas selle aja jooksul on võimalik oma õppevisiit läbida. Kui ei, tasuks pigem kaaluda 2019. aasta kevadel või sügisel avatavates samasisulistes taotlusvoorudes osalemist.

Lühiajalisi õppevisiite rahastab ETAg läbi Mobilitas Pluss programmi Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Mobilitas Pluss ERC õppevisiidi kava esitamise ja menetlemise juhend

Rohkem infot ETAg-i pakutavatest koolitustest ja toetustest ERC grandi taotlejatele leiab siit.

ERC grandi taotlemise toetuse info.

 

Lähem info ja taotlusvormi avamine:

Margus Harak, PhD
Mobilitas Pluss vanemkonsultant
Eesti Teadusagentuur
7 317 343
margus.harak@etag.ee

Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss oli taas osavõtjaterohke

Üliõpilaste teadustööde riiklikule konkursile laekus tänavu 532 uurimistööd. Tööd läbivad esmast kontrolli ning täpne valdkondlik jaotus selgub septembri lõpuks. Konkursitöid asub hindama esinduslik hindamiskomisjon ning lisaks hindamiskomisjonile annavad töödele oma sõltumatu hinnangu ka vastava valdkonna retsensendid.

Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi eesmärgiks on väärtustada teadustööd üliõpilaste seas, tõsta üliõpilaste aktiivsust ja avaldada tunnustust neile, kes on saavutanud oma töös väljapaistvaid tulemusi.

ERA CoBioTech: 2018. a ühiskonkursi eelteade

ERA CoBioTech on teadust rahastavate asutuste võrgustik, mille eesmärk on toetada biotehnoloogia arengut sünteetilise ja süsteemibioloogia alaste uuringute kaudu.

2017. aastal korraldas võrgustik oma esimese ühiskonkursi teadusprojektidele. Teiste seas pälvis rahastuse kaks Eesti osalusega projekti: ScaleApp: Investigating large scale bioreactor effects in microbial application Jülichi uurimiskeskuse eestvedamisel ja Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse osalusel ning YogurtDesign: Microbial community modeling for the production of ‘designer’ yogurt Amsterdami Vaba Ülikooli eestvedamisel ja Tartu Ülikooli osalusel. Eesti osaprojekte juhivad vastavalt Raivo Vilu ja Petri-Jaan Lahtvee ning toetavad Eesti Teadusagentuur ja Euroopa Komisjon kaasrahastuse mudeli alusel.

Oktoobris 2018 avab CoBioTech uue, järjekorras teise ühiskonkursi „Biotechnology for a sustainable bioeconomy“.

Taotlusi oodatakse järgmistel teemadel:

 • Microbial communities (natural and synthetic), co-cultures and cascades of microorganisms for new products, value-added products and supply services as well as sustainable industrial processes;
 • Pure cultures, cell free systems and enzymes for new products, value-added products and supply services as well as sustainable industrial processes.

Avatavas ühiskonkursis osaleb 14 riiki: Belgia, Eesti, Hispaania, Läti, Norra, Poola, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa, Sloveenia, Šveits, Türgi, Venemaa, Ühendkuningriik.

Eesti Teadusagentuur plaanib rahastada kuni kaht Eesti osaprojekti, kasutades tõukefondide vahendeid programmi Mobilitas Pluss kaudu. Ühe Eesti osaprojekti taotletav eelarve võib ulatuda 150 000 euroni. Eesti osaprojekt peab lõppema hiljemalt 2022. aastal.

Taotlusvoor avatakse ning konkursi täpsemad tingimused avaldatakse eeldatavalt 16. oktoobril. Konkurss toimub ühe vooruna. Taotluste esitamise tähtaeg on 14. detsembril 2018 kell 13.00 CET.

 

Originaalkuulutusi vt lähemalt siit ja siit.

Vt ka juhendit ERA-NET toetuse taotlejale.

Lähem info Eesti Teadusagentuurist:

– ühiskonkursi kohta Katrin Kello, katrin.kello@etag.ee, tel 731 7361
– programmi Mobilitas Pluss nõuete ja eelarve kohta Margus Harakharak@etag.ee, tel 731 7343 ja 511 0332

Eesti teaduse populariseerimise auhinnale esitati 40 kandidaati

Eesti teaduse populariseerimise auhinnale esitati tänavu 40 kandidaati. Kõige enam kandidaate esitati teaduse ja tehnoloogia populariseerimise tegevuste ja tegevuste sarjade kategoorias ning parima uue algatuse kategoorias teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel.

Eesti teaduse populariseerimise auhinna eesmärgiks on tunnustada Eestis teaduse populariseerimisega tegelevaid inimesi ja tõmmata suuremat tähelepanu ning anda hoogu teadust ja tehnoloogiat avalikkusele tutvustavatele tegevustele.

Konkursi tulemused avalikustatakse 21. novembril Tartus toimuval teaduskommunikatsiooni konverentsil „Teadus sotsiaalmeedias – meelelahutuse ja müra vahel?“.

Töö nahkhiirte poegimiskolooniatest tõi autorile Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil (EUCYS) teise preemia

Karl Hendrik Tamkivi (Saaremaa Ühisgümnaasium) töö „Nahkhiirte poegimiskoloonia hoone valiku sõltuvus ümbritsevast maastikukompleksist Lääne-Saaremaal“ pälvis Dublinis Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil teise preemia (5000 eurot) ning eripreemiana osavõtu London International Youth Science foorumil Londonis. Tööd juhendasid  Rauno Kalda ja Oliver Kalda.

Karl Hendrik Tamkivi uurimistöö eesmärkideks oli kaardistada Lääne-Saaremaa nahkhiirte poegimiskolooniad, hinnata erinevate maastikutüüpide hulka ja kooslusi poegimiskolooniate ümbruses..

Uurimistöö tulemusena tõestati, et põhja-nahkhiirte poegimiskoloonia asukohavalik sõltub oluliselt hoonet ümbritsevast maastikukompleksist. Uurimistöö tulemustest lähtudes on edaspidiseks efektiivseks liigikaitseks vajalik maastiku detailne analüüs kitsastes maastikuakendes. Tulemusi saab nahkhiirte poegimiskolooniate piirkondadesse uute hoonestuste planeerimisel rakendada juba praegu – oluline on olemasolevate maastikukoosluste tasakaalu jälgimine, hoonestustiheduse reguleerimine ja liigendatud puistukoosluste säilitamine või uute istutamine.

Lisaks Karl Hendrikule esindasid Eestit Dublinis veel Martti Vanker (Hugo Treffneri Gümnaasium) tööga „Lentiviirus-laadsete partiklite elutsükli inhibeerimine galeeniliste vedelpreparaatide abil“ (Juhendajad: Eva Žusinaite, Saima Kaarna) ning Emilia Rozenkron (Saaremaa Ühisgümnaasium) tööga „Kärjeleediku (Achroia grisella) ja vahaleediku (Galleria mellonella) kasvatamisest ja polüetüleeni lagundamise võimest” (Juhendaja: Mart Mölder).

Euroopa Liidu noorte teadlaste konkurssi (EUCYS) korraldab Euroopa Komisjon alates 1989. aastast. Seekordsel 30. konkursil oli osalemas 135 noort 38 riigist 88 teadusprojektiga, mis kõik olid valitud välja oma riigi konkurssidel. Õpilaste teadustööde riiklikku konkurssi korraldab Eestis Eesti Teadusagentuur ning seda toetab Haridus- ja teadusministeerium. Karl Hendrik Tamkivi ja Martti Vankeri uurimistööd toetas Eesti Teadusagentuur noore uurija stipendiumiga

Lisainformatsioon:

Euroopa Komisjoni pressiteade: https://ec.europa.eu/info/news/30th-eu-contest-young-scientists-and-winner-2018-sep-18_en

Liisi Röömel, konkursside koordinaator, Eesti Teadusagentuur, tel: +372 5166 838 liisi.roomel@etag.ee

Eesti Teadusagentuur ja SA Archimedes jagavad partneritega Ettevõtlusnädalal infot rahastus- ja koostöövõimaluste kohta

Ettevõtlusnädal on suurim kodumaine ettevõtlusfestival, mis toimub oktoobri esimesel nädalal kõikjal üle Eesti. Sihtasutus Archimedese, Eesti Teadusagentuuri, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS), ADAPTERi ja MAK-võrgustiku koostöös toimuvad neljas Eesti linnas ettevõtjatele mõeldud infoseminarid. Lisaks tutvustatakse meedet NUTIKAS 16.10 Kuressaares toimuval meetmete infoseminaril.

Võrus, Tartus, Tallinnas ja Jõhvis toimuvate seminaride käigus tutvustatakse lähemalt ettevõtete ja teadusasutuste koostöötoetamiseks mõeldud meedet NUTIKAS. Selle tutvustuse raames jagavad oma kogemusi ka toetust taotlenud ettevõtted. Samuti antakse ülevaade, millistes EL teadusprogrammi Horisont 2020 osades saavad ettevõtted osaleda ja esitletakse konkreetselt ettevõtetele suunatud toetusskeeme.

EAS tutvustab ettevõtte arenguprogrammi ning Adapter.ee näitab, kuidas ühe kontaktpunkti kaudu saab ettevõte juurdepääsu enam kui 3500 teadlase ja inseneri teadmistele ja oskustele. Lisaks jagatakse seminaridel teavet teadus- ja tehnoloogiapakti osas ning räägitakse sellestki, kuidas koolid ja ettevõtted saavad omavahel koostööd teha. Pärast ettekandeid toimuvad huvilistele konsultatsioonid.

Infoseminarid toimuvad:

Võrus (Stedingu kohvik, Stedingu maja, Kreutzwaldi 15, Võru), esmaspäeval 1. oktoobril algusega kell 15:00. Info ja registreerumine SIIN.

Tartus (Dorpati konverentsikeskus, Petersoni saal, Turu 2, Tartu), teisipäeval 2. oktoobril algusega kell 14:00. Info ja registreerumine SIIN.

Tallinnas (SEB innovatsioonikeskus, Tornimäe 2, Tallinn), kolmapäeval 3. oktoobril algusega kell 13:00. Info ja registreerumine SIIN.

Jõhvis (Kaubanduskeskus Tsentraal, Keskväljak 4, Jõhvi), reedel 5. oktoobril algusega kell 13:00. Info ja registreerumine SIIN.

Kuressaares (kohal ainult meede NUTIKAS) (Hotell Meri konverentsisaal, Pargi 16, Kuressaare), teisipäeval 16. oktoobril algusega kl 12:30. Info SIIN ja registreerumine SIIN.

Lähem info:
Sven Paulus
Kommunikatsioonispetsialist
Eesti Teadusagentuur
telefon: 5673-1072
sven.paulus@etag.ee
www.etag.ee

 

Osale teadust ja tehnoloogiat populariseerivate tegevuste uuringus!

Eesti Teadusagentuuri tellimusel viivad Balti Uuringute Instituut (IBS) ja HeiVäl OÜ läbi teadust ja tehnoloogiat populariseerivate tegevuste uuringut. Uuringu üheks osaks on veebiküsitlus üldhariduskoolide esindajate ning loodus- ja täppisteaduste ja tehnoloogia (LTT) populariseerijate seas.

Uuringuga eesmärk on saada ülevaade sellest, mida tehakse Eestis LTT populariseerimiseks, millised on tegevuste peamised sihtrühmad ja tegevus­suunad ning millised on ootused on üldhariduskoolidel ja populariseerijatel. Uuringu tulemusi kasutatakse selleks, et tulevikus LTT-d populariseerivaid tegevusi paremini planeerida.

Küsimustikud saab vastata 23. septembrini nii eesti kui vene keeles siin:

Küsimustikule vastamine võtab aega 15-30 minutit. Pooleliolevat küsimustikku on võimalik salvestada ja jätkata hiljem selle täitmist. Kõik uuringus osalejad on oodatud 21.11.2018 Tartus toimuvale teaduskommunikatsiooni konverentsile, kus tutvustatakse ka uuringu esmaseid tulemusi. Uuring valmib lõplikult jaanuaris 2019.

Küsimustikule vastajate vahel loosime välja järgmised auhinnad:

 • Rakett69 järgmise hooaja finaalsaate võtetel osalemine (10 õpilast, 2 õpetajat),
 • õpilaste teadusfestivalil osalemise sõidukulud (kahe kooli kuni 50-kohalise bussi arve),
 • aju treeniv lauamäng “Lahendusmaa” www.solutionlandgame.com
 • 150 Eesti 100. aastapäevale pühendatud raamatut „Iseseisvust loov tarkusetöö“

 Uuringu tulemusi tutvustatakse loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonna konverentsil Scientix, mis toimub 28.02-1.03.2019 Tartus Tamme Gümnaasiumis.

Küsimuste korral võtke palun ühendust:

Maarja Käger
Balti Uuringute Instituut
5622 6938
maarja@ibs.ee 

Küsimustiku käigus saadavaid vastuseid analüüsitakse anonüümselt ning kasutatakse vaid üldistatult. 

Merit Tatar
teadust ja tehnoloogiat populariseerivate tegevuste uuringu projektijuht
Balti Uuringute Instituut
www.ibs.ee

Terje Tuisk
teaduse populariseerimise osakonna juhataja
Eesti Teadusagentuur

Otsime analüütikut, tähtaeg 25.09

Võtame tööle analüütiku.
Analüütik viib läbi finants-majanduslikke ja statistilisi analüüse ning koordineerib teadus-, arendus- ja innovatsioonipoliitika seiret. Töö sisaldab vajaliku teabe kogumist, teabe töötlemist, analüüside ja aruannete koostamist, partneritevahelise suhtluse ning uuringute tulemuste tutvustamise korraldamist.

Ootused kandidaadile
 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, soovitavalt matemaatika, IT, majanduse või sotsiaalvaldkonnas;
 • head analüütilised teadmised ja oskused ning analüüsivõime;
 • vähemalt kaheaastane töökogemus kas teadus- ja arendustegevuse, sotsiaalteaduste või majandusvaldkonnas ning andmetöötluses;
 • väga hea arvuti kasutamise, sh andmetöötluse, kõrgtasemel Exceli kasutuse oskus, kasuks tuleb ka Stata kasutamise oskus;
 • teadmised Eesti ja ELi teadus- ja arenduspoliitikast ning -tegevusest;
 • eesti keele oskus vilunud keelekasutaja tasemel ning inglise keele oskus iseseisva keelekasutaja tasemel;
 • algatusvõime, iseseisvus, koostöövõime ja usaldusväärsus.

Meie pakume

 • võimalust aidata kaasa Eesti ühiskonna ja teaduse arengule;
 • mitmekülgset ja huvitavat tööd;
 • arengu- ja enesetäiendamise võimalusi;
 • asutuse motivatsioonipaketti,  sh põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas;
 • rõõmu töötada asjatundlikus ja pühendunud kollektiivis ning kaasaegses töökeskkonnas.

Lisainfo

Tööle asumise aeg: ASAP

Tööaeg: täistööaeg, tähtajatu leping

Töö asukoht: Tartu

Kandideerimiseks palume saata CV koos kaaskirja ja palgasooviga CV-Online keskkonnas  hiljemalt 25. septembril 2018.

Lisainformatsiooni e-postiga Leelo.Muru@etag.ee  või Liina.Eek@etag.ee.

Eesti teadus- ja arendustegevuse büroo Brüsselis ootab kandidaate lühiajaliseks stažeerimiseks

Avalik konkurss lühiajaliste stažööride leidmiseks Eesti TA büroosse Brüsselis perioodil oktoober 2018 – juuli 2019

SA Eesti Teadusagentuur korraldab avaliku konkursi lühiajaliste stažööride (orienteeruvalt 4 nädalat) leidmiseks Eesti teadus- ja arendustegevuse (edaspidi TA) büroosse Brüsselis perioodil oktoober 2018 – juuli 2019.

Konkursile on oodatud kandideerima Eesti ülikoolide ja teiste teadus- ja arendusasutuste, teadusmahukate ettevõtete ning ministeeriumite ja nende allasutuste töötajad, kelle tööülesanneteks on muuhulgas Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste initsiatiividega seotud teadus- ja arendusprojektide ja programmide koordineerimine, administreerimine ning  rahvusvahelise teaduskoostöö edendamine oma teadusvaldkonnas või asutuse haldusalas.

Stažöör saab Eesti TA Brüsseli büroos stažeerides võimaluse:

 • osaleda oma valdkonna üritustel Brüsselis;
 • osaleda EL institutsioonide töörühmades;
 • osaleda büroo ja Brüsselis asuva teiste riikide TA büroode võrgustiku (ingl Informal Group of RTD Liaison Offices, edaspidi IGLO) töös;
 • korraldada oma valdkonnas Eesti teadust tutvustavaid seminare, infopäevi ja kokkusaamisi koostööpartneritega Brüsselis;
 • kohtuda oma valdkonna poliitikakujundajate ja spetsialistidega;
 • omandada põhjalikum arusaamine EL institutsioonide ja teiste Brüsselis tegutsevate TA organisatsioonide tööst.

Stažeerimise kestvuseks büroos on orienteeruvalt 4 nädalat.  Käesoleva 2018. aasta konkursi raames võib esitada taotlusi stažeerimiseks perioodil 15. oktoober 2018 kuni 15. juuli 2019. a.

Stažeerimisavaldus tuleb esitada hiljemalt 10. oktoober 2018. a lähetava asutuse allkirjaõigusliku isiku ja lähetatava stažööri poolt:

 • digitaalselt allkirjastatuna aadressil maria.alajoe@etag.ee
 • või paberkandjal allkirjastatuna märksõnaga „Stažööride konkurss“ aadressil:

Sihtasutus Eesti Teadusagentuur
Soola 8
Tartu 51004

Täiendav informatsioon konkursi kohta, sh avalduse vorm ja juhend on leitavad Eesti Teadusagentuuri kodulehel:
http://www.etag.ee/koostoo/eesti-teadus-ja-arendustegevuse-kontaktburoo-brusselis/stazooride-konkursid/

 Lisainformatsioon konkursi ja büroo tegevuse kohta:

Maria Alajõe
Büroo juhataja
Eesti TA büroo Brüsselis
Square de Meeûs 1, 1000 Brüssel
e-mail: maria.alajoe@etag.ee
Telefon: +372 511 3284

või

Silver Lätt
Välisteaduskoostöö osakonna juhataja
Eesti Teadusagentuur
Telefon: + 372 731 7355
E-post: silver.latt@etag.ee

Taiwani-Eesti reisigrantide taotlusvoor 2019

Alanud on Taiwani-Eesti koostööprogrammis reisigrantide taotlusvoor visiidiks Taiwani teadusasutustesse 2019. aastal. Taotluste esitamise tähtaeg on 31. oktoober 2018.

Taiwani-Eesti teadusalase koostööprogrammi eesmärgiks on arendada kahe riigi teadusalast koostööd kõikides fundamentaal- ning rakendusteaduse valdkondades. Igal aastal kuulutatakse välja ühine avalik konkurss, mille tulemusena antakse mõlema riigi teadlastele kuni kolm reisigranti kestvusega kuni 2 nädalat.

2019. aasta taotlusvooru valdkondadeks on:

 • keskkonna- ja bioteadused
 • ühiskond ja kultuur
 • terviseuuringud
 • loodusteadused ja tehnika

Esitatavad taotlused ei pea olema kahe riigi teadlaste ühisprojektid, kuid lähetataval peavad olema loodud eelnevalt sidemed võõrustajaga.

Taotlused esitatakse oma maa rahastavale organisatsioonile, kes hindab neid ning valib välja rahastatavad projektid. Juhul kui grandile konkureerivad mitu võrdse tasemega taotlust, siis on eelistatud esmakordsed või varem granti mitte saanud taotlejad.

NB! Eesti teadlase vastuvõtuks peab ka võõrustaja samaaegselt esitama taotluse Taiwani Teaduse ja Tehnoloogia ministeeriumile (MOST). ETAg saab grandi anda vaid juhul, kui taotlus on MOST’ile esitatud ning see on aktsepteeritud.

Taiwani teadlaste vastuvõtuks ei ole ETAgile vaja taotlust esitada, küll aga tuleb ETAgit võimalikust visiidist informeerida.

2019. a taotlusvoorus on reisigranti võimalik taotleda visiidiks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2019. a.

Grandi taotlemise kord ning taotlusvorm:

Eesti-Taiwan reisigrantide taotlusvorm 2019
Reisigrandi tingimused (inglise keeles)

Täpsem informatsioon konkursi kohta ning e-allkirjastatud taotlused palun saata:

Aare Ignat
Eesti Teadusagentuur
aare.ignat@etag.ee

Tutvustusüritus RITA uuringute kasutamisest ministeeriumites

Kõikidel ministeeriumitel on võimalus valdkondliku teadus- ja arendustegevuse toetamise programmi (RITA) toel tellida poliitikakujundamiseks vajalikke rakendusuuringuid, mida ETAg kaasrahastab kuni 50% ulatuses. Seni on ministeeriumid tellinud  kahe aasta jooksul ligikaudu 2.5 miljoni euro eest 60 uuringut, mida on vaja nende igapäevatöös.

ETAg korraldab koos ministeeriumitega seminari, kus ministeeriumid tutvustavad RITA raames tellitud uuringute tulemusi ning seda, kuidas nad teadusuuringuid oma töös poliitika kujundamiseks kasutavad.

Tutvustusüritusele on oodatud nii teadlased, poliitikakujundajad kui ka kõik muud huvilised. Üritus toimub Tallinnas 4. oktoobril 2018, kell 11.00 – 16.00. Huvilistel palume registreeruda 21. septembriks 2018 siin. Täpne asukoht selgub peale registreerumise lõppu.

RITA programmist poliitikakujundamiseks oluliste rakendusuuringute toetamise eesmärk on suurendada riigi otsustusprotsesside teadus- ja tõenduspõhisust. Seeläbi kujuneb riik rakendusuuringute targaks tellijaks ja uuringutulemuste kasutajaks. RITA programmi rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik. RITA raames tehtud uuringute lõpparuanded on kättesaadavad siin.

Kontakt:

Liina Eek – RITA programmi juht, telefon 731 7383, 53001912, liina.eek@etag.ee

 

RITA tegevuse 2 raames tellitud uuringute tutvustusürituse esialgne ajakava

4. oktoober 2018, Tallinn (koht selgub peale registreerumist)

10.45 – 11.00 registreerumine, hommikukohv

11.00 – 11.10 avamine

11.10 – 11.30 Haridus- ja Teadusministeerium; Infotehnoloogiliste võimaluste rakendamine noorsootöös

11.30 – 11.55 Siseministeerium; teema täpsustub

11.55 – 12.25 Justiitsministeerium; Hariduse valdkonna korruptsiooniriskid ja pettused; Kuriteoohvrite kaitse ja kohtlemine; Tõsiste käitumisprobleemidega lastele suunatud teenuste analüüs; Alkoholist põhjustatud tervisehäirete ja käitumisriskide vähendamine: alkoholi ja alkoholi surrogaatide tarvitamise tagajärjel tekkivate ainevahetusproduktide (metaboliitide) uuring.

12.25 – 13.15 lõuna

13.15 – 13.30 Kaitseministeerium; Küberharjutusväljaku õppeteek (Cyber Range Library Study),

13.30 – 13.55 Maaeluministeerium; Sigade Aafrika katku viiruse vastupidavust looduslikus keskkonnas soodustavad tegurid; Putuksiirutajate roll sigade Aafrika katku epidemioloogias põhja-parasvöötme tingimustes.

13.55 – 14.20 Kultuuriministeerium; teema täpsustub

14.20 – 14.40 kohvipaus

14.40 – 15.05 Sotsiaalministeerium; Aastatel 2006–2015 enesetapu sooritanute epidemioloogiline ülevaade; Lapse õiguste ja vanemluse uurin; Eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanute eesti keele õppe tööhõive ja lõimumise kontekstis: kvaliteet, mõju ja korraldus  (see koos KUMIga)

15.05 – 15.30 Keskkonnaministeerium; Finantsgarantii instrumendid kui keskkonnavastutuse tööriistad; Keskkonnavaldkonna korruptsiooniriske kaardistav ning korruptsiooni ja pettusi vältivate meetmete uuring

15.30 – 16.00 arutelu, kokkuvõte

 

 

COSTi president tunnustab Eesti teadlaste aktiivset rahvusvahelist koostööd

7. septembril toimub Eesti Teaduste Akadeemia saalis Euroopa vanima teaduskoostööd toetava programmi COST infopäev. Infopäeva korraldab Eesti Teadusagentuur koostöös Eesti EURAXESS võrgustikuga.

COST tugevusena on välja toodud tema paindlikkust ja laia haaret, COST hõlmab kõiki teadusalasid, täiendab raamprogramme, toetab alusuuringuid.  Ta on siiani ka proovilava pikemaajaliste koostöösuhete loomiseks.

Eesti on COST liige alates 1997. aastast. COST projektides on osalenud 530 eestlast.

COST president professor Sierd Cloetingh kiidab Eesti teadlaste aktiivsust. Eesti osaleb 60% COST projektides. Samuti rõhutab ta Eesti eesistumise ajal vastu võetud “Tallinn Call for Action” tähtsust Euroopa teadusmaastiku korrastamisel.

COST infopäeval tutvustatakse COST võrgustikku ja COST Tegevusi (COST Action) ning vastatakse küsimustele:

 • Mis on COST?
 • Kuidas töötab COST programm?
 • Mis on COST projekt ja kuidas Sina saad osaleda?
 • Kuidas koostada edukat taotlust?
 • Mis on COST projekti võimaluste kasutamise lisaväärtus?

Oma kogemusi COSTis osalemisest jagavad Tallinna Ülikooli professor Anu Toots, Tartu Ülikooli professor Jaanus Harro, Tallinna Tehnikaülikooli professor Kuldar Taveter.

Lisainformatsioon:

COST infopäev

Ülle Must, ulle.must@etag.ee; tel: 5 014 299

Balti riikide ja Põhjamaade teaduskoostöö saab rahalist tuge

Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Eesti Teadusagentuuri ja Norra Teadusnõukoguga (Research Council of Norway) valmistavad ette Balti teaduskoostöö programmi esimese taotlusvooru avamist käesoleva aasta oktoobris.

Balti teaduskoostöö programm on doonorriikide Norra, Islandi ja Liechtensteini Balti teaduskoostöö finantsmehhanismidest (2014-2021) rahastatav programm, mille kogumaht koos Eesti, Läti ja Leedu riigipoolse kaasrahastusega on 22 miljonit eurot. Programmi perioodil on kavas korraldada kolm taotlusvooru: esimene Eestis, teine Lätis  aastal 2019 ja kolmas Leedus aastatel 2019/2020.

„Programm toetab väga oluliselt Balti riikide ja Põhjamaade koostööd. Võrreldes varasemate aastatega on uudne see, et ühes projektis peab osalema vähemalt kaks Balti riikide partnerit. Usun, et see innustab meid oluliselt aktiivsemalt oma kolleegidega Lätis ja Leedus suhtlema,“ sõnas Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees Andres Koppel.

Balti teaduskoostöö programmi eesmärk on soodustada kõrgetasemeliste ja jätkusuutlike teaduskonsortsiumide teket, mis aitaksid kaasa piirkonna arengu ja heaoluga seotud väljakutsete lahendamisele ning omaksid laiemat rahvusvahelist väljundit. Programm peab oluliseks doktorantide ja järeldoktorantide kaasamist, ühispublikatsioonide koostamist ning partnerite edasist koostööd võimaliku jätkurahastuse taotlemisel erinevatest Euroopa Liidu ja regionaalse arengu koostöö programmidest.

25. oktoobril toimub Tallinnas Balti teaduskoostöö programmi ava- ja partnerlusüritus, kus tutvustatakse programmi üldisi eesmärke, taotlusvooru läbiviimisega seonduvat ning ühtlasi pakutakse teadlastele võimalust esitleda oma teadustööd ja leida võimalikke koostööpartnereid Balti riikidest ja Norrast, Islandilt või Liechtensteinist.

Täpsem informatsioon:

EMP finantsmehhanism 2014 – 2021 Balti teaduskoostöö programm

Katrin Piller, Eesti Teadusagentuur, katrin.piller@etag.ee

Üliõpilaste teadustööde konkurss ootab osalejaid 17. septembrini

Eesti Teadusagentuur kutsub üliõpilasi esitama teadustöid riiklikule konkursile. Töid ootame kuni 17. septembrini 2018. Töid saab esitada Eesti Teadusagentuuri konkursikeskkonnas https://konkursid.etag.ee

Kandideerima on oodatud üliõpilased kõigilt kõrghariduse tasemetelt.

Konkursi eesmärk on väärtustada teadustööd üliõpilaste seas, tõsta üliõpilaste aktiivsust ja avaldada tunnustust neile, kes on saavutanud oma töös väljapaistvaid tulemusi. Lisaks riiklikele preemiatele antakse välja Eesti Teaduste Akadeemia presidendi ning Sotsiaalministeeriumi eripreemiad.

„Teadustööde konkursid on üliõpilastele või värsketele vilistlastele heaks stiimuliks ja enda proovilepaneku võimaluseks. Üliõpilaste teadustööde konkursside ajalugu ulatub päris kaugele. Kui sõjaeelsete võistlustööde  autorite nimesid meenutada, selgub, et paljudest  neist said tuntud teadlased, õppejõud, arstid või ühiskonnategelased. See üldistus kehtib ka praeguste konkursside kohta. Kindlasti kuuleme ka praeguste võistlustööde autorite edusammudest  edaspidigi,“ sõnas Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees Andres Koppel.

Konkursi preemiafond on 70 877,79  eurot ja preemiate summad on järgmised:

 1. rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe üliõpilaste teadustööd (I preemia 960 eurot, II preemia 650 eurot, III preemia 320 eurot);
 2. magistriõppe üliõpilaste teadustööd (I preemia 1600 eurot, II preemia 1300 eurot, III preemia 700 eurot);
 3. doktoriõppe üliõpilaste teadustööd (I preemia 1600 eurot, II preemia 1300 eurot, III preemia 700 eurot);
 4.  kaks valdkondade ja tasemete ülest peaauhinda väärtuses 3600 eurot;
 5. Eesti Teaduste Akadeemia presidendi 3 eripreemiat, kokku 5497,79 euro väärtuses
 6. Sotsiaalministeeriumi eripreemiad, kokku 3400 euro väärtuses.

Eesti Teadusagentuur korraldab üliõpilaste teadustööde konkurssi koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga tänavu juba 27. korda.

Lisainfo:

Sirli Taniloo
Konkursi koordinaator
Eesti Teadusagentuur
telefon: 731 7347, +372526 0562
sirli.taniloo@etag.ee