Eesti otsib leiutajat!

Algab konkurss lastele “Eesti otsib leiutajat!”. Osalema on oodatud kõik nutikad ja vahvad lapsed, kes soovivad oma leiutistega elu paremaks muuta. Tublimatest leiutajatest vändatakse minidokumentaalfilmid, mis on ETV telekanalite eetris alates 2017. aasta sügisest.
“Eesti Teadusagentuuri õpilasleiutajate konkurss annab lastele julgust mõelda asjadele, mida täna veel olemas ei ole, aga mida paljudel hädasti tarvis oleks. Alates 2008. aastast toimuvale konkursile on noored saatnud juba ligi 5500 ideed, millest terve hulk ongi teoks saanud,” selgitas Terje Tuisk, Teadusagentuuri teaduse populariseerimise osakonna juhataja.

Laste ideed on oodatud kuni 17. oktoobrini. Konkursi ja ideede esitamise kohta täpsemat teavet leiab SIIT.

See pole aga sugugi kõik. Õpilasleiutajate konkursi raames otsib Eesti Rahvusringhääling koostöös Eesti Vabariik 100 korraldustoimkonnaga üles 40 eriti leidlikku 6-12-aastast last.

“Algav leiutajate konkurss on osa EV 100 suuremast projektist “Leiutades Eestit”, kus valime 6-12 aastate laste seast välja 40, kellest valmivad dokumentaalsed lühiportreed,” selgitas projektijuht Marje Jurtšenko. “Filmid annavad võimaluse pugeda laste mõttemaailma ja aru saada, miks nad pakuvad just selliseid ideid, mida nad märkavad, millest mõtlevad. Lühifilmid viivad meid Eestimaa erinevatesse nurkadesse ja keskkondadesse ning aitavad luua lahendustele orienteeritud tuleviku Eesti,” ütles Jurtšenko.

Minidokumentaalid jõuavad ETV telekanalite eetrisse alates 2017. aasta sügisest ja saavad samal ajal endale veebikodu Lastejaamas.

Konkursi tublimatele jagatakse pidulikul sündmusel kopsakaid auhindu alates rahalistest preemiatest kuni ägeda jalgrattani.

Parimate leiutiste väljamõtlejaid ootab lisaks auhindadele kohtumine professionaalsete tootearendajatega – väikesedki mõtted võivad õigetesse kätesse jõudes päriselt teoks saada. Sada mõjukamat ideed jõuavad ka raamatukaante vahele, sünnipäevakingiks Eesti Vabariigile.

Ettevõtmist veavad Eesti Rahvusringhääling, Eesti Filmi Sihtasutus, Eesti Teadusagentuur ja Eesti Vabariik 100 korraldustoimkond.

 

Lisainfo:

Margit Lehis
Eesti Teadusagentuur
Soola 8, Tartu 51013
margit.lehis@etag.ee
Tel 7300 335
Mob 520 3270

Krista Aru: „Teaduse tegemiseks on vaja rõõmu ja julgust!“

õpilased_tervitavad_žyriid_Martin_Dremljuga foto
Martin Dremljuga foto teadusfestivali avamiselt

Täna, 28.aprillil kell 11 kuulutati Tallinnas Kultuurikatlas avatuks II Õpilaste teadusfestival, kus on koos parimad uurimistööde tegijad üle Eesti. Õpilaste teadustööde konkursi hindamiskomisjoni esimees Krista Aru  ütles noori uurijaid tervitades, et nemad on meie teaduse tulevik ning soovis neile rõõmsat meelt, püsivust ja julgust, sest teadustööks on vaja väga suurt rõõmu ja palju julgust.

28.-29. aprillini Tallinnas Kultuurikatlas toimuval Õpilaste teadusfestivalil tutvustatakse ja tunnustatakse kooliõpilaste uurimistöid. Õpilasteaduse aasta tähtsündmusele on tulemas enam kui 1500 külastajat. Pääs teadusfestivalile on prii ja oodatud kõik huvilised.

Kultuurikatlas toimuval üritusel tutvustavad oma uurimistöid õpilaste teadustööde riikliku konkursi 99 parimat, kelle hulgast selguvad 29. aprillil riiklike preemiate ja eriauhindade saajad. Kirev festivaliprogramm pakub vaheldusrikast koolivälist õpet. On põnevaid etteasteid, mänge ja katseid, esinevad teadusteatrid, osaleda saab töötubades ja nautida suure lava programmi. Oma esimesi teadusprojekte tutvustavad algkooliõpilased. Külastajatelgi on võimalus sõna sekka öelda ja valida publikupreemia saajaks põnevaim riikliku konkursi töö ning kõige enam meeldinud algkooli projekt. Festivalipäevade juht on Marek Sadam.

Eesti Teadusagentuuri teaduse populariseerimise osakonna juhataja Terje Tuisk ütles üritust kommenteerides, et teadusfestival avab kõigile võimaluse tutvuda sellega, mida noored uurivad: „Uurimistööd peegeldavad küll õpilaste endi huvisid, aga samas ka ühiskonnas toimuvaid arenguid, mis lõpptulemusena puudutavad meid kõiki. Paljud tööd viitavad noorte seas levinud probleemidele – näiteks toitumishäired, alkoholi mõju, välismaal töötavad vanemad jms, teisalt on näha, et meedias enam kajastust leidnud teemad hakkavad noorigi enam huvitama. Nii kasvas sel aastal märkimisväärselt kosmose ja kaugseirega seotud tööde hulk“ rääkis Terje Tuisk.

Teadusfestival toimub 28. aprillil kl 11.00-17.30 ja 29. aprillil kl 10.00-13.00. Riikliku konkursi võitjate autasustamine algab 29. aprillil kl 14.15, preemiad annab üle haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi.

Festivali kohta leiab täiendavat infot teadusagentuuri kodulehelt.

Õpilaste teadustööde riiklikust konkursist

Õpilaste teadustööde riikliku konkursi eesmärk on toetada koolides toimuvat uurimuslikku õpet, tunnustada uurimistööga tegelevaid noori ja nende juhendajaid ning pakkuda neile lisamotivatsiooni. Uurimistöö või praktilise töö koostamine on Eestis põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise üheks tingimuseks.

15. korda toimuvale konkursile esitati sel aastal 159 tööd 65 koolist, lõppvooru pääsesid 43 kooli õpilased. Konkursi auhinnafond on 11 400 eurot ja riiklike preemiatega tunnustatakse nii tööde autoreid kui nende juhendajaid. Konkursil valitakse Eesti esindajad Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursile ning USAs toimuvale maailma suurimale õpilaste teadusprojektide konkursile Intel ISEF. Oma lemmiku saavad esmakordselt valida ka teadusfestivali külastajad. Kõikide lõppvooru jõudnud tööde nimekirjaga saab tutvuda teadusagentuuri veebilehel.

Korraldab Eesti Teadusagentuur.

Õpilaste teadusfestivali toimumist finantseeritakse Euroopa Regionaalfondist TeaMe+ tegevustest.

Õpilaste teadusfestivali lisainfo:
Margit Lehis, konkursi peakorraldaja, tel 520 320 70, margit.lehis@etag.ee

Õpilaste teadustööde riikliku konkursi lisainfo:

Kaili Kaseorg-Cremona, konkursside koordinaator, tel 580 50 869, kaili.kaseorg@etag.ee

Suvekool aitas luua koostöövõrgustikku loodusteaduste ja tehnoloogia mitmekülgsemaks õpetamiseks

15.-16. augustil toimus Nelijärve puhkekeskuses teaduse populariseerijate suvekool, mille peateemaks oli koostöö. Ühiselt otsiti võimalusi loodusteaduste ja tehnoloogia (LTT) elulisemaks muutmiseks ning koostöö arendamiseks üldhariduskooli ja teiste sektorite vahel. Seejuures oli erilise tähelepanu all, kuidas soodustada eri piirkondade sees ja vahel vastavate koostöövõrgustike teket.

„Loodusteaduste ja tehnoloogia elulisemaks muutmise püüdlustes pole koolid üksi. Suvekooli esinejatelt kuuleme mitmeid näiteid, kus muuseumide, huvikoolide, ettevõtete ja omavalituste võimalusi kombineerides on võimalik õpikus teoreetilisena tunduv teema muuta reaalselt rakendatavaks,“ selgitas Signe Ambre Eesti Teadusagentuurist.

Suvekoolis käsitletavate teemade seas oli erilist tähelepanu pööratud loodusteaduste ja tehnoloogia populaarsuse suurendamisele tüdrukute seas. Sellest, kuidas õpikeskkond soolist identiteeti kujundab ning kuidas mujal maailmas on õnnestunud edukalt tagada parem sooline tasakaal LTT erialadel, rääkisid soolise võrdõiguslikkuse eksperdid Ülle-Marike Papp ja Liivi Pehk.

Häid näiteid LTT populariseerimisest teaduskeskuste koostöös tutvustas H2O mängude näitel Tartu Ülikooli (TÜ) õppeprorektor Mart Noorma. Muuseumi rakendamisest õpikeskkonnana jagas oma kogemusi Kadri Rannala Eesti Tervishoiumuuseumist.

Loodusteaduste ja tehnoloogia sillaehitusest muuseumide infosüsteemi, Taxify ja robootika näidetel rääkis Anne Villems Tartu Ülikoolist.

Suvekooli suurem eesmärk oli aidata kaasa eri piirkondade sees ja vahel töötavate koostöövõrgustike tekkele, et ühiselt LTT valdkonna haridust edasi viia. „Soovime, et kuuldu ja arutatu tulemina sünniksid koostööplaanid, mida oleks võimalik ellu viia ja/või koostöömudelid, mis edaspidi aitavad tööd lihtsustada. Selleks, et suvekoolist oleks võimalikult palju praktilist kasu, laenasime raamistava idee Garaaž48-lt. Teise päeva lõpuks lahkusid suvekoolilised hea õnne ning tahtmise korral peale hea tuju ja uute teadmiste-kogemuste ka konkreetsete projektiarendustega,“ rääkis suvekooli juht Anzori Barkalaja TÜ Haridusteaduste instituudi Haridusuuenduskeskusest.

Teaduse populariseerijate suvekool toimus juba kolmandat korda, seda korraldas Eesti Teadusagentuur ja rahastati Euroopa Regionaalfondi TeaMe+ tegevustest.

Lisainfo:
Kaili Kaseorg-Cremona
tel 5805 0869

Taiwani-Eesti reisigrantide taotlusvoor 2016

10. augustil avaneb Taiwani-Eesti koostööprogrammis reisigrantide taotlusvoor aastaks 2016. Taotluste esitamise tähtaeg on 03. oktoober 2016.

Taiwani-Eesti teadusalase koostööprogrammi eesmärgiks on arendada kahe riigi teadusalast koostööd kõikides fundamentaal- ning rakendusteaduse valdkondades. Igal aastal kuulutatakse välja ühine avalik konkurss, mille tulemusena antakse mõlema riigi teadlastele kuni kolm reisigranti kestvusega kuni 2 nädalat.

2016. aasta taotlusvooru valdkondadeks on:

 • keskkonna- ja bioteadused
 • ühiskond ja kultuur
 • terviseuuringud
 • loodusteadused ja tehnika

Esitatavad taotlused ei pea olema kahe riigi teadlaste ühisprojektid, kuid lähetataval peavad olema loodud eelnevalt sidemed vastuvõtva osapoolega ning saadud tema nõusolek. Taotlused esitatakse oma maa rahastavale organisatsioonile, kes hindab neid ning valib välja rahastatavad projektid.

NB! 2016. a taotlusvoorus eraldatud reisigrante on võimalik kasutada 1. novembrist 2016 kuni 31. märtsini 2017. a.

Grandi taotlemise kord ning taotlusvorm:

Eesti-Taiwan reisigrantide taotlusvorm 2016

Reisigrandi tingimused (inglise keeles)

Täpsem informatsioon konkursi kohta:

Aare Ignat
Eesti Teadusagentuur
aare.ignat@etag.ee

Kutse osaleda trükiteenuste tellimise avatud hankes

SA Eesti Teadusagentuur korraldab avatud hanke „Trükiteenuste tellimine“ (viitenr 174896) e-menetlusena ja kutsub trükiteenust pakkuvaid ettevõtteid hankes osalema.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 12. september 2016.a kell 10.00 ainult e-riigihangete keskkonna kaudu.

Hankedokumendid leiate siit: Trükiteenuse tellimise hankedokumendid.

Ootame kandidaate Eesti teaduse populariseerimise auhinnale

Teaduse populariseerijatel on taas võimalus kandideerida Eesti teaduse populariseerimise auhinnale. Auhinnataotluste esitamise tähtaeg on 15. september 2016.  Taotlusvormi saab hakata täitma alates 10. augustist aadressil www.etag.ee/konkursid. Konkursi tulemused avalikustatakse 23. novembril toimuval teaduskommunikatsiooni konverentsil.

Kandideerima on oodatud kõik, kes on silma paistnud teaduse, teadussaavutuste ja teadlaste töö laiemale avalikkusele mõistetavamaks tegemisel või on äratanud noortes märkimisväärset huvi teadustegevuse vastu.

Konkursi auhinnafond on 21 500 eurot ja auhindu antakse välja kuues kategoorias:

1 . Tiiu Silla nimeline elutöö preemia pikaajalise süstemaatilise teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest.
2. Teaduse ja tehnoloogia populariseerimine audio-visuaalse ja elektroonilise meedia abil.
3. Teaduse ja tehnoloogia populariseerimine trükisõna abil (artiklid, artiklite sarjad, raamatud vms).
4. Tegevused/tegevuste sarjad teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel.
5. Parim teadust ja tehnoloogiat populariseeriv teadlane, ajakirjanik, õpetaja vms.
6. Parim uus algatus teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel.

Auhinda rahastab Haridus- ja Teadusministeerium ning seda annavad koostöös välja Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusagentuur. Eesti teaduse populariseerimise auhinda antakse välja alates 2006. aastast.

Kõigil Eesti teaduse populariseerimise auhinnakonkursil tunnustuse saanutel on õigus kasutada “Riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija” märki, mis on kvaliteedi ja usalduse märk selle valdkonna tegijaile. Märk loodi selleks, et head teadusteavitajad ning nende hea töö senisest enam silma paistaks.

Täiendav informatsioon käesoleva aasta konkursi kohta ning varasemate konkursside tulemused:
http://www.etag.ee/tegevused/konkursid/eesti-teaduse-populariseerimise-auhind/

 

Kontakt ja lisainfo
Katrin Saart
Eesti Teadusagentuur
Tel 730 0378
E-post katrin.saart@etag.ee

Arvamusfestivali teadusala avaneb seekord Paide keskväljakul

Arvamusfestivali teadusalal lahatakse tänavu ühiskonda ja inimest ning vaadatakse päikest ja tulevikku. Kõik huvilised on oodatud kaasa mõtlema ja arutlema 12. augustil Paide keskväljakul Arvamusfestivali teadusalal.

Teadusala vestlusringid algavad kell 12.00 mõtteharjutusega sellest, kuidas jõuda teadmusühiskonda. Tegemist on töötoavormis aruteluga, mida veavad emeriitprofessorist sotsiaalteadlane Ülo Vooglaid ja Tartu Ülikooli Narva Kolledži õppedirektor Aet Kiisla.af_2016_sinine_aasta_paide

Kell 14.00 arutlevad ühises juturingis riigikontrolör Alar Karis, presidendi noore teadlase preemia laureaat ja geeniteadlane Lili Milani, Swdebanki Eesti peadirektor Robert Kitt ja Eesti Teadusagentuuri teadmistepõhist poliitikakujundamist toetava programmi juht Liina Eek selle üle, kuidas teadusest ühiskonnal rohkem kasu võiks olla. Sõnades on nii poliitikud, ettevõtjad kui teadlased ühel nõul, et teadmistepõhine majandus ja poliitikakujundamine on hädavajalikud. Tegelikkuses näeme aga teistsugust pilti. Miks see nii on ja kas saaks teisiti? Arutelu juhib TTÜ Nurkse Instituudi direktor Veiko Lember.

Kell 16.00 vaatavad jututeemad juba kaugemale tulevikku. Selle üle, mis võimalusi või riske loob inimkonnale sünteetiline bioloogia, arutlevad Tartu ülikooli professor Mart Loog, vanemteadur Viljar Jaks ja Edinburghi ülikooli rakubioloog Kersti Jääger. Juttu juhib ERRi teaduasjakirjanik Priit Ennet.

Kell kuus õhtul on aeg lasta fantaasial lennata, sest teemaks on teaduse pakutavad homsed võimalused. Muutused on kiired ja see, mis eile oli veel ulme, võib täna olla juba tegelikkus. Oma teadusalade tulevikusuundadest räägivad Tallinna ülikooli hariduspsühholoog Grete Arro, Tartu ülikooli praktilise filosoofia teadur Mats Volberg; geneetik, akadeemik Andres Metspalu; Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi osakestefüüsik Andi Hektor jt.  Arutelu juhib Martin Noorkõiv, teaduse ja kultuuri sihtasutuse Domus Dorpatensis tegevjuht ja Tartu ülikooli kommunikatsioonijuhtimise magistrant.

Arvamusfestivali teadusala kava

Arutelude vaheajal tegi teadusteatrit Rakett 69
Arvamusfestivalil 2015 teadusalal tegid arutelude vaheajal teadusteatrit Rakett 69 ja Teaduskeskus AHHAA

Arutelude vahel on võimalik teadusele käsi külge panna. Teleskoobiga võib uurida päikest. Lahkamisnuku peal saab aga proovile panna teadmised inimese anatoomiast.
Elus Teaduse inimsuuruses lauamäng testib mängija teadmisi loodusest, toidust ja tehnikast.

Arvamusfestivali teadusala korraldavad Eesti Teadusagentuur, Eesti Teadusajakirjanike Selts ja Teaduskeskus AHHAA koos partneritega ülikoolidest.

TeaMe+_lipud_cube_color AHHAA_logo_EST_ristkylik_blockETAS logo

Suvekooli moderaator

SA Eesti Teadusagentuur (ETAg) otsib suvekooli moderaatorit ERF-st rahastatava programmi TeaMe+ toetusel läbiviidava seminari läbiviimiseks augustis 2016.

Suvekooli teemaks on koostöö ja osalema on oodatud erinevate osapoolte esindajad, kelle tööks on õppijatele lähemale tuua ja eluliseks teha loodusteadused ja tehnoloogia.

Keskendume sellele, kuidas ühendada jõudusid, et saada laiemat kandepinda ning kuidas paremini lõimida formaal- ja mitteformaalharidust. Analüüsitakse praeguseid koostöövõimalusi ja -takistusi, ning saadakse nõuandeid nende takistuste ületamiseks. Seminari tulemina sünnivad koostööplaanid, mida oleks võimalik reaalselt ellu viia või koostöömudelid, mis edaspidi tööd lihtsustada aitavad.

Suvekoolist on oodatud osa võtma loodusteaduste ja tehnoloogia valdkonna huvihariduse pakkujad (teaduse populariseerijad, huviringid), üldhariduskoolide juhid, õppejuhid, infojuhid, samuti kutsekoolide, kohalike omavalitsuste ja ettevõtete esindajad.

Seminari moderaatori ülesandeks on koostöös ETAg-i kolleegidega välja töötada seminari täpsem kava ning 15.-16. augustil juhtida meeskonnaarutelusid ning aidata koostööplaane vormistada.

Seminar on kahepäevane ning leiab aset Nelijärve Puhkekeskuses 15.-16. augustil 2016. ETAg katab seminari moderaatori sõidu- ja majutuskulud.

Valituks osutunud kandidaadiga sõlmib ETAg käsunduslepingu.

Kandideerimiseks palume saata:

 • CV, kus võiks olla välja toodud varasemad näited sarnase ülesande täitmisel;
 • Hinnapakkumine tunnihinna alusel (palgafond koos kõigi maksudega)

Pakkumist ootame hiljemalt 31.07.2016 e-post aadressil kaili.kaseorg@etag.ee. Samalt aadressilt saab küsida ka lisainfot.

 

Euroopa suurimal teadusfoorumil tutvustatakse Eesti saavutusi tervise ja meditsiiniga seotud teaduses

23.-27. juulini Inglismaal  Manchesteris toimuval Euroopa suurimal teadusfoorumil EuroScience Open Forum tutvustatakse tervise ja meditsiiniga seotud Eesti teadust. 

Eesti messiboksi külastajad saavad mõõta oma lihasseisundit mõõteriista MyotonPRO abiga, mis kasutab mõõtmiseks müomeetrlist metoodikat. Lisaks tutvustatakse messil mitmeid Eesti teadusasutustes loodud innovatiivseid lahendusi: uuenduslikku sünnieelset geneetilist testimist (NIPT- non-invasive prenatal genetic test) ema verest; võimalust geneetilise viljatusriski testimiseks; personaalmeditsiini võimalusi jne

„Eestit tuntakse personaalmeditsiini ja e-tervise ning eduka vähiravi riigina, seekord näitame külastajatele tervisetehnoloogia rakendusi erinevates teadusvaldkondades ning tutvustame teadustöö võimalusi laiemalt“, selgitas Eesti väljapaneku koordinaator, Eesti teadusagentuuri algatuse „Research in Estonia“ turundusjuht Liis Livin.

Eesti tervisetehnoloogia tutvustus ESOF 2016

ESOF-i Eesti meeskonda kuuluvad Kaarel Krjutškov (TerviseTAK), Triin Laisk-Podar (TerviseTAK/TÜ) ja Teet Meerits (TÜ) ning teadusagentuuri esindajad  Liis Livin ja Reimo Rehkli.

ESOF (www.esof2016.org),  toob kogu maailmast kokku tuhandeid teadlasi, ettevõtjaid, ametnikke ja poliitikuid, teadusadministraatoreid ning teadusajakirjanikke. Programmis on tippteaduse ettekanded, seminarid, töötoad, debatid, messiala ja palju muud.

Ootame kõiki huvilisi ESOF-i messialal boksi nr F13 ning kutsume huvilisi jälgima Research in Estonia Facebooki lehte ja Twitterit, et olla kursis Eesti messiboksis toimuvaga.

 

Lisainfo:

Liis Livin

Turundusjuht

SA Eesti Teadusagentuur

Tel  55 52 7605

 

India ja Euroopa Liidu teaduskoostöö konkursile „Biopõhine energia“ esitati eesti teadlaste osavõtul 10 taotlust 35-st

India ja Euroopa Liidu teadust rahastavate organisatsioonide ühiskonkurss teemal „Biopõhine energia“ lõppes 12. juulil. Taotlusi oodati teemadel „Biokütused“ ning  „Jäätmetest energiani“.

Lisaks Indiale võtsid konkursist osa viie Euroopa riigi (Belgia, Eesti, Soome, Saksamaa, Läti) teadlased. Konkursile esitati 35 taotlust, mis jagunesid üsna proportsionaalselt kahe teema vahel – biokütuste teemal esitati 18 taotlust ning jäätmetest energiani teemal 17 taotlust. Kokku osales konkursil 140 erinevat teadlaste gruppi.

Eesti nelja organisatsiooni esindajad osalesid kümnes projekti konsortsiumis, neist ühes võeti koordinaatori roll. Neli taotlust esitati „Biokütuste“ ning kuus taotlust „Jäätmetest energiani“ konkursile.

Edukate projektide lõplik nimekiri loodetakse ära otsustada aasta lõpuks. Praegu on käsil projektide läbivaatamine, et välja selgitada, kas need vastavad rahastavate organisatsioonide poolt kehtestatud reeglitele.

 

Info:

Ülle Must

Eesti Teadusagentuur

Välisteaduskoostöö osakond

Tel 730 0330

ulle.must@etag.ee

Teadusagentuur taotleb EV 100 välisprogrammist toetust kahe 2018. aastal toimuva sündmuse läbiviimiseks

 EV 100 välisprogrammi raames onli 30. juunini  avatud taotlusvoor välisriikides sündmuste toetamiseks 2018. aastal (link taotlusvooru lehele). SA Eesti Teadusagentuur esitas taotlusvooru  kaks projekti. Taotlusvooru tulemused teahkse teatavaks hiljemalt septembri alguses 2016.

Eesti teaduse programm EuroScience Open Forumil

Eesti Teadusagentuuri algatuse Research in Estonia eestvõttel esitati taotlus Eesti teaduse senisest esinduslikumaks tutvustamiseks 2018. aastal Toulouses toimuval EuroScience Open Forumil (ESOF -http://www.esof.eu/toulouse-2018.html) . „Kavatseme tutvustada Eesti teadust läbi IKT valdkonna ning toetada Eesti teadlaste sessiooni läbiviimist programmis  “Science to Business”, et näidata Eesti nutikate lahenduste jõudmist ettevõtlusesse,“ rääkis Research in Estonia turundusjuht Liis Livin.

Projekti peamine eesmärk on tugevdada läbi EuroScience Open Forumi kuvandit Eestist kui tugeva ja nutika teadusriigist. „Eesti riigi eesrindlikkus e-lahendustes on rahvusvaheliselt tuntud ning projekti eesmärgiks on seda veelgi võimendada,“ selgitas Liis Livin.

Kui taotlus heaks kiidetakse, on projekti elluviija Research in Estonia ning partneriks ESOF2018 ametlik korraldaja Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées.

 

Eesti teadust tutvustav konverents „Eesti teadus 100“  Brüsselis

Eesti TA büroo Brüsselis taotleb EV 100 välisprogrammist toetust, et korraldada 2018. esimesel poolaastal, Eesti EL-i Nõukogu eesistumise ajal, Eesti teadust tutvustava ühepäevane konverents ning pakkuda enne ja pärast konverentsi teadlastele erialaseid kohtumisi EL institutsioonides, koostöövõrgustikes ja piirkonna ülikoolides ning teadusasutustes.

Kui taotlus on edukas moodustatakse konverentsi korraldamiseks 2016. a sügisel juhtkomisjon, millesse kaasatakse lisaks HTM-i, ETAg-i esindajatele, partnerile Belgias – Euroopa pealinnade ülikoolide võrgustik (Network of Universities from the Capitals of Europe, lühend UNICA) – suuremate avalik-õiguslike ülikoolide prorektorid, teadusasutuste esindajad, valdkondlike tippkeskuste esindajad ja välismaal tegutsevate Eesti teadlaste, sh noorteadlaste esindajad.”

ETAg-i Eesti teadus- ja arendustegevuse Brüsseli büroo juhi Kadri Sirgi sõnul tutvustatakse  konverentsil rahvusvaheliselt konkurentsivõimelist ja rahvusvahelisel koostööl põhinevat Eesti teadust ajateljel. Konverentsi esialgne pealkiri on „Eesti teadus 100“.

 

Lisainfo:

Liis Livin

Research in Estonia turundusjuht

SA Eesti Teadusagentuur

Tel: 731 7368

Mob: 555 27 605

http://www.etag.ee/

http://researchinestonia.eu/

 

Kadri Sirg

Büroo juhataja

Eesti TA büroo Brüsselis

Square de Meeûs 1, 1000 Brüssel

e-mail: kadri.sirg@etag.ee

Telefon: +32 2 265 0933

 

Euroopa Komisjon pakub tugiteenuseid teadustulemuste rakendamiseks

Euroopa Komisjon käivitas teadustulemuste rakendamise tugiteenused käimasolevatele  Teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduste 7. raamprogrammi (RP7) , Konkurentsivõime ja innovatsiooni raamprogrammi (CIP) ja EL teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi Horisont 2020 (H2020) projektidele 

Teenustega aidatakse kaasa projekti käigus loodud teadusuuringute tulemuste paremale rakendamisele.

Pakutakse nelja liiki teenuseid:

 • teadlikkuse tõstmine tulemuste rakendamise võimaluste ning rakendamise planeerimise kohta;
 • tulemuste rakendamise käigus tekkida võivate konfliktide ennetamine – eelnev probleemide selgitamine ning võimalike lahendusteede ja meetmete väljapakkumine;
 • tegevuskavade koostamine selleks, et projekti tulemused oleksid pikaajaliselt jätkusuutlikud;
 • väärtuse loomine läbi uute teadmiste – kasutatavate tulemuste tunnustamine, oskuste parandamine, standardimine või patenteerimine, nõuanded uute võimaluste leidmiseks edasises töös.

Üldised põhimõtted:

 • nõustamisteenuse kulud katab Horisont 2020 ühine tugikeskus, taotlejad peavad omalt poolt katma logistikaga seotud kulud;
 • konsultantidega sõlmitakse konfidentsiaalsuslepingud, et kaitsta projekti intellektuaalomandit;
 • teenust saavad kasutada kõik praegu käimasolevad RP7, CIP ja H2020 projektid;
 • tugiteenuse valik tehakse vastavalt projekti  iseloomule ning projekti käigusoleku ajale;
 • projekti konsortsiumid saavad kasutada teenust üks kord;
 • enne teenuse kasutamist peab see olema kooskõlastatud projekti koordinaatori ning EK poolse projekti ametniku poolt.

Kuidas taotleda?

Taotluse tugiteenuse kasutamiseks saavad teha kas EK projekti ametnikud või siis projekti koordinaator. Taotluse vorm: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CommonExploitationBooster_service_request

Lähem info: EC-CSC-Exploitation-Support@ec.europa.eu

 

Lisainfo:

Ülle Must

tel 730 0330

e-post: ulle.must@etag.ee

Välisteaduskoostöö osakond

Eesti Teadusagentuur

 

Euroopa Komisjoni avas uue, rände- ja demograafiaga seotud teadmiste keskuse

Ülemaailmsel pagulaste päeval, 20. juunil käivitas  Euroopa Komisjoni Teadusuuringute ühiskeskus (JRC)  koos Rahvusvahelise rakendussüsteemide analüüsi instituudiga (IIASA) uue teadmiste keskuse, et toetada EL poliitikaid rände ja demograafia probleemide teaduslikul lahendamisel.

Rahvastiku- ja migratsioonialase ekspertiisi keskuse (The Centre of Expertise on Population and Migration) eesmärk on paremini prognoosida tulevikus toimuvaid  rändevooge ja demograafilisi suundumusi ning paremini mõista nende mõju tervisele, heaolule, haridusele ja majandusele. Keskendutakse ülemaailmsetele arengutele ning püütakse analüüsida nende trendide keskmist ja pikemaajalist mõju Euroopa Liidule. Hetkel on olemasolev informatsioon killustatud ning erinevatel juhtimise tasanditel (kohalik, riiklik, Euroopa ja maailma) rastkesti kättesaadav. Keskuse tegevust plaanitakse esialgu toetada kolm aastat.

Lähemalt: https://ec.europa.eu/jrc/en/migration-and-demography

Keskuse avamine toetab Euroopa migratsioonialast tegevuskava, mis võeti Euroopa Komisjonis vastu 13. mail 2015. a. Lisaks keskuse käivitamisele on migratsiooniteemadel suurem rõhk ka EL teaduse ja innovatsiooniprogrammis Horisont 2020.

2017. aasta tööprogrammi on planeeritud täiendavalt seitse konkurssi, mis on suunatud migratsiooni erinevatele tahkudele:

 • ELi sisene migratsioon ja selle mõjud sotsiaalsetele ja majanduslikele süsteemidele;
 • Käesolevad Euroopa ja riigiülesed migratsiooni teemalised  võrdlevad uuringud;
 • Migratsiooni- ja varjupaigapoliitika alane sotsiaalne platvorm;
 • Migrantide tööalaste oskuste ja nende tööturule integreerumise alased uuringud;
 • Euroopa Liit ja migratsiooni ülemaailmne väljakutse;
 • Migratsiooni ja varjupaiga süsteemid;
 • Kultuuri- ja põhiväärtuste tähendus migratsiooni teema käsitlemisel.

Lähemalt alates oktoobrist: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

 

Ülle Must

ulle.must@etag.ee

Teeme+ abiga suurendatakse õpilaste huvi loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia vastu

Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi allkirjastas teaduse populariseerimise meetme Teeme+, et selle abil suurendada õpilaste huvi loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia (LTT) erialade vastu.  Teeme+ on osa teaduse populariseerimise tegevusprogrammist TeaMe+, mida viib ellu Eesti Teadusagentuur ja toetavad Euroopa Ühtekuuluvuspoliitika fondid. Teeme+ avatud taotlusvooru kuulutab välja sihtasutus Archimedes.

HTM pressiteade

Haridus- ja teadusministeeriumi määrus nr 47

Teeme+ seletuskiri

logo