Eesti teaduse populariseerimise elutööpreemia pälvis Ene Ergma

Täna anti Tallinnas toimunud teadushuvihariduse konverentsil „Anname teadushuvile võimaluse II“ üle 2017. aasta Eesti teaduse populariseerimise auhinnad.

Tiiu Silla nimelise elutööpreemia pikaajalise süstemaatilise teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest pälvis astrofüüsik Ene Ergma. Ene Ergma näitas, et teadlane saab väga hästi hakkama ka väljaspool teadust. Viimase viieteistkümne aasta sisse mahub Ene Ergmal ohtralt avalikke esinemisi, intervjuusid, aga ka astrofüüsika loenguid koolides ja väljaspool koole, kõrgetasemelisi visiite ja delegatsioonide vastuvõtte. Ene Ergma poliitikukarjääri mahub märkimisväärne saavutus nii Eesti majanduse kui ka teaduse jaoks – Eesti liitumine Euroopa kosmoseagentuuriga.

Parima teaduse ja tehnoloogia populariseerija peapreemia pälvis ihtüoloog Arvo Tuvikene, kes on aastate jooksul järjepidevalt avaldanud kalandust, kalade käitumist ja kalade kui inimtoidu kvaliteeti käsitlevaid artikleid ajakirjades ning raamatusarjas.

Teadust ja tehnoloogiat populariseerivate tegevuste ja tegevuste sarjade hulgas pälvis peapreemia biotehnoloogiat tutvustav projekt „Rändav bioklass“ ja professor Ants Kurg.

II preemia tegevuste ja tegevuste sarjade kategoorias pälvisid inseneriteaduse populariseerija MTÜ Tudengi Vormel, meeskonna kapten Indrek Petjärv.

Samuti pälvis Ii preemia MTÜ Eesti 2.0, mille tegevus inspireerib Eesti koolinoori valima tehnoloogiapõhist tulevikku, tegevjuht Ede Schank Tamkivi.

Teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest audio-visuaalse ja elektroonilise meedia abil autasustati peapreemiaga Eesti rahvusringhäälingu teadusuudiste saadet ”Novaator” ja kollektiivi juhti teadusajakirjanikku Marju Himma-Kadakat.

II preemia anti ajakirjale Horisont digiteerimise ja avalikkusele kättesaadavaks muutmise eest, eestvedaja Ulvar Käärt.

Teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest trükisõna abil said peapreemia laste  teaduse ja tehnika lugemiku „Füübits“ väljaandmise eest autorid Mare Müürsepp ja Heli Lukner.

II preemia trükisõna valdkonnas anti populaarteaduslike raamatute sarja “Elav teadus” väljaandmise eest kirjastusele Argo, tegevjuht Lea Adamson.

Parima uue algatuse eest teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel anti välja neli II preemiat. Preemiad pälvisid SPARK Makerlab MTÜ avatud töökoda ja inseneeria töötoad;  Tallinna Ülikooli Looduse Akadeemia laste huviringid; metalli- ja puiduvaldkondi tutvustavad “Mobiilsed töötoad” ning TÜ teaduskooli Uurimislabor.

Konkursi tulemusi kommenteerides ütles žürii esimees, akadeemik Jakob Kübarsepp „Rõõmustab rekordiliselt suur taotluste arv ja samuti nende kvaliteet aastal 2017. See annab tunnistust laienevast huvist lüüa kaasa teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel. Auhinda väärivate taotluste suurest arvust tingituna hindamiskomisjon otsustas käesoleval aastal anda tavapärase 11 teaduse populariseerimise auhinna asemel välja 13 auhinda.“

Eesti teaduse populariseerimise auhinda antakse välja alates 2006. aastast. Auhinda rahastab Haridus- ja Teadusministeerium ning seda annavad koostöös välja Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusagentuur.

Eesti teaduse populariseerimise auhinna eesmärgiks on tunnustada Eestis teaduse populariseerimisega tegelevaid inimesi ja tõmmata suuremat tähelepanu ning anda hoogu teadust ja tehnoloogiat avalikkusele tutvustavatele tegevustele.

Teadusajakirjanduse sõbra auhind 2017 anti üle Tallinna tehnikaülikooli biorobootika professor, akadeemik Maarja Kruusmaale. Teadusajakirjanduse sõbra auhinda, “Ökuli” kuju annab Eesti Teadusajakirjanike Selts välja 2011. aastast. Auhinnaga tunnustatakse teadlast, kes teeb teadusteemade ajakirjanduslikul käsitlemisel ajakirjanikega silmapaistvalt head koostööd.

Eesti teaduse populariseerimise auhindade 2017 üleandmise galerii

Lisainfo:

Katrin Saart, konkursi koordinaator, katrin.saart@etag.ee, tel 5695 5985

Terje Tuisk, teaduse populariseerimise osakonna juhataja, terje.tuisk@etag.ee, tel 511 0356

Priit Ennet, Eesti teadusajakirjanike selts, priit.ennet@gmail.com, tel 5145608

Teadusagentuur toetab teadlaste lühiajalisi õppevisiite ERC grandi hoidjate juurde

Eesti Teadusagentuur (ETAg) pakub ERC (Euroopa Teadusuuringute Nõukogu) grantide taotlemisest huvitatud teadlastele võimalust minna lühiajalisele õppevisiidile praeguste grandihoidjate juurde. Kuni seitse päeva vältava õppevisiidi eesmärk on ERC grantide taotlemisel edukaks osutunud teadlaste kogemustest õppimine ja oma taotluse koostamiseks vajalike näpunäidete saamine.

Õppevisiitide taotlusvoor avaneb täna, 2. mail. Vooru lõpp on 1. juunil 2017, kell 17.00. Õppevisiidile suunduval teadlasel peaks juba olemas olema oma tulevase ERC grandi taotluse visioon ning ta peaks kavandama lähema kahe aasta jooksul ERC grandi taotluse esitamist. ERC grandi hoidja kogemustest õppimine võiks aidata teadlast taotluse ettevalmistamisel.

Õppevisiidi taotlusi saab esitada Eesti Teadusinfosüsteemi vahendusel. Taotlusvormi avamiseks palume õppevisiidil osaleda soovival teadlasel edastada oma soov aadressile margus.harak@etag.ee. Külastatava ERC grandi hoidja leidmiseks saab vajadusel abi oma koduasutuse teadus- ja arendusosakonnast või Eesti Teadusagentuurist.

Käesolevas teises voorus on plaanis toetada vähemalt viie teadlase õppereisi. Reisi kulud hüvitab ETAg teadlase koduasutusele tagantjärgi maksedokumentide alusel kuni 1500 euro ulatuses. Lühiajalisi õppevisiite rahastab ETAg läbi Mobilitas Pluss programmi Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Mobilitas Pluss ERC õppevisiidi kava esitamise ja menetlemise juhend

 

Rohkem infot ETAg-i pakutavatest koolitustest ja toetustest ERC grandi taotlejatele leiab siit.

ERC grandi taotlemise toetuse info.

 

Lähem info ja taotlusvormi avamine:

Margus Harak, PhD
Mobilitas Pluss vanemkonsultant
Eesti Teadusagentuur
7 317 343

 

Krista Aru: „Teaduse tegemiseks on vaja rõõmu ja julgust!“

õpilased_tervitavad_žyriid_Martin_Dremljuga foto
Martin Dremljuga foto teadusfestivali avamiselt

Täna, 28.aprillil kell 11 kuulutati Tallinnas Kultuurikatlas avatuks II Õpilaste teadusfestival, kus on koos parimad uurimistööde tegijad üle Eesti. Õpilaste teadustööde konkursi hindamiskomisjoni esimees Krista Aru  ütles noori uurijaid tervitades, et nemad on meie teaduse tulevik ning soovis neile rõõmsat meelt, püsivust ja julgust, sest teadustööks on vaja väga suurt rõõmu ja palju julgust.

28.-29. aprillini Tallinnas Kultuurikatlas toimuval Õpilaste teadusfestivalil tutvustatakse ja tunnustatakse kooliõpilaste uurimistöid. Õpilasteaduse aasta tähtsündmusele on tulemas enam kui 1500 külastajat. Pääs teadusfestivalile on prii ja oodatud kõik huvilised.

Kultuurikatlas toimuval üritusel tutvustavad oma uurimistöid õpilaste teadustööde riikliku konkursi 99 parimat, kelle hulgast selguvad 29. aprillil riiklike preemiate ja eriauhindade saajad. Kirev festivaliprogramm pakub vaheldusrikast koolivälist õpet. On põnevaid etteasteid, mänge ja katseid, esinevad teadusteatrid, osaleda saab töötubades ja nautida suure lava programmi. Oma esimesi teadusprojekte tutvustavad algkooliõpilased. Külastajatelgi on võimalus sõna sekka öelda ja valida publikupreemia saajaks põnevaim riikliku konkursi töö ning kõige enam meeldinud algkooli projekt. Festivalipäevade juht on Marek Sadam.

Eesti Teadusagentuuri teaduse populariseerimise osakonna juhataja Terje Tuisk ütles üritust kommenteerides, et teadusfestival avab kõigile võimaluse tutvuda sellega, mida noored uurivad: „Uurimistööd peegeldavad küll õpilaste endi huvisid, aga samas ka ühiskonnas toimuvaid arenguid, mis lõpptulemusena puudutavad meid kõiki. Paljud tööd viitavad noorte seas levinud probleemidele – näiteks toitumishäired, alkoholi mõju, välismaal töötavad vanemad jms, teisalt on näha, et meedias enam kajastust leidnud teemad hakkavad noorigi enam huvitama. Nii kasvas sel aastal märkimisväärselt kosmose ja kaugseirega seotud tööde hulk“ rääkis Terje Tuisk.

Teadusfestival toimub 28. aprillil kl 11.00-17.30 ja 29. aprillil kl 10.00-13.00. Riikliku konkursi võitjate autasustamine algab 29. aprillil kl 14.15, preemiad annab üle haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi.

Festivali kohta leiab täiendavat infot teadusagentuuri kodulehelt.

Õpilaste teadustööde riiklikust konkursist

Õpilaste teadustööde riikliku konkursi eesmärk on toetada koolides toimuvat uurimuslikku õpet, tunnustada uurimistööga tegelevaid noori ja nende juhendajaid ning pakkuda neile lisamotivatsiooni. Uurimistöö või praktilise töö koostamine on Eestis põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise üheks tingimuseks.

15. korda toimuvale konkursile esitati sel aastal 159 tööd 65 koolist, lõppvooru pääsesid 43 kooli õpilased. Konkursi auhinnafond on 11 400 eurot ja riiklike preemiatega tunnustatakse nii tööde autoreid kui nende juhendajaid. Konkursil valitakse Eesti esindajad Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursile ning USAs toimuvale maailma suurimale õpilaste teadusprojektide konkursile Intel ISEF. Oma lemmiku saavad esmakordselt valida ka teadusfestivali külastajad. Kõikide lõppvooru jõudnud tööde nimekirjaga saab tutvuda teadusagentuuri veebilehel.

Korraldab Eesti Teadusagentuur.

Õpilaste teadusfestivali toimumist finantseeritakse Euroopa Regionaalfondist TeaMe+ tegevustest.

Õpilaste teadusfestivali lisainfo:
Margit Lehis, konkursi peakorraldaja, tel 520 320 70, margit.lehis@etag.ee

Õpilaste teadustööde riikliku konkursi lisainfo:

Kaili Kaseorg-Cremona, konkursside koordinaator, tel 580 50 869, kaili.kaseorg@etag.ee

Eesti Teadusagentuur mälestab Fotis Kafatost

Eesti Teadusagentuur mälestab pikaajalist ERC presidenti professor Fotis Kafatost.  Professor Kafatosel oli oluline roll ERC asutamisel. Samuti juhtis ta ERC teaduslikku nõukogu aastatel 2006-2010. 

In memoriam Fotis Kafatos 

 

Brüsselis esitletakse Eesti nutikaid digilahendusi globaalsetele väljakutsetele

7. detsembril Brüsselis toimuval konverentsil „Embedding digital into societal challenges“ keskendutakse digitaalse tehnoloogia ja uuenduslike lahenduste kasutamisele ühiskondlike väljakutsetega tegelemisel. Konverentsi korraldavad Eesti Teadusagentuur koostöös ülikoolidega, Haridus- ja Teadusministeerium ning meediapartneritena Science|Business ja Euroopa pealinnade ülikoolide võrgustik (Network of Universities from the Capitals of Europe, UNICA).

Konverentsil arutletakse teadusandmete vaba liikumise rolli üle ühiskondlike väljakutsete lahendamisel. Kasvava teadusandmete hulga juures muutub olemasolevate andmete uuesti kasutamine järjest olulisemaks.

Arutelus käsitletakse ka digitaalsete lahenduste omaksvõttu ühiskonnas ning peamisi takistusi uuenduslike lahenduste kasutusele võtmisel. Digitaalsed lahendused, mis ühiskonda ulatuslikult muudavad, puudutavad e-valitsemist, e-tervishoidu, nutikat võrku ja mitmeid teisi digilahendusi.

Konverentsi avavad Euroopa Komisjoni teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni volinik Carlos Moedas ja haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Sõna saavad teadlased ja ettevõtjad nii Eestist kui Euroopast, mitmete EL institutsioonide ja valdkonna erialaorganisatsioonide esindajad.

Konverentsile registreerumine on avatud 4. detsembrini siin: http://www.etag.ee/uritus/konverents-embedding-digital-societal-challenges/

Täpsem info:

Silver Lätt, Eesti Teadusagentuuri välisteaduskoostöö osakonna juhataja, Silver.latt@etag.ee,  tel: 522 8237

Konverentsil uuritakse, kuidas saaks huviharidus paremini kaasa aidata järgmiste teadlaste ja inseneride põlvkondade kasvamisele

Eesti Teadusagentuur korraldab 22. novembril kell 10-17 Tallinnas, Balti jaama paviljonis teaduskommunikatsiooni konverentsi „Anname teadushuvile võimaluse II“. Konverents korraldatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi TeaMe+ tegevuste raames.

Konverentsil uurime järgmisi küsimus:  millised on kohalike omavalitsuste võimalused huvihariduse mitmekesistamiseks?; kust tulevad innustavad huviringide juhendajad?; millised on huvihariduse ja üldhariduse koostöövõimalused?

Riiklik lisarahastus huviharidusele ja -tegevusele on laiendanud kohalike omavalitsuste võimalusi teadushuvihariduse pakkumisel. Lisatoetuste üheks oluliseks prioriteediks on huvihariduse mitmekesisuse tagamine, seal hulgas võimaluste pakkumine loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonnas. Konverentsil teeme kokkuvõtte viimastel aastatel toimunud olulistest arengutest teadushuvihariduse valdkonnas, sellest, millised varasemad probleemid on lahenduse leidnud, räägime tuleviku perspektiividest ning eesseisvatest väljakutsetest.

„Meie soov on ühiselt mõelda sellele, kuidas saavutada kasvavate võimaluste toel parim ja kvaliteetseim loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonna huviharidus. Osapooli, kelle kaasatus ja tegutsemine on vajalik, on palju ning sellel konverentsil püüame me nad jälle kord kokku tuua,“ sõnas Eesti teadusagentuuri teaduse populariseerimise osakonna juhataja Terje Tuisk.

Konverentsil jagavad oma mõtteid ja kogemusi teadushuvihariduse arendamisest koolijuhid, teadushuvihariduse eestvedajad ning omavalitsuste ja riigi esindajad.

Konverentsi lõpus antakse üle 2017. aasta Eesti teaduse populariseerimise auhinnad.
Teaduse populariseerimise auhinda antakse välja alates 2006. aastast. Tänavune auhinnafond on 21 500 eurot.  Eesti teaduse populariseerimise auhinna eesmärgiks on tunnustada Eestis tea­duse populariseerimisega tegelevaid inimesi ja tõmmata suuremat tähelepanu ning anda hoogu teadust ja tehnoloogiat avalikkusele tutvustavatele tegevustele. Olulise tunnustusena antakse välja Tiiu Silla nimeline elutöö preemia pikaajalise süstemaatilise teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest.

Samuti antakse üle Teadusajakirjanduse sõbra auhind. Teadusajakirjanduse sõbra auhinda, “Ökuli” kuju annab Eesti Teadusajakirjanike Selts välja 2011. aastast. Auhinnaga tunnustatakse teadlast, kes teeb teadusteemade ajakirjanduslikul käsitlemisel ajakirjanikega silmapaistvalt head koostööd. 

Täpsem info, registreerimisvorm ning konverentsi programm

Konverentsi lisainfo:

Katrin Saart, konkursi koordinaator, katrin.saart@etag.ee, tel 5695 5985

Terje Tuisk, teaduse populariseerimise osakonna juhataja, terje.tuisk@etag.ee, tel 511 0356

22. novembril autasustatakse parimaid teaduse populariseerijaid

22. novembril Tallinnas, Balti jaama paviljonis toimuval teadushuvihariduse konverentsil „Anname teadushuvile võimaluse II“ antakse üle 2017. aasta Eesti teaduse populariseerimise auhinnad. Auhinnad annab üle Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere.

Eesti teaduse populariseerimise auhinda antakse välja alates 2006. aastast. Auhinda rahastab Haridus- ja Teadusministeerium ning seda annavad koostöös välja Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusagentuur.

Eesti teaduse populariseerimise auhinna eesmärgiks on tunnustada Eestis teaduse populariseerimisega tegelevaid inimesi ja tõmmata suuremat tähelepanu ning anda hoogu teadust ja tehnoloogiat avalikkusele tutvustavatele tegevustele.

Auhindu antakse välja kuues kategoorias: teaduse populariseerimine audio-visuaalse ja elektroonilise meedia abil, trükisõna abil, tegevuste või tegevuste sarjade kaudu, preemia parimale uuele algatusele ning preemia parimale teaduse ja tehnoloogia populariseerijale. Üle antakse ka Tiiu Silla nimeline elutöö preemia pikaajalise süstemaatilise teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest. Varasematel aastatel on elutöö preemia pälvinud Tiit Kändler, Viire Sepp, Helle ja Jaak Jaaniste, Ain Kallis, Mare Ruusalepp, Tiiu Sild ning mitmed teised tunnustatud teaduse populariseerijad.

Teaduse populariseerimise auhinna konkursile esitati tänavu 59 kandidaati. Kõige enam kandidaate oli uue algatuse kategoorias, kus konkurents oli ka väga tugev.

Konkursi auhinnafond on 21 500 eurot. Kõigil auhinna pälvinutel on õigus kasutada “Riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija” logo. „Kuna tegemist on ainsa konkursiga, kus selle valdkonna tegijaid tunnustatakse, siis on riiklik tunnustus auhinnatutele sageli märksa olulisem kui preemiaraha. Riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija logo on kvaliteedi märk, mida hinnatakse ja mida selle pälvinud aktiivselt kasutavad,“ sõnas konkursi koordinaator Katrin Saart.

Konverentsi „Anname teadushuvile võimaluse II“ ajakava ja info auhindade üleandmise kohta

Lisainfo:

Katrin Saart, konkursi koordinaator, katrin.saart@etag.ee, tel 5695 5985

Terje Tuisk, teaduse populariseerimise osakonna juhataja, terje.tuisk@etag.ee, tel 511 0356

Tallinna Ülikooli ERC grandi toonud teadlane tuli Eestisse Mobilitas Pluss programmi abil

Juunis 2018 saab Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudis alguse vanemteaduri Liisi Keeduse eestveetav viieaastane projekt „Between the Times, Embattled Temporalities and Political Imagination in Interwar Europe“, mille teostumist toetab Euroopa Teadusnõukogu (ERC) 1,425 000 euroga. Liisi leidis tee tagasi Eestisse mullu Mobilitas Pluss tagasipöörduva teadlase programmi kaudu.

Loe lähemalt Tallinna Ülikooli kodulehelt.

Viis teadlast läheb õppevisiidile ERC grandi hoidjate juurde

Novembri alguses lõppes taotlusvoor teadlaste lühiajalisteks õppevisiitideks ERC (Euroopa Teadusnõukogu) grandi hoidjate juurde. Eesti Teadusagentuur toetab lähema üheksa kuu jooksul viie teadlase õppereisi Soome, Suurbritanniasse, Belgiasse, Saksamaale ja Šveitsi.

Kuni seitse päeva vältava õppevisiidi eesmärk on ERC grantide taotlemisel edukaks osutunud teadlaste kogemustest õppimine ja oma taotluse koostamiseks vajalike näpunäidete saamine. Õppevisiidile suunduval teadlasel on juba olemas tulevase ERC grandi taotluse visioon ning ta on kavandanud lähema kahe aasta jooksul ERC grandi taotluse esitamist. ERC grandi hoidja kogemustest õppimine võiks aidata teadlast taotluse ettevalmistamisel.

Õppereisile suunduvatest teadlastest kaks on Tartu Ülikoolist, kaks Eesti Kunstiakadeemiast  ning üks Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudist. Reisi kulud hüvitab ETAg teadlase koduasutusele maksedokumentide alusel tagantjärgi kuni 1500 euro ulatuses. Tegemist oli kolmanda samasisulise taotlusvooruga. Eelmises, 2017. aasta kevadel toimunud voorus toetati samuti viie teadlase õppevisiite. Kokku on sel moel õppevisiidiks võimaluse saanud 12 teadlast. Järgmine võimalus ERC grandi hoidjate juures kogemuste omandamiseks raha taotleda avaneb tuleva aasta kevadel.

Lühiajalisi õppevisiite rahastab Eesti Teadusagentuur läbi Mobilitas Pluss programmi Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Lühiajalise õppevisiidi toetuse saajad

Rohkem infot ETAg-i pakutavatest koolitustest ja toetustest ERC grandi taotlejatele leiab siit.

ERC grandi taotlemise toetuse info.

 

Lisainfo:

Margus Harak, PhD
Mobilitas Pluss vanemkonsultant
Eesti Teadusagentuur
7 317 343

22. novembril toimub taas teaduskommunikatsioonikonverents, sel korral pealkirjaga „Anname teadushuvile võimaluse II“

Eesti Teadusagentuur korraldab 22. novembril kell 10-17 Tallinnas, Balti jaama paviljonis teadushuvihariduse konverentsi „Anname teadushuvile võimaluse II“. Konverents korraldatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi TeaMe+ tegevuste raames.

Konverentsil uurime järgmisi küsimus:  millised on kohalike omavalitsuste võimalused huvihariduse mitmekesistamiseks?; kust tulevad innustavad huviringide juhendajad?; millised on huvihariduse ja üldhariduse koostöövõimalused?

Riiklik lisarahastus huviharidusele ja -tegevusele on laiendanud kohalike omavalitsuste võimalusi teadushuvihariduse pakkumisel. Lisatoetuste üheks oluliseks prioriteediks on huvihariduse mitmekesisuse tagamine, seal hulgas võimaluste pakkumine loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonnas. Konverentsil teeme kokkuvõtte viimastel aastatel toimunud olulistest arengutest, sellest, millised varasemad probleemid on nende läbi lahenduse leidnud ja räägime tuleviku perspektiividest ning väljakutsetest, mis täna valdkonna arengu ees seisavad.

Konverentsi lõpus antakse üle 2017. aasta Eesti teaduse populariseerimise auhinnad.

Täpsem info, registreerimisvorm ning konverentsi programm

Konverentsi lisainfo: Katrin Saart, 730 0378, katrin.saart@etag.ee

Teadusfilmide programm „Teadus360“ toob teaduse kinoekraanile

Teadusagentuur koostöös Pimedate Ööde filmifestivaliga pakub Just Filmi raames programmi „Teadus360“. Nädala jooksul näidatakse visuaalselt võimsaid dokumentaalfilme Tallinna ja Tartu kesklinna kinodes ning toimuvad vestlused (teadus)ajakirjanike ja teadlaste vahel.

Teadusfilmide programmi eesmärk on aidata kaasa maailma toimimise mõtestamisele ja mõistmisele ning ainealaste teadmiste seostamisele reaalse eluga. Temaatilised vestlused korraldati ülikoolide, Teadusagentuuri ja Teadusajakirjanike seltsi koostöös.

Lisainfo: Margit Meiesaar, Teadusagentuur. 55649214
Priit Ennet, Teadusajakirjanike selts. 5145608
Mikk Granström, Pimedate ööde filmifestival. 53002617

Filmid Tallinnas
„Kaugustes“
19.11.2017 15:30 Coca-Cola Plaza
20.11.2017 16:30 Coca-Cola Plaza. Filmi järel vestlevad teadusajakirjanik Priit Ennet (Teadusajakirjanike selts/ ERR) ning füüsik Andi Hektor (Keemilise ja bioloogilise füüsika instituut)

„Saagu valgus“
22.11.2017 14:00 Coca-Cola Plaza
23.11.2017 16:15 Coca-Cola Plaza. Filmi järel vestlevad teadusajakirjanik Priit Ennet (Teadusajakirjanike selts/ ERR) ning füüsik Maarja Grossberg (TTÜ)

„Sinine“
17.11.2017 13:30 Coca-Cola Plaza. Filmi järel vestlevad teadusajakirjanik Arko Olesk (Teadusajakirjanike selts/ Tallinna ülikool) ning merebioloog Arno Põllumäe (Tartu ülikool)
23.11.2017 14:15 Coca-Cola Plaza. Filmi juhatab sisse merebioloog Arno Põllumäe (Tartu Ülikool)

„Toidu evolutsioon“
18.11.2017 16:30 Apollo kino Solaris
20.11.2017 16:30 Coca-Cola Plaza. Filmi juhatab sisse geenitehnoloogia professor Erkki Truvega (Tallinna tehnikaülikool)
21.11.2017 15:30 Coca-Cola Plaza. Filmi järel vestleb Siiri Lelumees (Teadusajakirjake selts/ Kodutohter) geenitehnoloogia professor Erkki Truvega (Tallinna tehnikaülikool)

„Maa: üks imeline päev“
22.11.2017 17:00 Coca-Cola Plaza. Filmi järel vestleb Krista Taim (ERR) Andro Truuverkiga (Tartu Ülikooli zooloogia doktorant)
24.11.2017 14:45 Coca-Cola Plaza. 
25.11.2017 14:30 Coca-Cola Plaza

„Tagajärgede ajastu“
21.11.2017 17:30 Coca-Cola Plaza
Filmi järel vestlevad ajakirjanik Ylle Rajasaar (Teadusajakirjanike selts) ning jätkusuutliku arengu dotsent Mihkel Kangur (Tallinna ülikool)
26.11.2017 16:00 Apollo kino Solaris. Filmi juhatab sisse rahvusvaheliste suhete ja julgeoleku lektor Tiiu Pohl (Tallinna ülikool)

Filmid Tartus
„Kaugustes“ 17.11.2017 17:00 Cinamon. Filmi järel vestlevad tähefüüsika vanemteadur Indrek Kolka (Tartu observatoorium) ja Piret Pappel (Teadusajakirjanike Selts/ Õhtuleht)
„Tagajärgede ajastu“ 30.11.2017 17:15 Cinamon
„Saagu valgus“ 29.11.2017 17:30 Cinamon. Filmi järel vestlevad vanemteadur Madis Kiisk (Tartu ülikool) ja Piret Pappel (Teadusajakirjanike Selts/ Õhtuleht)
„Sinine“ 22.11.2017 16:30 – 17:40 Athena keskus

Tutvu programmiga ning broneeri ja osta piletid

Õpilaste teadustööde konkurss ootab töid tavapärasest varem

2018. aasta õpilaste teadustööde riiklik konkurss ootab uurimistöid varem kui eelnevatel aastatel, konkursitööde esitamise tähtaeg on nüüd 20. veebruaril.

„Tõime konkursitööde esitamise tähtaja varasemaks seoses uue riikliku õppeperioodide ja koolivaheaegade korraldusega,“ selgitas Eesti Teadusagentuuri teaduse populariseerimise osakonna juhataja Terje Tuisk.

Õpilaste teadustööde konkursi eesmärk on pakkuda noortele võistluslikku väljundit ning motiveerida ja innustada noori uurimistöödele teaduslikumalt lähenema.  Konkursil osalemine annab hea võimaluse ennast proovile panna ja teistega võrrelda, kohtuda sarnaste huvidega eakaaslastega nii Eestist, Euroopast kui ka mujalt maailmast.

Konkursi lõppvoor, kuhu kutsutakse kuni 100 parima töö autorid oma töid stendiettekannetena esitlema, ja konkursi auhindade kätteandmine toimuvad Õpilaste teadusfestivalil 12.-13. aprillil 2018 Tartus Eesti Rahva Muuseumis. Preemiasaajad kuulutatakse välja festivali teisel päeval, 13. aprillil. Teadusagentuur katab teises voorus osalejate transpordi, toitlustuse ja majutuse kulud.

„Häid uurimistöid tehakse kõikjal Eestis, ei tasu karta, et tegemist on ainult nn eliitkoolidele suunatud konkursiga. Näiteks põhikooli astmes peapreemiad võitnud töödest tulid kõik eelmisel aastal väljast poolt Tallinna ja Tartut, samuti ka mitmed gümnaasiumiastme premeeritud,“ sõnas Tuisk. „Samuti on preemiaks ja tunnustuseks juba võimalus osaleda Õpilaste teadusfestivalil.“

Konkursile saabunud töid hinnatakse eraldi põhikooli ja gümnaasiumi astmes. Võitjate vahel läheb jagamisele preemiafond 11 400 eurot. Rahalised auhinnad on ka esimese preemia pälvinud tööde juhendajatele.

Auhinnasaajate seast valitakse välja Eesti esindajad Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursile ning rahvusvahelisele teadusmessile Intel ISEF Ameerika Ühendriikides. Lisaks ka osalemine noorte teadusnädalal Londonis, noorte teaduslaagris Šveitsi alpides ja Šveitsi talendifoorumil.

Konkursi eriauhindasid andsid käesoleva aasta konkursil välja  ligi 30 asutust: Eesti Ajaloomuuseum; Eesti Energia, Eesti Füüsika Selts, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Kultuurkapital, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Lastekirjanduse Keskus, ajakirjad Eesti Loodus ning Horisont, Eesti Loodusmuuseum, Eesti Maaülikool, Eesti Psühholoogide Liit, Eesti Rahva Muuseum, Eesti Teaduste Akadeemia, Eesti Tervishoiu Muuseum, Energia Avastuskeskus, Kaitseministeerium, Keskkonnaamet, Maaeluministeerium, Minu Maailm algklassilastele, Siseministeerium, Sotsiaalministeerium, Tallinna loomaaed, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Tartu Observatoorium, Tartu Ülikool, Teaduskeskus AHHAA, Tervise Arengu Instituut.

Rohkem teavet konkursi ja osalemistingimuste kohta saab Eesti Teadusagentuuri veebilehelt:

http://www.etag.ee/tegevused/konkursid/opilaste-teadustoode-konkurss/

Konkursitööde esitamise keskkond avatakse 02. jaanuaril ja on leitav siit: www.etag.ee/konkursid

Kontakt ja lisainfo:
Kaili Kaseorg-Cremona
tel 58 05 0869
e-post kaili.kaseorg@etag.ee

Liisi Röömel
tel +372 516 6838
e-post liisi.roomel@etag.ee

Eesti teaduse infrastruktuuride teekaardi uuendamine

SA Eesti Teadusagentuur käivitab 2018.a Eesti teaduse infrastruktuuride teekaardi uuendamise. Teekaart on pikaajaline planeerimisvahend, mis sisaldab loetelu uutest või kaasajastamist vajavatest riiklikult olulistest teaduse infrastruktuuriüksustest (taristuobjektidest). Teekaarti täiendatakse regulaarselt, et arvestada muutuvaid vajadusi ja võimalusi. Taristuobjekti lülitamine teekaardi koosseisu ei tähenda rahastamisotsust ega reasta objekte tähtsuse järjekorras, kuid teekaart on sisendiks edaspidistele strateegilistele otsustele, sh rahastusotsustele.

Teekaardi uuendamise käigus antakse hinnang senistele teekaardi objektidele ning oodatakse ka uusi ettepanekuid taristuobjektide lülitamiseks teekaardi nimekirja.

Esialgne ajakava 2018

 • Veebruar:                          Infopäev
 • Veebruar-aprill:               Taotlemine
 • Aprill-september:           Hindamine
 • September:                       Uuendatud teekaardi ettepaneku esitamine Haridus- ja Teadusministeeriumile
 • Oktoober-november:   Tutvustamine Teaduspoliitika Komisjonis ja Teadus- ja Arendusnõukogus, Vabariigi Valitsuse otsus

Täpsem info lähiajal: http://www.etag.ee/rahastamine/infrastruktuuritoetused/teadustaristu-teekaart/teekaart-2018/  

Lisainfo:
Priit Tamm
ETAg teadustaristu valdkonna juht
priit.tamm@etag.ee  

 

 

Pimedate Ööde Filmifestivali ning laste- ja noortefilmide festivali Just Film külastab tunnustatud dokumentaalfilmide režissöör Richard Dale

Pimedate Ööde Filmifestivali ning laste- ja noortefilmide festivali Just Film külastab tunnustatud ning paljude auhindadega pärjatud dokumentaalfilmide režissöör Richard Dale.

Dale on kõrgelt auhinnatud filmirežissöör ning enim tuntud oma kreatiivsete ja innovaatiliste tõsielul põhinevate lugude jutustajana nii televisioonis kui ka filmides.

Tema rahvusvahelist tuntust kogunud film “D-Day 6.6.44” on nomineeritud nii Grierson’i kui ka BAFTA auhindadele. Tema linateost “Rocketmen” on aga tunnustatud kui üht olulisemat dokumentaalfilmi, mis käsitleb NASA uuringuid poolesaja aasta jooksul kosmoses.

Sel aastal tõi praeguse aja üks hinnatumaid dokumentaalfilmide režissööre meieni BBC suurejoonelise loodusfilmi “Maa: üks imeline päev”. Film, mida loetakse 2017. aasta üheks suurimaks loodusdokumentaaliks, toob vaatajateni looduse vaatemängu, mis on üheaegselt ilus ja valus, visuaalselt liigutav ning hingeliselt lummav.

Film, mida kindlasti tasub vaadata suurelt ekraanilt, linastub tänavu Just Filmil koostöös Teadusagentuuriga programmi “Teadus360” raames. Pimedate Ööde Filmifestival ja Teadusagentuur teevad koostööd juba teist korda ja toovad üheskoos vaatajani visuaalselt võimsad dokumentaalfilmid eesmärgiga avastada ja mõista, kuidas maailm meie ümber toimib.

PÖFFi publikul on võimalik Dale’iga kohtuda 25. novembril kell 14:30 Coca-Cola Plaza kinos toimuval “Maa: üks imeline päev” linastusel.

Teadus360 eriprogramm: https://poff.ee/est/filmid/program=jferiprogrammteadus360

Lisainformatsioon

Teadus360 programmi kohta: Margit Meiesaar, margit.meiesaar@etag.ee

PÖFFi kohta: Mikk Granström, mikk.granstrom@poff.ee

 

 

 

 

Järeldoktorite stipendiumide konkurss teadustööks Jaapanis

Eesti Teadusagentuuri ja Jaapani Teaduse Edendamise Ühinguga (Japanese Society for Promotion of Science, JSPS) koostöös. 

2002. aastal sõlmisid Jaapani Teaduse Edendamise Ühing (Japanese Society for Promotion of Science, JSPS) ja toonane Eesti Teadusfond leppe, mille kohaselt Eesti Teadusagentuur on JSPS’i koostööpartneriks ja esindusorganisatsiooniks Eestis. Sellega loodi Eesti järeldoktoritele võimalus kord aastas ETAgi vahendusel taotleda stipendiume teadustööks Jaapanis. Eesti Teadusagentuurile esitatud taotlused hinnatakse kohapeal ning parim saadetakse rahastamisotsuse tegemiseks JSPS’ile.

JSPS’i järeldoktorite stipendiumiprogrammi eesmärgiks on edendada rahvusvahelist koostööd ja vastastikust mõistmist teadustöö kaudu Jaapanis. Hetkel on JSPS’il koostööpartnereid 27 maailma riigis.

STIPENDIUMI TAOTLEMINE 2018. RAHANDUSAASTAKS

Avatud on konkurss järeldoktori stipendiumile Jaapanis. Taotluste esitamise tähtaeg – 19. märts 2018.
Taotluse koos lisadega palume eelistatult saata e-allkirjastatult e-postile aare.ignat@etag.ee või tuua ETAgi esindusse Tallinnas aadressile A. Lauteri 5 (II korrus), Tallinn 10114.

Lühiinformatsioon järeldoktorite programmi kohta:

 1. Teadustöö valdkond
  – kõik humanitaar-, sotsiaal- ja loodusteaduste valdkonnad
 2. Nõudmised taotlejale
  – peab olema Eesti Vabariigi kodanik või selle alaline elanik
  – peab omama doktorikraadi, mis on omistatud hiljemalt enne stipendiumi algust, kuid mitte varem kui 2. aprillil 2012
  – teadustöö programm peab olema eelnevalt kooskõlastatud jaapanipoolse vastuvõtjaga
  – varem JSPS’i stipendiumi saanud teadlaste taotlusi ei arvestata
 3. Kestvus
  – 12 kuni 24 kuud
 4. Algusaeg
  – Stipendiaat peab saabuma Jaapanisse hiljemalt 30. novembril 2018.
 5. Stipendiumi suurus
  – sõidupilet (sinna ja tagasi)
  – igakuine stipendium 362 tuhat jeeni
  – ümberasumistoetus (elamise sisseseadmiseks Jaapanis) 200 tuhat jeeni
  – reisi- ja tervisekindlustus
  – teadustöö läbiviimiseks Jaapanis on võimalik taotleda granti. Taotluse nimetatud grandile teeb vastuvõttev teadlane oma asutuse kaudu.
 6. Vastuvõtvad Jaapani uurimisasutused ja teadlased
  – taotlejad peavad eelnevalt kooskõlastama vastuvõtjaga teadustöö plaani Jaapanis viibimise ajaks;
  – vastuvõtvad teadlased peavad täiskoormusega töötama kas ülikoolis või uurimisasutuses. JSPS’i poolt aktsepteeritavate vastuvõtvate uurimisasutuste loetelu on JSPS’i kodulehel 
  (http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/list_host.html)
 7. Taotlemine 
  – Taotlus esitatakse JSPS’ile Eesti Teadusagentuuri kaudu
  – Taotlejal peab olema loodud kontakt oma vastuvõtjaga
 8. Stipendiumi taotlemiseks on vajalikud järgmised dokumendid
  – taotlus etteantud vormil (Format-2-Postdoc)
  – vastuvõtva Jaapani teadlase nõusolek/ kutse
  – soovitus taotleja endiselt või praeguselt juhendajalt
  – koopia taotleja PhD kraadi diplomist või PhD sertifikaat (originaal). Kui doktorikraadi veel ei ole, siis kiri taotleja asutuselt, kus on märgitud kuupäev, millal taotleja kraadi omandab
  – vajadusel täiendavad dokumendid
  – taotlus esitada PDF formaadis dokumendifailina
  – kõik dokumendid peavad olema kas inglise või jaapani keeles. Kui esitatakse originaaldokument mõnes muus keeles, peab sellega kaasas olema ingliskeelne tõlge (tõlge võib olla mitteametlik, koostatud vastuvõtja või taotleja poolt).

Taotlusvorm
Juhend

NB! Palume hoolikalt tutvuda taotluse koostamise juhendiga ning arvestada sealseid soovitusi ning märkusi.

 

Informatsioon konkursi kohta:
Aare Ignat
Eesti Teadusagentuur
aare.ignat@etag.ee
JSPS koduleht (Standard programm)

Hea teadustava kokkuleppega ühines 21 teadus- ja arendusasutust

1. novembril allkirjastasid Eesti ülikoolid, teadus- ja arendusasutused, Eesti Teadusagentuur ja Haridus- ja Teadusministeerium hea teadustava kokkuleppe.
Hea teadustava kokkuleppega liitudes kinnitas teadusasutus, et ta austab teaduse alusväärtusi ja tegevuspõhimõtteid, mis on kirjas teadusasutuste, Eesti Teaduste Akadeemia, Eesti Teadusagentuuri ning Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös 2017. aastal valminud „Hea teadustava“ tekstis.

Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja prof Margit Sutrop sõnas, et tegelikult oleme veel pika tee alguses. Teadusasutuste otsustada jääb, kuidas neid põhimõtteid oma töötajateni viia, kuidas tagada, et neid ka järgitaks ning mismoodi korraldada väärkäitumise juhtude menetlemine. „Nüüd, peale allkirjastamist tulebki mõelda, kuidas saaks asutused üksi või koos aidata kaasa sellele, et teadlased saaksid oma tööd teha eetiliselt korrektselt. Samas peavad asutused olema valmis väärkäitumise juhtumeid menetlema nii, et erinevate teadusasutuste töötajatele oleks tagatud võrdne kohtlemine,“ lisas prof Sutrop.

Tänaseks on nii digi- kui ka käsikirjaliselt antud allkirjadega nõustunud head teadustava järgima 21 teadus- ja arendusasutust, lisaks allkirjastasid dokumendi Eesti Teadusagentuur ning Haridus- ja Teadusministeerium.

Hea teadustava kokkuleppe allkirjastasid

Cybernetica AS

Eesti Biokeskus

Eesti Keele Instituut

Eesti Kirjandusmuuseum

Eesti Kunstiakadeemia

Eesti Maaülikool

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

Eesti Rahva Muuseum

Eesti Taimekasvatuse Instituut

Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus

Estonian Business School

Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut

OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Ülikool

Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskus OÜ

Tartu Ülikool, sh Tartu Observatoorium

Tervise Arengu Instituut

Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS

Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskus

Eesti Teadusagentuur

Haridus- ja Teadusministeerium

Ettepanek hea teadustava kokkuleppe allkirjastamiseks esitati kõigile 22 Eesti positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutusele. Kõikide allakirjutanute nimed avaldatakse koos hea teadustava dokumendi ja hea teadustava kokkuleppega Eesti Teadusagentuuri kodulehel.

Otsime püsistažööri Eesti Teadusagentuuri Brüsseli büroosse

Otsime oma Eesti teadus- ja arendustegevuse (TA) büroosse Brüsselis püsistažööri.

Büroo osaleb Eesti teadus- ja arendustegevuse, sh asutuste tutvustamisel Brüsselis, korraldab seminare ja koosolekuid EL-i TA poliitikakujundajatele ja elluviijatele ning teistele sihtgruppidele Brüsselis; toetab TA informatsiooni vahendamist Eesti teadus- ja arendusasutuste ja Brüsselis tegutsevate EL-i institutsioonide, erialaorganisatsioonide, -liitude vahel, kontaktide loomist ning koostöövõimaluste vahendamist ja levitamist; osaleb Brüsselis asuva teiste riikide TA büroode võrgustiku (ingl Informal Group of RTD Liaison Offices, edaspidi IGLO) algatustes ja töögruppide tegevuses; pakub Eesti TA asutustele ruume Brüsseli büroo hoones koosolekute, seminaride jms korraldamiseks; pakub stažeerimisvõimalust Eesti ülikoolide ja teiste teadus- ja arendusasutuste ning ministeeriumite ja nende allasutuste töötajatele (akadeemilistele ja mitteakadeemilistele).

Stažööri tegevuse eesmärk on Eesti TA Brüsseli büroo töös osalemine, toetades büroo juhti peamiselt allpool kirjeldatud ülesannete täitmisel.

Tööülesanded

 • Euroopa Liidu teadus- ja arendustegevuse (TA) poliitikat ja -korraldust puudutava info kogumine (ja kogemuste lisandumisel ka analüüs);
 • suhtlemine Eesti ja Euroopa huvirühmadega teadus- ja arendustegevuse valdkonnas;
 • osalemine valdkonna infopäevadel ja seminaridel, memode koostamine;
 • ülevaadete ja uudiskirjade koostamine Euroopa Liidu teaduspoliitiliste arengute või teaduskorralduslike meetmete kohta;
 • IGLO TA büroode võrgustiku töörühmades ja muudel üritustel osalemine;
 • Brüsseli büroo ürituste, sh seminaride ja töötubade ettevalmistamine ja jätkutegevused;
 • TA ürituste ja taotlusvoorude kalendri pidamine;
 • stažööride korteri ja büroo haldamisega seonduv asjaajamine;
 • muud büroos vajalikud tegevused.

Nõudmised kandidaadile

 • kõrgharidus või selle omandamine, eelistatult Euroopa Liidu, rahvusvaheliste suhete või riigiteaduste õpingutega seotud valdkonnas;
 • soovitatavalt eelnev praktika- või töökogemus välismaal või Euroopa Liiduga seotud või rahvusvahelistes organisatsioonides või varasem kokkupuude EL-i teaduspoliitika ja arendustegevuse, sh innovatsiooni poliitika ja nende elluviimisega;
 • soov siduda oma karjäär rahvusvaheliste suhetega ning avaliku sektoriga pikemas perspektiivis;
 • teadmised Eesti ja/või Euroopa Liidu teadus-, arendustegevuse valdkondadest, innovatsiooni valdkonnast või kõrgharidusmaastikust;
 • väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 • väga hea eesti ja inglise keele oskus, kasuks tuleb prantsuse keele oskus;
 • iseseisev ja julge mõtlemine, algatus- ja koostöövõime;
 • hea pingetaluvus ja oskus mitut protsessi samaaegselt koordineerida;
 • hea esinemisoskus.

Omalt poolt pakume

 • tähtajalist praktikakohta, kuni 31.12.2018 (12 kuud);
 • praktikatasu 1100 eurot kuus (bruto);
 • tasuta elamiskohta Brüsselis korteris, kus peatuvad büroo lühiajalised stažöörid;
 • võimalust aidata kaasa Eesti ja EL-i teaduse- ja arendustegevuse arengule;
 • arengu- ja enesetäiendamise võimalusi.

Lisainformatsioon

 • Kandideerimiseks palume saata CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 19.11.2017 CV Online keskkonnast. Täiendavate küsimuste korral palun pöörduda Kadri Sirg, Brüsseli TA büroo juhataja, e-post kadri.sirg@etag.ee, telefon: +32 470 655 155. Kandidaadid, kes valitakse CV ja motivatsioonikirja põhjal vestlusvooru, peavad arvestama, et tööintervjuud toimuvad ajavahemikus 22.11-23.11.2017 Tartu kontoris.

Tööle asumise aeg  01.01.2018 (kokkuleppel ka hiljem)

Kandideerimine CV Online keskkonna kaudu