Konkurss maapõueressursse käsitleva uuringu läbiviija leidmiseks pikenes

Eesti Teadusagentuur otsustas pikendada 29.12.2016 avanenud maapõueressursse käsitleva uuringu läbiviija konkursi lõpptähtaega ühe kuu võrra. Ajapikendus võimaldab pakkujatel pakkumusi põhjalikumalt ette valmistada. Uus konkursi lõpptähtaeg on 31. märts 2017.

Tegemist on RITA programmi strateegilise teadus- ja arendustegevuse toetamise raames teostatava uuringuga „Maapõueressursside efektiivsemate, keskkonnasõbralikumate ja säästvamate kasutusvõimaluste väljatöötamine“.

Uuringu eesmärk on tuvastada maapõueressursside ning teisese toorme otstarbekaid ning innovaatilisi kasutus- ja töötlemisvõimalusi. Saadud tulemused võimaldavad teha otsuseid konkreetse maapõueressursi või teisese toorme kasutamiseks ning sellega seoses investeeringute ja töökohtade loomiseks. Lähteülesandega saab tutvuda SIIN.

Uuringut rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik.

Rohkem infot siin.

Kontakt
Liina Eek
RITA programmi juht
Eesti Teadusagentuur
731 7383, 5300 1912

 

Krista Aru: „Teaduse tegemiseks on vaja rõõmu ja julgust!“

õpilased_tervitavad_žyriid_Martin_Dremljuga foto
Martin Dremljuga foto teadusfestivali avamiselt

Täna, 28.aprillil kell 11 kuulutati Tallinnas Kultuurikatlas avatuks II Õpilaste teadusfestival, kus on koos parimad uurimistööde tegijad üle Eesti. Õpilaste teadustööde konkursi hindamiskomisjoni esimees Krista Aru  ütles noori uurijaid tervitades, et nemad on meie teaduse tulevik ning soovis neile rõõmsat meelt, püsivust ja julgust, sest teadustööks on vaja väga suurt rõõmu ja palju julgust.

28.-29. aprillini Tallinnas Kultuurikatlas toimuval Õpilaste teadusfestivalil tutvustatakse ja tunnustatakse kooliõpilaste uurimistöid. Õpilasteaduse aasta tähtsündmusele on tulemas enam kui 1500 külastajat. Pääs teadusfestivalile on prii ja oodatud kõik huvilised.

Kultuurikatlas toimuval üritusel tutvustavad oma uurimistöid õpilaste teadustööde riikliku konkursi 99 parimat, kelle hulgast selguvad 29. aprillil riiklike preemiate ja eriauhindade saajad. Kirev festivaliprogramm pakub vaheldusrikast koolivälist õpet. On põnevaid etteasteid, mänge ja katseid, esinevad teadusteatrid, osaleda saab töötubades ja nautida suure lava programmi. Oma esimesi teadusprojekte tutvustavad algkooliõpilased. Külastajatelgi on võimalus sõna sekka öelda ja valida publikupreemia saajaks põnevaim riikliku konkursi töö ning kõige enam meeldinud algkooli projekt. Festivalipäevade juht on Marek Sadam.

Eesti Teadusagentuuri teaduse populariseerimise osakonna juhataja Terje Tuisk ütles üritust kommenteerides, et teadusfestival avab kõigile võimaluse tutvuda sellega, mida noored uurivad: „Uurimistööd peegeldavad küll õpilaste endi huvisid, aga samas ka ühiskonnas toimuvaid arenguid, mis lõpptulemusena puudutavad meid kõiki. Paljud tööd viitavad noorte seas levinud probleemidele – näiteks toitumishäired, alkoholi mõju, välismaal töötavad vanemad jms, teisalt on näha, et meedias enam kajastust leidnud teemad hakkavad noorigi enam huvitama. Nii kasvas sel aastal märkimisväärselt kosmose ja kaugseirega seotud tööde hulk“ rääkis Terje Tuisk.

Teadusfestival toimub 28. aprillil kl 11.00-17.30 ja 29. aprillil kl 10.00-13.00. Riikliku konkursi võitjate autasustamine algab 29. aprillil kl 14.15, preemiad annab üle haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi.

Festivali kohta leiab täiendavat infot teadusagentuuri kodulehelt.

Õpilaste teadustööde riiklikust konkursist

Õpilaste teadustööde riikliku konkursi eesmärk on toetada koolides toimuvat uurimuslikku õpet, tunnustada uurimistööga tegelevaid noori ja nende juhendajaid ning pakkuda neile lisamotivatsiooni. Uurimistöö või praktilise töö koostamine on Eestis põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise üheks tingimuseks.

15. korda toimuvale konkursile esitati sel aastal 159 tööd 65 koolist, lõppvooru pääsesid 43 kooli õpilased. Konkursi auhinnafond on 11 400 eurot ja riiklike preemiatega tunnustatakse nii tööde autoreid kui nende juhendajaid. Konkursil valitakse Eesti esindajad Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursile ning USAs toimuvale maailma suurimale õpilaste teadusprojektide konkursile Intel ISEF. Oma lemmiku saavad esmakordselt valida ka teadusfestivali külastajad. Kõikide lõppvooru jõudnud tööde nimekirjaga saab tutvuda teadusagentuuri veebilehel.

Korraldab Eesti Teadusagentuur.

Õpilaste teadusfestivali toimumist finantseeritakse Euroopa Regionaalfondist TeaMe+ tegevustest.

Õpilaste teadusfestivali lisainfo:
Margit Lehis, konkursi peakorraldaja, tel 520 320 70, margit.lehis@etag.ee

Õpilaste teadustööde riikliku konkursi lisainfo:

Kaili Kaseorg-Cremona, konkursside koordinaator, tel 580 50 869, kaili.kaseorg@etag.ee

Otsime produtsenti ja lavastajat

Eesti Teadusagentuur, Haridus- ja Teadusministeerium  ning Euroopa Komisjon korraldavad 22.-27. septembril Tallinnas 29. Euroopa noorte teadlaste konkurssi. Otsime Euroopa noorte teadlaste konkursi EUCYS 2017 avatseremoonia, Eesti ja Euroopa noorte teadlaste kohtumise, EUCYS 2017 autasustamistseremoonia ja EUCYS 2017 lõpupeo jaoks produtsenti ja lavastajat, kes aitaks saavutada sujuva ja huvitava piduliku ürituse toimumise.

EUCYS 2017 avatseremoonia toimub 23. septembril kell 12-13 restoranis Dvigatel, Ülemiste Citys. Avamisel on kohustuslikeks osadeks: ürituse avamine kõnega Euroopa Komisjoni esindaja poolt koos avamistegevusega (võib olla nt lindi lõikamine vms, aga palju põnevam ja Eestile omasem, nt IT-lahendus), kõne Eesti riigi esindajalt, osalevate riikide lippude sissetoomine koos vastava riigi visuaalse tutvustusega.

Produtsent:

 • Mõtleb välja üritusele sobiva lavastusliku lahenduse ja etteasted
 • Planeerib ürituse ajakava ning aitab kinni pidada sellest ürituse toimumise ajal
 • Leiab sobiva muusikalise etteaste ja sõlmib muusikutega vajalikud kokkulepped
 • Leiab ürituse juhi, kes valdab inglise keelt, ja sõlmib temaga kokkulepped
 • Juhendab ürituse moderaatorit ning muusikuid
 • Aitab planeerida ja lahendada avatseremoonia tehnilised vajadused

 

EUCYS 2017 Eesti noorte ja võistlusel osalevate noorte kohtumisõhtu toimub 23. septembril kell 18-22 Energiakeskuses. Ürituse jooksul toimub püstijala toitlustamine.

Produtsent:

 • Mõtleb välja üritusele sobiva lavastusliku lahenduse ja etteasted
 • Mõtleb välja üritusele sobiva teema ja teemaga sobivad sotsialiseerumismängud
 • Planeerib ürituse ajakava ning aitab kinni pidada sellest ürituse toimumise ajal
 • Leiab üritusele mängujuhi, kes valdab inglise keelt, kes osalevatele noortele mõeldud mänge läbi viiks. Mänge tuleks läbi viia kasutades Energia avastuskeskuse ekspositsiooni.

 

EUCYS 2017 autasustamistseremoonia toimub 26. septembril kell 11-13 Estonia kontserdisaalis. Autasutamisel on kohustuslikeks osadeks: kõne Euroopa Komisjoni esindaja poolt, kõne Eesti riigi esindajalt (loodetavasti presidentilt), autasude üle andmine koos autasustatava töö visuaalse tutvustusega, auhinna saajate pildistamine koos auhinna üleandjaga, lipu üleandmine järgmisele korraldajale, korraldajate tänamine.

Produtsent:

 • Mõtleb välja üritusele sobiva lavastusliku lahenduse ja etteasted
 • Planeerib ürituse ajakava ning aitab kinni pidada sellest ürituse toimumise ajal
 • Leiab sobiva muusikalise etteaste ja sõlmib muusikutega vajalikud kokkulepped
 • Leiab ürituse juhi, kes valdab inglise keelt, ja sõlmib temaga kokkulepped
 • Juhendab ürituse juhi, ning muusikuid
 • Aitab planeerida ja lahendada avatseremoonia tehnilised vajadused

EUCYS 2017 lõpupidu toimub 26. 09 kell 19-24 Tallinna Lauluväljakul. Ürituse jooksul toimub laudades toitlustamine. Antakse üle konkursi mängude auhinnad, tänatakse korraldajaid ja osalejaid.

Produtsent:

 • Mõtleb välja üritusele sobiva lavastusliku lahenduse ja etteasted
 • Planeerib ürituse ajakava ning aitab kinni pidada sellest ürituse toimumise ajal
 • Leiab sobiva elava tantsumuusika ja sõlmib muusikutega vajalikud kokkulepped
 • Leiab ürituse juhi, kes valdab inglise keelt, ja sõlmib temaga kokkulepped

 

Palume teil esitada ideekavandi (ürituste raamistiku) EUCYS 2017 ürituste läbiviimiseks, ajakava ürituste ettevalmistamiseks ning hinnapakkumise, mis hõlmaks nii teie töötasu kui ka vahendatavate muusikut ja õhtujuhtide töötasu. Palun kõikide teenuste hinnad eraldi välja tuua. Muudatused hinnapakkumises on hilisemalt võimalikud, kui need tulenevad muusikute või õhtujuhtide vahetusest. Muudatused pakkumises produtsendi ja tema meeskonna töötasu osas ei ole peale lepingu sõlmimist lubatud.

Pakkumuste hindamisel on ideekavandi osakaal 60% ning hinna osakaal 40%.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 6. märts 2017. Palun saatke pakkumine, ajakava ja ideekavand e-postil liina.raju@etag.ee

Täiendav informatsioon:

Liina Raju
EUCYS 2017 projektijuht
liina.raju@etag.ee
tel: 53499250

Mobilitas Pluss tippteadlase toetuse taotluse esitamise tähtaeg pikenes

Mitme ülikooli ettepanekul otsustas Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu pikendada 1. veebruaril avanenud Mobilitas Pluss tippteadlase toetuse taotluste esitamise tähtaega. Uus lõpptähtaeg on 31. märts 2017. aastal kell 17:00 Eesti aja järgi.

Tippteadlase toetus on mõeldud välisriigist Eestisse tuleva rahvusvaheliselt kõrgel tasemel teadlase uurimisprojekti täitmiseks. Palgatav teadlane peab olema vähemalt viis viimast aastat töötanud väljaspool Eestit. Toetus eraldatakse positiivselt evalveeritud TA asutusele. Asutuse omafinantseering on 17 protsenti projekti kuludest.

Toetuse summa on kuni 150 000 eurot aastas (koos omafinantseeringuga kuni 180 722,89 eurot aastas). Tippteadlase toetuse pikkus on 36-60 kuud.

Mobilitas Pluss programmi rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik. Programmi kogueelarve on 35 373 770 eurot.

 

Täpsem info:
Tiina Loit-Oidsalu
Mobilitas Pluss vanemkonsultant
731 7359

Edu papilloomiviiruse tekitatud vähkkasvajate ravimite väljatöötamisel tuli aastatepikkuse teadustööga

Akadeemik Mart Ustavi juhitud Icosagen Cell Factory, TÜ Tehnoloogiainstituudi ja TÜ Keemiainstituudi koostöös tehtud edusammud papilloomiviiruse tõttu tekkivate vähkkasvajate ravimite väljatöötamisel pälvivad tähelepanu maailma teadusajakirjades ja teadusringkondades.

Eile ilmus avatud juurdepääsuga teadusjakirjas PLOS Phatogens meie teadlastelt artikkel „Identification of several high-risk HPV inhibitors and drug targets with a novel high-throughput screening assay.“

http://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1006168

Mart Ustavi sõnul seisab teadlastel ees suur töö. „Meie välja töötatud ja valideeritud ravimikandidaatide skriiningsüsteem loob võimalused reaalseks läbimurdeks inimese papilloomiviiruste poolt tekitatavate vähkkasvajate vastase ravimi loomiseks. Ravimikandidaatide identifitseerimise järgselt viime läbi pre-kliinilised ravimikatsetused loomadel,  seejärel seisavad ees  inimkatsed. Ainult inimkatsetes saadud tõenduste alusel saab võtta sellised ravimid kasutusele inimeste ravis,“ toonitas professor, akadeemik Mart Ustav.

Eestis sureb papilloomiviiruse tekitatud kasvajatesse umbes 100 inimest aastas, maailmas üle 250 000.  Aastas diagnoositakse ainuüksi USA-s kuus miljonit uut nakatumisjuhtu.

Samal teemal :

Tartu ülikooli teadlased saavutasid läbimurde inimese papilloomviiruse ravimite arenduses

Eesti teadlased saavutasid emakakaelavähki tekitava viiruse ravi uuringutes läbimurde

Vaata animatsiooni ravimiarenduse kohta Youtube’is

 

 

 

Kutsume osa võtma teaduse populariseerimise projektikonkursist 2017

Taotlusi võivad esitada kõik Eestis teadust populariseerivad teadusasutused, mittetulundusühingud, koolid, kohalikud omavalitsused ning teised füüsilised ja juriidilised isikud. Konkursi tähtaeg on 9. märtsil.

Konkursi eelarve on 155 000 eurot. Üksiktaotluse summale ei ole seatud ülem- ega alampiiri. Konkursi tulemused tehakse teatavaks aprilli lõpus. Konkursi korraldab Eesti Teadusagentuur, rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Projektikonkursi kaudu rahastatakse nii ühekordseid kui korduvaid teadust populariseerivaid tegevusi, millest osasaajate ega ka elluviijate ring pole piiratud. Toetust on saanud näiteks koolid, ülikoolid, muuseumid ja teised asutused, mis on viinud läbi erinevaid teadusvaldkondi tutvustavaid tegevusi eriilmelistele teadushuviliste kogukondadele. Projekti tegevused peaksid olema lõppenud hiljemalt 2018. aasta lõpuks.

Möödunud aastal toetati ajakirja Horisont digiteerimist, Eesti Keele Instituudi keeletehnoloogilisi õppevideosid,  võistlust Teaduslahing ja First Lego League programmi lasteaedades. Koolidesse on jõudnud oma valdkonda tutvustama „Rändav Bioklass“ ja „Lahe geograafiatund“.  Korraldatakse teaduspäevi ja –konverentse.

Rohkem infot toetatud projektidest:  http://www.etag.ee/tegevused/konkursid/projektikonkurss/rahastatud-projektid/

Täiendav info ja link taotlusvormidele asuvad SA Eesti Teadusagentuuri teaduse populariseerimise veebilehel: http://www.etag.ee/tegevused/konkursid/projektikonkurss/

Lisainfo: Katrin Saart, telefonil 7300 378 või e-posti aadressil katrin.saart@etag.ee

 

Avanes Mobilitas Pluss programmi 2017. aasta taotlusvoor

1. veebruarist avanes Mobilitas Pluss programmi mobiilsustoetuste uus taotlusvoor. Eesti Teadusagentuur pakub seeläbi teadusasutustele, ettevõtetele ja kõrgkoolidele võimalust tuua välismaalt Eestisse andekaid teadustöötajaid. Mobilitas Pluss toetused on mõeldud järeldoktorite, mõnda aega välismaal töötanud ja nüüd tagasi pöörduvate teadlaste ning tippteadlaste Eestisse toomiseks. Taotlusvoor sulgub 3. märtsil 2017 kell 17:00.

Võrreldes mulluse taotlusvooruga on tänavu toimunud mõned muudatused tagasipöörduva teadlase toetuse tingimustes. Nimelt on nüüd ka tagasipöörduva teadlase uurimisprojekti lubatud kestus 12-24 kuud, endise poole aasta kuni aasta asemel.

„Pikendasime tagasipöörduva teadlase uurimisprojekti pikkust kahel põhjusel. Esiteks võimaldab pikem projekt teadlasel end Eestis paremini sisse seada ja teadustööd tegema hakata. Teiseks põhjuseks on esimeses voorus saadud kogemus, mis näitas, et konkurents tagasipöörduva teadlase toetusele oli oluliselt madalam, kui järeldoktoritoetusele.“ sõnas Eesti Teadusagentuuri teadusprogrammide osakonna juhataja, Oskar Otsus.

Alanud taotlusvooruga on plaanis välja anda orienteeruvalt 20 järeldoktoritoetust, 10 tagasipöörduva teadlase toetust ning 4-7 tippteadlase toetust.

Toetuste ülevaade

Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus on mõeldud välisriigist Eestisse tuleva teadlase uurimisprojekti (järeldoktoriprojekti) täitmiseks. Toetus eraldatakse vastuvõtvale TA asutusele, kõrgkoolile või ettevõttele, kus järeldoktoriprojekt läbi viiakse. Asutuse omafinantseering on 5 protsenti uurimisprojekti kuludest.

 • Toetuse summa on  aastas 31 710 eurot (mitte-eksperimentaalteadused) või 34 650 eurot (eksperimentaalteadused)
 • Järeldoktoriprojekti pikkus on 12-24 kuud

Tagasipöörduva teadlase toetus on mõeldud välisriigis järeldoktorantuuri läbinud (või võrreldaval tasemel teadustööd teinud) ja Eestisse tuleva teadlase uurimisprojekti täitmiseks. Toetus eraldatakse TA asutusele, ettevõttele või kõrgkoolile, kus tagasipöörduv teadlane tööle asub. Asutuse omafinantseering on 5 protsenti projekti kuludest.

 • Toetuse summa on aastas 31 710 eurot (mitte-eksperimentaalteadused) või 34 650 eurot (eksperimentaalteadused)
 • Tagasipöörduva teadlase projekti pikkus on 12-24 kuud

Nii järeldoktorantuuri tulijatel kui tagasipöörduvatel teadlastel on võimalik saada 6500 eurot ühekordset ümberasumistoetust, kui nad pole 180 päeva enne taotlusvooru avamise kuupäeva elanud, õppinud või töötanud Eestis.

Tippteadlase toetus on mõeldud välisriigist Eestisse tuleva rahvusvahelisel tasemel nimeka teadlase uurimisprojekti täitmiseks. Palgatav teadlane peab olema vähemalt viis viimast aastat töötanud väljaspool Eestit. Toetus eraldatakse positiivselt evalveeritud TA asutusele. Asutuse omafinantseering on 17 protsenti projekti kuludest.

 • Toetuse summa on kuni 150 000 eurot aastas (koos omafinantseeringuga kuni 180 722,89 eurot aastas)
 • Tippteadlase toetuse pikkus on 36-60 kuud

Eelnimetatud toetuste taotlusvooru sulgemise aeg on 3. märtsil 2017. aastal kell 17.00 Eesti aja järgi.

Mobilitas Pluss programmi rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik. Programmi kogueelarve aastani 2022 on 35 373 770 eurot.

 

Täpsem info:

Tiina Loit-Oidsalu
Mobilitas Pluss vanemkonsultant
731 7359
Oskar Otsus
Mobilitas Pluss juht
7 317 350

 

Otsime teaduslaagri ja/või -nädala koolitusmaterjalide koolitajat

SA Eesti Teadusagentuur (ETAg) otsib märtsi koolivaheajal 2017 toimuva koolituse koolitajat,  teadushuviringi juhendajatele või huvijuhtidele.

Koolituse sisuks on temaatilise teadusnädala/-laagri jaoks praktiliste töödeks juhendite pakkumine koos tegevusprotsessi kirjeldusega järgnevatel teemadel:

 1. Maateadus ja bioloogia
 2. Keemia
 3. Kosmosetehnoloogia
 4. Füüsika

Iga teema käsitlust vähemalt 20 tunni ulatuses. Tegevused peavad olema praktilised, integreeritud igapäevaeluga ja välja toodud lõiming erinevate õppeainetega. Praktilised tegevused peavad sobivad I ja II kooliastme õpilastele.

Koolitaja ülesandeks on ette valmistada koolituspäeva kava, edastada eelnevalt kõigi teemade kohta materjalid/tööjuhendid ETAg-i TeaMe+ koordinaatorile ja viia läbi tööjuhenditel põhinev koolituspäev osalejatele.

Koolitus on ühepäevane ja toimub märtsi koolivaheajal Tartus, täpne kuupäev selgub lepingu sõlmimise ajaks. Koolituse kestus kokku on 8 akadeemilist tundi (millele lisandub ettevalmistusaeg).

ETAg katab koolitusruumide, toitlustuse ja koolitusmaterjalide trükkimisega seonduvad kulud ja hüvitab vajadusel koolitaja materjalikulu.

Pakkumisi ootame hiljemalt 9. veebruaril kell 10.00, 2017 e-posti aadressil: katrin.saart@etag.ee

Kandideerimiseks palume saata:

 • CV, mis sisaldab infot koolitaja kogemustest antud koolitusteemal;
 • Vähemalt ühe teema praktiliste tööde kirjeldused;
 • Hinnapakkumine (palun esitage koolitaja töötasu maksumus ETAgile lõpphinnana ehk koos kõigi maksudega)

 

Koolitust rahastatakse ERF-i programmi TeaMe+ toel.

TeaMe+_lipud_horisontaalne_color

 

Kontakt ja lisainfo
Katrin Saart
Eesti Teadusagentuur
Tel 730 0378
E-post katrin.saart@etag.ee

 

Rahvusvaheline konverents „Aus teadus – mõtestades head teadustava“

10. veebruaril 2017 kell 10-16.30 Tartu Ülikooli peahoones (Ülikooli 18, Tartu). Konverentsi keskmes on väärkäitumise ja küsitavate praktikate piiritlemine ning eristamine heast teadusest. Rahvusvahelises avalikkuses tuleb järjest rohkem päevavalgele ekstreemseid teadusliku väärkäitumise juhtumeid, mis on toonud kaasa teaduse usaldusväärsuse vähenemise. Seetõttu on Eesti ülikoolid ja teadusasutused muutunud ärevaks ning küsivad, kuidas teadusliku väärkäitumise juhtumeid ära hoida ning kaebusi lahendada. Eetikakonv plakat

Otsime vastuseid küsimustele:

• Milline on praegu koostamisel olev Euroopa hea teadustava?
• Miks on Eestil vaja sõnastada oma head teadustava?
• Millistest teaduseetika juhtnööridest lähtumist ootab Euroopa Komisjon teadlastelt?
• Kuidas piiritleda väärkäitumist, küsitavaid praktikaid ja head teadust? Kust jookseb piir musta, valge ja halli ala vahel?
• Mil viisil mõjutavad erinevad reeglid ja organisatsioonikultuur teadlaste eetilist käitumist?
• Kuidas head teadust edendada?

Konverentsi töökeel on inglise keel.

Konverentsi korraldab Tartu Ülikooli eetikakeskus koostöös Eesti Teadusagentuuriga, toetavad Tartu Ülikooli Arengufond ning Euroopa Komisjoni rahastatud Horizon 2020 projekt „Promoting Integrity as an Integral Dimension of Excellence in Research“ (PRINTEGER).

Konverents toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013“ jätkuprogrammi 2015–2020 raames.

Registreerimine ja päevakava: http://www.eetika.ee/et/konverents-researching-integrity

Kasvatusteaduslike tööde riiklikule konkursile on aega töid esitada kuni 1. märtsini

2017. aasta kasvatusteaduslike tööde riiklikule konkursile saab töid  esitada kuni 1. märtsini (kaasa arvatud). Konkursi preemiafond on 8100 eurot. Preemiad antakse üle aprillis Tallinnas toimuval hariduskonverentsil.

Juhime teadustööde esitajate tähelepanu sellele, et osades kategooriates toimub konkurss üle aasta.

Sel aastal ootame töid järgnevates kategooriates:

 • võõrkeeles publitseeritud teadustöö/artikkel
 • magistritöö
 • publitseeritud/aprobeeritud doktoritöö (Heino Liimetsa nimeline preemia)
 • didaktilis-rakenduslik töö või õpik (üld-, kutse- ja kõrgharidusõpikud, mida täiendavad metoodilised juhendmaterjalid ja õpetajaraamat)

Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss aitab esile tõsta ja tunnustada parimaid kasvatusteadlasi ning kasvatusteaduslikku uurimistööd laiemalt, õhutades uurimistulemuste publitseerimist ja tutvustamist õpetajatele ning kogu avalikkusele.

Esimene, toona Heino Liimetsa nimeline kasvatusteaduslike tööde konkurss, toimus 1990. aastal. Konkursi üle veerandsaja aastase ajaloo jooksul on tunnustatud sadu haridusteadlasi. Möödunud aastal esitati konkursile 39 teadustööd.

Aastast 2002 on konkursil riikliku konkursi staatus, seda korraldavad Eesti Teadusagentuur ja Eesti Akadeemilise Pedagoogika Selts,  rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Konkursi veebileht:  http://www.etag.ee/tegevused/konkursid/kasvatusteaduslike-toode-konkurss/

 

Kontakt ja lisainfo

Sirli Taniloo, Eesti Teadusagentuur

telefon: 7 317 347; 52 60 562

e-post: sirli.taniloo@etag.ee

 

 

ERA-CVD ühiskonkurss teemal “Mechanisms of early atherosclerosis and/or plaque instability in Coronary Artery Disease” on avatud

ERA-CVD  (ERA-Net on Cardiovascular Diseases) on projekt, mille eesmärgiks on soodustada ja laiendada rahvusvahelist kardiovaskulaarsete haiguste teemalist teaduskoostööd Euroopa riikide vahel.

Projekti raames on nüüd välja kuulutatud teine ühiskonkurss (JTC 2017), kus osaleb 17 teadust rahastavat organisatsiooni 16-lt maalt.

Ühiskonkursile esitatavad taotlused teemal Coronary Artery Disease (CAD) peavad katma vähemalt ühe järgnevatest alateemadest:

 • Exploration of mechanisms leading to plaque instability
 • Improvement of  imaging  techniques  as  well  as  validation  of  biomarkers (genetic, epigenetic,   lipidomic,   proteomic,   metabolomics,   microbiota), leading   to   earlier recognition  of risk  and/or  protective 

Lisaks peaks igas taotluses arvesse olema võetud interdistsiplinaarsust, soolist tasakaalu ja rahvusvahelist haaret.

Taotluse esitamisel tuleb meeles pidada, et iga teadlane võib olla nimetatud ainult ühes taotluses ning et taotluses peab olema minimaalselt 3 ja maksimaalselt 5 taotlejat, kes esindavad vähemalt 3 erinevat konkursil osalevat maad. Juhul, kui taotlusesse on kaasatud partnerid Eestist, Lätist, Poolast, Rumeeniast, Slovakkiast ja Türgist, võib taotluses olla kuni 6 partnerit.

Taotlused tuleb esitada läbi elektroonilise taotlussüsteemi https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/eracvd_jtc2017

Konkurss on kaheetapiline ning eeltaotluste esitamise tähtaeg on 6. märts 2017 kell 16:00 CET.

Eesti teadusgruppide toetused makstakse programmist Mobilitas Pluss, mille elluviija on Sihtasutus Eesti Teadusagentuur ja mida rahastatakse refinantseerimise põhimõttel Euroopa Regionaalarengu Fondist. Maksimaalne projekti toetus on kuni 150 000 eurot. Kõik hüvitatavad kulud peavad olema vastavuses programmi Mobilitas Pluss toetuse andmise tingimustes toodud abikõlblikkuse nõuetega ning ühendmääruses sätestatuga.

 

Info ühiskonkursi kohta: Margit Suuroja; Tel 731 7361 ja  5564 0548;  E-post: margit.suuroja@etag.ee
Info programmi Mobilitas Plus ja projekti eelarve koostamise küsimustes: Margus Harak; Tel 731 7343; E-post: margus.harak@etag.ee

Rohkem infot ERA-CVD kodulehelt http://www.era-cvd.eu/286.php

NUTIKAS toetusmeetme teine taotlusvoor annab rohkem raha ettevõtte käsutusse

Alates 23. jaanuarist pakuvad sihtasutus Archimedes ja Eesti Teadusagentuur taas ettevõtetele toetust teadusasutustelt rakendusuuringute või tootearendusprojektide tellimiseks.

Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute toetusmeetme (NUTIKAS) eesmärk on kaasata teadlasi ettevõtete rakendusuuringutesse ning ühtlasi tuua rohkem eraraha teadus- ja arendustegevusse. Alanud teises taotlusvoorus pööratakse varasemast rohkem tähelepanu kulutustele, mida tehakse teadusasutuselt tellitava arendusprojekti elluviimiseks ettevõtte sees.

Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse ja teaduse asekantsler Indrek Reimand märkis, et NUTIKAS toetusmeede on muudetud ettevõtetele märksa atraktiivsemaks. „Anname ettevõtetele rohkem vabadust ja võimalusi toetussummade kasutamisel, et suurendada nende huvi teadlastelt rakendusuuringute ja tootearendusprojektide tellimise vastu. Erasektori tellimusel või ettevõtetega koostöös toimuva teadus- ja arendustegevuse soodustamine on ühe eesmärgina toodud välja ka valitsuse tegevusprogrammis.“

Toetussumma ühe projekti kohta on 20 tuhat kuni 2 miljonit eurot. Sellest vähemalt 80 protsenti peab moodustama teadusasutuselt tellitav rakendusuuring või tootearendus. Kuni 20 protsenti toetuse summast on aga lubatud kasutada nende kulude katteks, mis tehakse projektiga seonduvalt ettevõtte sees. Võrreldes esimese taotlusvooruga on laienenud abikõlbulike kulude ring ning on suurenenud nende kulude osakaal.

NUTIKAS toetuse määr on 25-70 protsenti projekti abikõlbulike kulude maksumusest. Täpne ulatus sõltub ettevõtte suurusest ja sellest, kas tellitav projekt on rakendusuuring või tootearendus.

 

Vooru lõpuni üheksa miljonit eurot

Taotlusi saavad esitada Eesti äriregistrisse kantud ettevõtted, kes võivad kaasata projekti tulemustest  huvitatud partnereid. Taotlemine toimub elektrooniliselt Eesti Teadusinfosüsteemis (ETIS). Taotlusvooru eelarve on üheksa miljonit eurot. Taotlusvoor kestab kuni 20.12.2017 või eelarvemahu täitumiseni.

Toetustingimusi tutvustatakse lähemalt infopäevadel 30.01.17 Tartus ja 31.01.17 Tallinnas. Infopäevadele saab eelnevalt registreeruda kuni 29. jaanuarini või kohtade täitumiseni siin.

„Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades“ on Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusmeede, mille eesmärk on soodustada koostööd ettevõtete ning teadus- ja arendusasutuste vahel, suunates teadusasutusi rohkem arendama ka ettevõtetele olulisi valdkondi. Aastani 2022 on toetusmeetmes kasutamiseks 26,6 miljonit eurot. Raha selleks tuleb Euroopa Regionaalarengufondist ja Eesti riigilt.

 

Lisainfo:

 

Kontakt:

Tea Tassa – SA Archimedes meetmehoidja, tel 730 0396, tea.tassa@archimedes.ee

Viktor Muuli  – ETAg, nutika spetsialiseerumise valdkonna juht, 730 0325, viktor.muuli@etag.ee

Kutse Õpilaste teadusfestivali toitlustamise hinnapakkumisele!

Palume hinna- ja menüüpakkumist õpilaste teadusfestivali (ÕTF 2017) osalejate toitlustamiseks. Pakkumuses tooge eraldi välja toitude hinnad ja kaalud, et pakutavat oleks võimalik võrrelda. Pakkumuste esitamise viimane päev on 31. jaanuar.
Pakkumused tuleb saata e-posti aadressile margit.lehis@etag.ee

 Festivali toimumise aeg:

27.-28. aprill 2017

Toimumiskohad: Tallinna Lauluväljak ja Energia avastuskeskus (Põhja pst 29, Tallinn). Välistatud ei ole, et Energia avastuskeskuse asemel korraldame vastuvõtu kusagil mujal, aga menüüsoov jääb samaks, ilmselt ka mööblivajadus.

Festivali toitlustusala on lauluväljaku 3. korrusel, klaassaali kohal asuval rõdul.
Mööblit cateringi jaoks (ka laudlinu jm vajalikku) korraldajad lauluväljakult küsinud ei ole, selle peab toitlustaja ise kaasa võtma või Lauluväljakuga sel teemal otse suhtlema.

NELJAPÄEV, 27. APRILL

 1. Kell 10-17.30
  Värskenduspaus. Osalejaid: 250
  Festivali toitlustusala. Sissepääs toitlustusalale kaelakaardiga.

Puuvili, köögivili, magusad ja soolased küpsised. Tavaline mullita kannuvesi (võib olla lisatud midagi maitseks), tee, kohv.

 1. Kell 10-17.30
  Žürii tööruum. Osalejaid 20.
  Sissepääs ruumi žürii kaelakaardiga.

Puuvili, köögivili, magusad ja soolased küpsised. Tavaline mullita kannuvesi (võib olla lisatud midagi maitseks), tee, kohv.

 1. Kell 13-14

Lõunasöök. Osalejaid 250
Festivali toitlustusala.
Sissepääs toitlustusalale kaelakaardiga.

Supivalik, vähemalt kolm erinevat suppi, sh üks taimetoitlastele.
Leib, sai, soolane pirukas (kahte sorti, sh üks ilma lihata).
Magustoit või magus saiake (palun näidake kummagi hind eraldi).

 

 1. Kell 13-14

Lõunasöök

Žürii tööruum. Osalejaid 20.
Sissepääs žürii kaelakaardiga.

Supivalik, vähemalt kolm erinevat suppi, sh üks taimetoitlastele.
Leib, sai, soolane pirukas (kahte sorti, sh üks ilma lihata).
Magustoit või magus saiake (palun näidake kummagi hind eraldi)

 1. Kell 19:30
  Pidulik konverentsivastuvõtt.
  Energiakeskus, Põhja pst 29 (asukoht võib muutuda).
  Osalejaid 200

Alkoholivaba tervitusjook
Suupiste- ja salativalik
Puu- ja köögiviljad
Tort
Kohv/tee
Kannuvesi, mahl

 REEDE, 28. APRILL

 1. Kell 10-13.00
  Värskenduspaus. Osalejaid: 230
  Festivali toitlustusala. Sissepääs toitlustusalale kaelakaardiga.

Puuvili, köögivili, magusad ja soolased küpsised. Tavaline mullita kannuvesi (võib olla lisatud midagi maitseks), tee, kohv.

 1. Kell 13-14
  Lõunasöök. Osalejaid 230
  Festivali toitlustusala.
  Sissepääs toitlustusalale kaelakaardiga.

Supivalik, vähemalt kolm erinevat suppi, sh üks taimetoitlastele.
Leib, sai, soolane pirukas (kahte sorti, sh üks ilma lihata).
Magustoit või magus saiake (palun näidake kummagi hind eraldi).

Täiendavate küsimuste korral võtke kindlasti ühendust aadressil margit.lehis@etag.ee või tel 730 0335, 520 3270 – Margit Lehis, ÕTF 2017 projektijuht, Eesti teadusagentuur

 

Õpilaste uurimistööd on oodatud riiklikule konkursile

Kutsume õpilasi esitama oma uurimistööd 2017. aasta õpilaste teadustööde riiklikule konkursile! Konkursitööde esitamise tähtaeg on 1. märtsil 2017.

Konkursi lõppvoor, kuhu kutsutakse kuni 100 parima töö autorid oma töid stendiettekannetena esitlema ja konkursi auhindade kätteandmine toimuvad Õpilaste teadusfestivalil 27.-28. aprillil 2017. a Tallinna lauluväljakul. Preemiasaajad kuulutatakse välja festivali teisel päeval 28. aprillil. Preemiafond on 11 400 eurot.

Auhinnad

Konkursile saabunud töid hinnatakse eraldi põhikooli ja gümnaasiumi astmes. Lisaks õpilaste preemiatele on  rahalised auhinnad on ka esimese preemia pälvinud tööde juhendajatele.

Auhinnasaajate seast valitakse välja Eesti esindajad Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursile ning rahvusvahelisele teadusmessile Intel ISEF Ameerika Ühendriikides. Lisaks ka osalemine noorte teadusnädalal Londonis, noorte teaduslaagris Šveitsi alpides ja Šveitsi talendifoorumil.

Eriauhindu andsid eelmise aasta konkursil välja enam kui 20 asutust: Eesti Ajaloomuuseum, Eesti Energia, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Loodusmuuseum, Eesti Ornitoloogiaühing, Tallinna loomaaed, Tartu Observatoorium, Teaduskeskus AHHAA, Tervise Arengu Instituut, Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikool, Tartu Ülikool, Eesti Loodus, Eesti Rahva Muuseum, Eesti Teaduste Akadeemia, Eesti Tervishoiu Muuseum, Energia Avastuskeskus, Keskkonnaamet, Keskkonnaministeerium, Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalkindlustusamet, Eesti Psühholoogide Liit jt.

Rohkem teavet konkursi ja osalemistingimuste kohta saab Eesti Teadusagentuuri veebilehelt:

http://www.etag.ee/tegevused/konkursid/opilaste-teadustoode-konkurss

Konkursitööde esitamise keskkond on avatud aadressil www.etag.ee/konkursid

Millistest konkurssidest saab veel osa võtta?

Oma uurimistöid saavad juba konkursikeskkonna (www.etag.ee/konkursid) kaudu esitada ka need õpilased, kes võtavad osa Tartu Keskkonnahariduse Keskuse keskkonna-alaste uurimistööde konkursist (tööde esitamine kuni 20. veebruarini), lisainfo:  http://www.tartuloodusmaja.ee/ET/uldinfo/uudised/uurimust%C3%B6%C3%B6de-konkurss/

 

Lisainfo:

Kaili Kaseorg-Cremona

konkursi koordinaator
Eesti Teadusagentuur
www.etag.ee
tel 5805 0869

 

Ministeeriumid otsivad rakendusuuringutega lahendusi Eesti elu kitsaskohtadele

Kuidas teha kindlaks täpne ajahetk, mil sõidukiroolist tabatud joobes juht alustas alkoholi tarbimist? Millised väljavaated on Eesti postivõrgu töö paremaks korraldamiseks? Kuidas tagada ravikindlustuseta inimestele ravikindlustuskaitse? Need on vaid mõned näited probleemidest, mille lahendamiseks on üheksa ministeeriumi tellimas rakendusuuringuid, et lähtuda vastavate poliitikate kujundamisel teaduspõhistest tulemustest. Uuringute eelarve on 535 000 eurot. Sellest poole katavad ministeeriumid ise, teine pool tuleb Eesti Teadusagentuuri teadmistepõhist poliitikakujundamist toetava programmi (RITA) eelarvest.

Toetatavad 10 uuringuprojekti valis välja 9. jaanuaril kogunenud ministeeriumite teadusnõunikest koosnev hindamispaneel. Tegemist oli järjekorras juba kolmanda taotlusvooruga, mille käigus esitavad ministeeriumid Eesti Teadusagentuurile kaasrahastamiseks uuringuettepanekuid, mille tulemused võiks olla abiks poliitikakujundamiseks oluliste otsuste langetamisel.

Ministeeriumite koostöö kasvab

„Seekordses voorus rahastatakse ka mitme ministeeriumi ühiseid huve katvaid projekte. Näiteks uurivad kultuuriministeerium ja sotsiaalministeerium koos muu emakeelega inimeste eesti keele õppe korraldamise võimalusi. Kaitseministeerium ja siseministeerium on aga huvitatud kriisiolukordade tarbeks riigi kasutuses olevate vajalike tagavarade õiguslikust analüüsist,“ tõi RITA programmi juht Liina Eek näiteid koostööst.

Esimene samalaadne taotlusvoor toimus mullu suvel. Eesti Teadusagentuur on RITA programmi vahenditest toetanud sel moel senini 24 poliitikakujundamiseks olulise rakendusuuringu tellimist. Mitmed neist on leitavad juba ka Eesti Teadusinfosüsteemis ETIS.

RITA programmi eesmärk on suurendada teadus- ja tõenduspõhisust riigi otsustusprotsessides. See aitab kujuneda riigil rakendusuuringute targaks tellijaks  ja uuringutulemuste kasutajaks. RITA programmi rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik.

 

Kontakt:

Liina Eek
RITA programmi juht, ETAg
telefon 731 7383, 53001912,

Euroopa Tehnoloogia ja Innovatsiooniplatvorm otsib eksperte

Euroopa Tehnoloogia ja Innovatsiooniplatvorm “Smart Networks for Energy Transition” (ETIP SNET) otsib eksperte.
Kandideerimistähtaeg on 20.01.2017
Täpsem info aadressil  http://etip-snet.eu/21-december-2016.html

Lisainfo Eesti Teadusagentuuris
Maria Habicht
maria.habicht@etag.ee